Новини

27.03.2014

Зустрічай весну разом з АКОРДБАНКОМ!

АКОРДБАНК пропонує своїм клієнтам оформити депозит «Депозитна гама» строком на 3 місяці за вигідними ставками – до 21% у гривні, до 10,5% на вклади у доларах США та до 8% у євро.

07.03.2014

Вітаємо Вас, шановні жінки!

21.02.2014

Зустрічай весну разом з АКОРДБАНКОМ!

 АКОРДБАНК пропонує своїм клієнтам нову акцію «Зустрічай весну із АКОРДБАНКОМ!», в рамках якої фізичні особи можуть оформити депозит «Класика» строком на 1 місяць за вигідними ставками - 20% у гривні та 10% на вклади у доларах США.

Перевагами даного внеску є: оптимальний термін розміщення, гарантований дохід, мінімальна сума вкладу 1000 грн. або 500 доларів США. «Враховуючи кон'юнктуру ринку, ми пропонуємо нашим клієнтам нові умови по депозитних вкладах, розробляючи акційні пропозиції. Зростання попиту з боку клієнтів на короткі депозити ми побачили ще наприкінці минулого року, коли банк ввів пропозицію за акційним депозитом «Святкуйте Новий рік двічі!» строком на 4 місяці. Сьогодні ми пропонуємо оптимальні умови по короткостроковому розміщенню коштів на 1 місяць, з упевненістю, що наші клієнти оцінять весняну акцію і поліпшені умови депозиту «Клаcика», - коментує Ігор Бібов, начальник управління розвитку бізнесу АКОРДБАНКУ.

18.02.2014

До уваги акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк»!

Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк»,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35960913,
місцезнаходження: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6,
повідомляє про проведення
річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк»,
які відбудуться 21 березня 2014 року о 12 годині 00 хвилин за адресою:
м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6, ПуАТ «КБ «Акордбанк», зал засідань.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

 

1. Обрання секретаря Загальних зборів.

2. Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів.

3. Звіт Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк» про результати діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради.

4. Звіт Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк» про результати діяльності у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

5. Звіт Ревізійної комісії ПуАТ «КБ «Акордбанк» про результати діяльності у 2013 році. Затвердження висновків Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту (річних результатів діяльності) ПуАТ «КБ «Акордбанк» за 2013 рік, затвердження звіту та висновку зовнішнього аудитора.

7. Розподіл прибутку (покриття збитків) ПуАТ «КБ «Акордбанк».

8. Затвердження розміру річних дивідендів.

9. Визначення основних напрямів діяльності ПуАТ «КБ «Акордбанк».

 

Додаткова інформація:

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПуАТ «КБ «Акордбанк»

(тис. грн.)

Найменування показника

На
01.01.2014
 р.

На
01.01.2013 р.

Усього активів  

665 359

665 493

Основні засоби та нематеріальні активи 

6 107

7 475

Кредитно-інвестиційний портфель

423 921

604 274

Грошові кошти та їх еквіваленти 

224 938

49 315

Нерозподілений прибуток 

5 817

1 613

Власний капітал 

98 761

99 367

Статутний капітал *

91 753

96 400

Зобов’язання 

566 598

566 126

Чистий прибуток (збиток) 

3 977

383

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

93 268

88 305

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

4 647

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

4 647

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

114

110

 


* - Зазначена сума статутного капіталу 91753 тис. грн. враховує викуп пакету простих іменних акцій в кількості 4647 шт. загальною номінальною вартістю 4647 тис. грн. на загальну суму 4647 тис. грн., проведений у 2013 році з метою перепродажу даного пакету акцій протягом року з моменту викупу, відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 22.04.2013. Зареєстрований та сплачений акціонерний капітал банку станом на 01.01.2014 становить 96400 тис. грн.

 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складатиметься станом на 24 годину 17 березня 2014 року.

Всі акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів, звернувшись до Голови Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк» за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6, ПуАТ «КБ «Акордбанк», приймальня, тел. (044) 593-99-60. Відповідальною особою за ознайомлення з документами є Голова Правління Кот З.П.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде здійснюватись 21 березня 2014 року з 11 год. 30 хв. до 11 год. 55 хв. за місцем проведення зборів.

