Новини

01.12.2011

ПуАТ «КБ «Акордбанк» впроваджує нові умови депозитних вкладів для корпоративних та приватних клієнтів

ПуАТ«КБ «Акордбанк» впроваджує нові умови депозитних вкладів для корпоративних та приватних клієнтів, а також продовжує активно кредитувати бізнес.

Фізичні особи можуть обирати вклади за програмами залежно від суми, строку, умов поповнення та виплати відсотків. Ставка відповідно до виду вкладу може становитидо 17,5% в національній до 7,5 % в доларах США. При цьому пенсіонери та студенти, клієнти, що переоформлюють поточний депозит, а також особи, що мають депозити в інших банках, можуть розраховувати на підвищення ставки до 1% в національній та до 0,5% в іноземній валюті. Як і раніше, ставка зростає для власників карток MasterCard Gold, вкладників з сумами від 500 тис. грн. або 50 тис. дол. та клієнтів, що користуються індивідуальними сейфами банку.

Юридичнимособам пропонуються ставки до 17% в національній валюті.  Додаткові бонуси до 1% в гривні та 0,5% за умов вкладу в доларах надаються клієнтам, що мають зарплатний проект у банку, чи розміщують суму від 500 тис. грн. або 100 тис. доларів США/Євро.

23.11.2011

Нові можливості для клієнтів ПуАТ «КБ «Акордбанк»

ПуАТ «КБ «Акордбанк» пропонує нові продукти для корпоративних клієнтів – овердрафт «динамічний» та овердрафт «класичний». Останній передбачаєставку 19-22% залежно від строку користування без обов’язковогопогашення траншів в кінці кожного місяця. Ставка за овердрафтом «динамічний» є диференційованою та знаходиться в межах 17-19,5% річних на забезпечений та від 18% на бланковий овердрафти. Ліміт овердрафту може становити до 25% від суми середньомісячних «чистих» надходжень по рахунку.   Такі умови овердрафтів розповсюджуються як для існуючих, так і для потенційних клієнтів банку з позитивною кредитною історією. В умовах обмеженої ліквідності та згортання кредитування в Україні клієнти «Акордбанк» можуть відчути всі переваги співпраці з банком.

22.09.2011

До уваги акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк»!

Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк»,ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 5960913,місцезнаходження: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6,
у зв’язку із надходженням від акціонера, який є власником більше 5 відсотків простих акцій, пропозиції до порядку денного
позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк»,які відбудуться 03 жовтня 2011 року об 10.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6, ПуАТ «КБ «Акордбанк», зал засідань,повідомляє про доповнення переліку питань, що виносяться на голосування, питанням: прийняття рішення про викуп ПуАТ «КБ «Акордбанк»розміщених ним акцій.

12.09.2011

Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПуАТ «КБ «Акордбанк»

1. Загальні відомості

1.1. Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк».

1.2. Публічне акціонерне товариство.

1.3. 35960913.

1.4. Україна, 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6.

1.5. 0445939960.

1.6. gusak@accordbank.com.ua

1.7. www.accordbank.com.ua

1.8. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

 

2. Текст повідомлення

Рішенням Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк» (протокол від 09.09.2011 р.) Голову Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк» Кот Зінаїду Петрівну, на підставі її заяви, з 13.09.2011 року переведено на посаду Першого Заступника Голови Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк». На посаду Голови Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк» замість Кот З.П. не призначено нікого.

Цим же рішенням Першого Заступника Голови Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк» Кот З.П. призначено виконуючим обов’язки Голови Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк» до моменту обрання Голови Правління.

Кот Зінаїда Петрівна: згоди на розкриття паспортних даних не надано, акціями емітента та часткою у загальній кількості голосуючих акцій не володіє; на посаді Голови Правління перебувала з 11.03.2008р. (переобрана 03.03.2011р.); на посаду Першого Заступника Голови Правління обрана на строк 3 роки (відповідно до Статуту ПуАТ «КБ «Акордбанк»); на посаду виконуючого обов’язки Голови Правління призначена до моменту обрання Голови Правління; непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності немає; раніше займала посади Голови Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк»; Заступника Голови Правлiння ТОВ "КБ "Актив-банк"; начальника валютного відділу, заступника директора Київської філії АКБ „Південкомбанк”; начальника відділу неторгових операцій-заступника начальника управління по роботі з іноземними валютами КБ „Стоік”; начальника відділу корвідносин валютного управління АБ „Укргазбанк”; начальника валютного відділу Першої Київської філії АБ „Укргазбанк”; начальника відділу розрахунків із закордонними банками управління по валютних операціях і розрахунках із закордонними банками, начальника зовнішньоекономічного управління, начальника валютного управління Київського акціонерного комерціного біржевого банку „Київбіржбанк”; економіста, старшого економіста відділу фінансування та кредитування будівництва, старшого економіста відділу кредитування і фінансування підприємств галузей промислового комлпексу, старшого економіста, головного спеціаліста відділу кредитування і фінансування галузей народного господарства і зовнішньоекономічної діяльності, зам. начальника відділу міжнародних розрахунків та валютних операцій Жовтневого відділення Стройбанку СРСР (ДК Промстройбанку СРСР).

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. В.о. Голови Правління Кошлата О.Б., 12.09.2