Для реєстрації учасникам Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк» необхідно мати паспорт. Уповноваженим особам акціонерів – паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право представляти на Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк» інтереси акціонера, який надав такі права уповноваженій особі.

 

Довідки за телефоном

+38044 5939960

 

Голова Правління                                                             З.П.Кот

13.02.2014

АКОРДБАНК підтвердив кредитний рейтинг за підсумками роботи у 2013 році

За підсумками роботи у 2013 році АКОРДБАНК підтвердив кредитний рейтинг на рівні uaBBB + за національною шкалою.
Найбільш інтенсивні темпи ділової активності банку спостерігалися у першому кварталі 2013 року. В цілому, за підсумками 2013 року (станом на 01.01.2014 р. порівняно з 01.01.2013 р.) ліквідні активи збільшилися на 12,47% і в сумі склали 229,793 млн.грн. Локомотивом зростання ресурсної бази банку стали залучені кошти від юридичних осіб, обсяг яких за 2013 рік збільшився на 65,40% до 142,064 млн.грн. (станом на 01.01.2014 р.), при цьому, кошти фізичних осіб зросли на 1,88 % і склали 221,160 млн.грн.
У період з 01.01.2013 р. по 01.01.2014 р. норматив поточної ліквідності банку зріс до 66,21%, що перевищує граничне значення, встановлене НБУ.
За підсумками 2013 року, порівняно з 2012 роком, АКОРДБАНК продемонстрував приріст за ключовими статтями доходів. Так, чистий процентний дохід збільшився на 11,37%, а чистий комісійний дохід зріс на 8,83%. Чистий прибуток банку за рік збільшився у 10,4 разів і склав 3,977 млн. грн.
«У 2013 році ми дотримувалися консервативної політики управління активами і пасивами, оптимізували їх структуру з урахуванням впливу зовнішніх факторів. При цьому банк забезпечив виконання нормативних показників та істотно збільшив прибуток. Це дало нам можливість виконати всі зобов'язання перед своїми клієнтами вчасно та у повному обсязі», - коментує Ігор Бібов, начальник управління розвитку бізнесу АКОРДБАНК.

30.01.2014

АКОРДБАНК пропонує вкладникам 8% в доларах США.

Відтепер приватні клієнти мають можливість оформити депозит «Класика» терміном на один місяць. При цьому дохідність даного депозиту складає 8% річних в доларах США.

16.01.2014

АКОРДБАНК подовжує розіграш квитків на концерт групи «Depeche Mode» до 14 лютого 2014

АКОРДБАНК подовжує строк дії акційного депозиту «2014» до 14 лютого 2014 року і дарує можливість новим вкладникам взяти участь у розіграші квитків на концерт групи "Depeche Mode".
За умовами розіграшу учасниками можуть стати клієнти АКОРДБАНКУ, які відкриють акційний депозит «2014» до 14 лютого 2014 року.
Депозит «2014» - це поєднання оптимального строку розміщення коштів - 4 місяці, мінімальної суми вкладу - 1000 грн. і високих процентних виплат - 20% (1, 3 місяць), 14% (2, 4 місяць). Дана пропозиція дозволить примножити кошти в максимально короткий термін.
«Новий депозит стартував на початку листопада і показав позитивну динаміку зацікавленості з боку клієнтів, тому ми вирішили продовжити його дію до 14 лютого. Разом з цим, клієнти можуть взяти участь у розіграші квитків на виступ групи «Depeche Mode» та отримати приємний подарунок до Дня Святого Валентина», - коментує Вадим Ходаковський, начальник управління розвитку бізнесу АКОРДБАНКУ.

24.12.2013

Нові можливості від АКОРДБАНКУ та MasterCard

У новому році всі клієнти АКОРДБАНКУ, власники картки MasterCard Platinum зможуть скористатися комфортними послугами нового MasterCard Lounge під час своїх подорожей та перельотів.
Розпочати подорож з комфорту: безцінно! Саме під таким рекламним слоганом компанія Mastercard відкрила лаунж – зал преміум класу в терміналі D Аеропорту Бориспіль.
До послуг MasterСard входить: безкоштовна їжа та напої, вільний Wi-fi, стаціонарні компьютери з доступом до мережі Інтернету, закордонна та українська пресса тощо.
Як клієнт АКОРДБАНКУ відчуй всі переваги подорожей та відпочинку, разом із MasterСard!

19.12.2013

АКОРДБАНК презентує святковий депозит «Подарунок від Миколая»

З 20 грудня 2013 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» пропонує своїм клієнтам скористатися новим депозитним продуктом «Подарунок від Миколая». Умови депозиту передбачають:
- Строк розміщення – 1 місяць;
- Процентна ставка – 20% у гривні та 10% в доларах США;
- Мінімальна сума вкладу – 1000,00 грн. та 500 доларів США.

Відкрити святковий депозит можна з 20 грудня 2013 року по 20 січня 2014 року (включно) в кожному відділенні Банку в Києві, Харкові, Одесі та Херсоні.

06.12.2013

Платіжні картки АКОРДБАНКУ беруть участь в акції MasterCard

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підключився до акції MasterCard в рамках акційної програми «Дні кави з MasterCard!».
У період з 1 по 30 грудня 2013 року включно власники платіжних карток АКОРБАНКУ можуть скористатися додатковими перевагами платіжної системи MasterCard.
За умовами акції, розраховуючись MasterCard у мережі кафе-лаунж «L'Kafa Cafe» на суму від 100 грн, відвідувачі отримують подарунковий сертифікат на 50 грн. В разі використання сертифікату
з 1 грудня поточного року до 31 травня 2014 року гостей закладів очікує сюрприз до кави.  
Акційна пропозиція діє по всій мережі «L'Kafa Cafe». До сплати приймаються будь-які типи платіжних карток АКОРБАНКУ.
 

04.12.2013

Акційна пропозиція для бізнесу від АКОРДБАНК.

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» пропонує новим корпоративним клієнтам скористатися акційною тарифною пропозицією. На протязі трьох календарних місяців послуги банку з ведення поточного рахунку та щомісячної абонплата за користування системою Internet Banking не тарифікуються. Акційними тарифами можуть скористатися нові клієнти Банку, які відкриють поточний рахунок в будь-якому відділенні банку в Києві, Харкові, Одесі і Херсоні до 31 січня 2014 року.
Крім цього, клієнти, які відкрили поточний рахунок до 02 грудня 2013 року, мають можливість на протязі трьох місяців безоплатно отримувати інформацію по всім операціям по рахунку, підключившись до послуги GSM-banking. Акція діє до 31 січня 2013 року (включно) в усіх відділеннях Банку в місті Києві, Харкові, Одесі та Херсоні.

03.12.2013

АКОРДБАНК пропонує вигідні умови отримання золотої накопичувальної карти

АКОРДБАНК презентував святкову акційну пропозицію «НОВОРІЧНИЙ ЗОЛОТИЙ АКОРД». Акція діє з 1 грудня 2013 року по 15 січня 2014 року.
У рамках спеціальної пропозиції АКОРДБАНК пропонує нові вигідні умови отримання золотої накопичувальної картки MasterCard Gold, а саме: оформивши будь-який депозитний вклад на суму від 1000 грн або 500 дол. США терміном мінімум один рік, клієнт отримує платіжну картку MasterCard Gold за 50 грн.
Основними перевагами MasterCard Gold є: отримання відсотків за депозитним вкладом і необмежене поповнення рахунку без комісії, можливість проводити розрахунки в торговельних мережах України та за кордоном, підключення GSM банкінгу та ICardBanking, зняття готівкових коштів через касу та банкомати АКОРДБАНКУ без комісій, придбання додаткової картки будь-якого типу зі знижкою, цілодобова клієнтська підтримка та участь в акціях від MasterCard.
Крім того, на залишок коштів за картковим рахунком АКОРДБАНК щомісяця нараховує підвищені відсотки — 5 % у гривні та 3 % у валюті.
«АКОРДБАНК завжди готує своїм клієнтам сюрпризи до свят. У даному випадку користування карткою MasterCard Gold, а також іншими платіжними картками, відкриють нові можливості для наших клієнтів в наступному році», — зазначає Вадим Ходаковський, начальник управління розвитку бізнесу АКОРДБАНКУ.

28.11.2013

АКОРДБАНК навчає банківській професії з французьким акцентом

Освітня програма АКОРДБАНКУ розширює кордони. Так, 21 листопада представників банку запросили в Міжнародну французьку школу, що в Пущі-Водиці. В унікальній школі, де навчання відбувається за двома освітніми програмами — державною та французькою — вже стало традицією проводити зустрічі з  фахівцями різних сфер діяльності з метою  ближчого знайомства учнів з різними професіями. Зважаючи на успішний досвід АКОРДБАНКУ — представники банку з найбільш схвальними відгуками нещодавно завершили низку уроків з фінансової грамотності у столичних школах в рамках святкування Всесвітнього дня заощаджень, — викладацький колектив школи на чолі з координатором профорієнтаційної програми та директором Французької міжнародної школи мадам Тіфен Анрі без вагань зупинили свій вибір на АКОРДБАНКУ. Представники фінансової установи відповіли взаємністю, організувавши круглий стіл на тему «Банки та банківська грамотність».
Зустріч проходила у форматі двох блоків: семінар-дискусія та презентація банківської системи в Україні та світі. Високий рівень підготовки та бездоганна дисципліна закладу далися взнаки. Гостей зустріли гідні опоненти — вони ж старшокласники. Тож переговори «без краваток» відбулися. Час візаві з організаторами: Вадимом Ходаковським, начальником управління розвитку бізнесу АКОРДБАНКУ, модератором круглого столу, Мар’яною Шкурупій та Миколою Шабановим, лекторами-доповідачами АКОРДБАНКУ та директором Французької міжнародної школи м. Києва Тіфен Анрі.
— Вадиме Володимировичу, ви звикли проводити семінари з фінансової грамотності у звичайних загальноосвітніх школах та спеціалізованих навчальних закладах для соціально незахищених категорій дітей. Ваші підопічні майже не були знайомі з банківською справою. Тепер випала нагода поспілкуватись зі знавцями — учнями приватної школи. Чи відчули Ви різницю у підготовці та поведінці дітей?
— Ці школярі  не менш виховані та серйозні за ліцеїстів-кадетів. У свої 14–16 років вони не працюють, проте вже сьогодні мають хорошу базову підготовку. Через кілька років ми б не відмовилися взяти учнів на стажування.
— На чому ви акцентували увагу в бесіді з учнями?
— Детально обговорили, в чому різниця між послугами, що надаються банками фізичними та юридичними особами. У другій частині зібрання АКОРДБАНК презентував відео-ролик про історію грошей. Більше уваги дітей, як я і передбачав, сконцентрувалося на сучасності. Запевняю, кожен учасник запам’ятав п’ять банків, що  входять в ТОП 20 світових та представлені в Україні, як таблицю множення.  Історично склалося, що банкірам властиві незмінні принципи: стабільність, могутність, консервативність. Це життєве кредо успішної ділової людини і, буду сподіватись, воно стане таким  і для учнів Міжнародної французької школи
— Які найгостріші запитання учнів запам’яталися?
— Дівчата були активнішими, проте хлопці — справжні комерсанти. Певно, вони просто очікували на головну тему — фондові біржі та операції з  акціями, як можливість заробляти гроші. Тут юнаки не розгубились (сміється).
       Проаналізувавши цю зустріч, ще раз переконуюсь: «вік живи – вік учись». Я побажав своїм опонентам не зупинятися на досягнутому.  І в цьому віці у них є можливість вчитися. А ми завжди готові їм допомагати.
Резюмую словами Евгена Бернштама, який в одному з інтерв’ю сказав: «Банкір – це перш за все  адекватна людина». От чому ми вели бесіду  за круглим столом, ось чому не ставили жодних бар’єрів в спілкуванні. Щоб діти задали нам питання і зняли всі перешкоди. Якщо 10 відсотків з них оберуть банківську професію, буду вважати, що в цьому є і наш вагомий внесок
— Мар’яно Миколаївно, презентація під вашим керівництвом виглядала дуже органічно. Відчувається Ваше щире захоплення темою закордонних банків.
— Ви праві. На початку своєї кар’єри я три роки працювала у французькому банку. Це була безцінна школа.  Тож, презентуючи світову банківську систему, керуюсь власним прикладом. Участь АКОРДБАНКУ в цій програмі базується на практиці. Сподіваюсь, мій досвід допоміг учням краще зрозуміти професію сучасного банкіра.  
— Справді, присмак французької культури скрізь. Мар’яно, діти даної школи  краще розуміються на фінансах?  Чи вдалося їх чимось здивувати?
— Під час презентації ми демонструвалися найстаріші банки, найбільшу двадцятку банків світу за активами, діяльність та класифікацію банків, вигляд відділень у різних куточках світу.  Наприклад, в новину була інформація про послугу cash-in (внесення готівки), дорожні чеки, клієнт-банк. Про банк майбутнього слухали особливо зосереджено — переймалися  безпекою  операцій, що виконуються з втіленням технологій у телефоні з NFC-чіпом. Вже стала традицією цікавість школярів, як же заробляє банк. Цього разу загальну інформацію ми розкрили під площиною різниці доходів (процентних, комісійних, від торгівлі між банками, обміну валют) та витрат (комісійних,   адміністративних та інших).
— В Україні зовсім скоро учні стануть абітурієнтами. Віддаєте перевагу національній вищій освіті?
— Особисто я та Вадим Володимирович закінчили Київський національний економічний університет,  задоволенні якістю освіти. Для французької школи питання вступу у виші ми лишили на десерт. Презентований нами до уваги учнів рейтинг кращих закладів з підготовки банківських працівників обмежений Україною. Проте ми завжди підтримуємо закордонний досвід. Випускникам французької школи набагато легше, оскільки вони отримають диплом міжнародного зразку. Це дозволить їм обирати також іноземні коледжі та університети. Оптимальний варіант, на мій погляд, — освіта в Україні та стажування за кордоном.  На банкіра потрібно вчитися 5 років, а ще є сенс отримати як профільну, так  і додаткову  освіту,  що має стосунок до профільної.  Я працювала з 3-го курсу – з 20 років – і по отриманню диплома вже мала трирічний досвід роботи. Наприклад, в банківській справі корисно мати юридичну освіту та освіту з IT-технологій. Вадим Володимирович в цьому році отримав диплом юриста, і це дійсно допомагає в роботі.
— Мадам Анрі, ви стали ідеологом профорієнтаційної програми в школі і щиро підтримували своїх вихованців на круглому столі, були не менш активною його учасницею.
— Приємно здивована, отримала відповіді на питання, які не могла знайти з часів студентства. Я переконалася, що для наших дітей є робота в майбу. Ніхто з них не може не знати, що таке банк, депозит, кредит, чекова книжка, якої немає у фізичних осіб в Україні, на відміну від Франції (сміється), картка, особистий рахунок. Це їх майбутнє. Оскільки  світ  розвивається стрімко, будь-які навички є корисними. Нехай це буде банківська справа».

27.11.2013

АКОРДБАНК допомагає у виборі професії учням українсько-французької школи

21 листопада 2013 року АКОРДБАНК провів круглий стіл на тему «Банки та банківська грамотність» для учнів Міжнародної французької школи - спеціалізованого навчального закладу з українсько-французькою програмою навчання в передмісті Києва — Пущі- Водиці.
У рамках програми з профорієнтації викладацький колектив школи з України та Франції запросив представників банку розповісти учням про специфіку роботи банків та познайомити з особливостями банківської професії. Рішення на користь АКОРДБАНКУ було ухвалено на підставі успішної практики банку проведення циклу уроків з фінансової грамотності в столичних школах в рамках проекту «Всесвітній день заощаджень» у жовтні 2013 року.
 Зустріч пройшла у форматі  живого спілкування представників банків зі школярами, демонстрації відео-ролика про перші гроші і перших банкірів, історію виникнення банків і принципи отримання ними доходу, ознайомлення з банківськими послугами для юридичних та фізичних осіб, їх застосування в Україні та світі, а також презентації «банку майбутнього». У кінці семінару дітям розповіли про видатного українського банкіра Вадима Гетьмана і його значний внесок у розвиток банківської справи.
«Ми отримали колосальне задоволення від спілкування з учнями цієї унікальної школи. Діти дійсно цікавляться банківськими продуктами. Кожен з них вибере свій шлях у житті, але нам буде приємно, якщо наша зустріч зможе вплинути на їх рішення у майбутньому», – коментує Вадим Ходаковський, начальник управління розвитку бізнесу АКОРДБАНКУ.
«Зустріч викликала серйозну зацікавленість серед учнів, і після такої доповіді діти просто не можуть не знати, що таке банківська система, продукти та послуги, які надає банк», – додає Тіфен Анрі, директор Міжнародної французької школи.

19.11.2013

АКОРДБАНК підтвердив кредитний рейтинг на рівні uaBBB + — доходність зросла в 4 рази

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» демонструє високу кредитоспроможність серед українських банків. Відповідно до висновків рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг», за підсумками  роботи протягом перших 9 місяців 2013 року кредитний рейтинг банку за національною шкалою оновлено на рівні uaBBB +, а чистий прибуток збільшився майже в 4 рази, порівняно з результатами цього періоду у 2012 році, та склав 2,383 млн. грн. Таким чином, чистий процентний  дохід АКОРДБАНКУ виріс майже на 16 %, а комісійний — на 12,16 %.

За оцінками рейтингового агентства, динаміка фінансової діяльності АКОРДБАНКУ за
9 місяців 2013  року показала позитивні результати, а саме: зобов’язання банку зросли на 5,71 %, при цьому найбільші темпи приросту демонстрували кошти юридичних осіб — 53,71 % росту з початку поточного року; кредити і заборгованість клієнтів з урахуванням резервів знизилися майже на 1,9 %.

З початку 2013 року АКОРДБАНК показав приріст  нормативів ліквідності. Зокрема, рівень миттєвої ліквідності зріс до 83,85 %, що перевищує граничне значення, встановлене НБУ, і забезпечує позитивний вплив на кредитні ризики банку.

«Зростання певних фінансових показників обумовлене плідною роботою протягом усього періоду діяльності банку. Лише правильний контроль структури банківського портфеля, його збалансованість, чітка стратегія розвитку банку та розробка перспективних каналів продажів дають нам  приріст обсягів чистого прибутку», — коментує заступник Голови Правління АКОРДБАНКУ Кошлата О. Б.

Усього: 299
Сторінка:  <<   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  >>

 

 

Курси валют банку

ВалютаКупівляПродаж
Долар США27.2627.59
Євро29.2030.19
Російський рубль0.2700.354
Англійський фунт стерлінгів00.0000.00
Швейцарський франк25.8028.89
Шведська крона00.0000.00
Польський злотий05.8506.59
* курси валют Головного Банку
(в регіонах можуть відрізнятися)

Крос-курси конвертації готівкової валюти

на 03.04.2020
EUR / USD USD / EUR
1,0700 0,9180

Курси для розрахунків
платіжними картками

на 03.04.2020
Валюта Купівля Продаж
USD (840) 27,20 27,80
EUR (978) 29,30 30,30
Операції по картковому рахунку у валютах, відмінних від UAH, USD та EUR конвертуються згідно з курсами MasterCard.

  

ПуАТ «КБ «Акордбанк»  Ліцензія НБУ №245 від 07.11.2011 року
Україна, 04136, м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6
0 800 503 880, 044 538-18-61
info[@]accordbank.com.ua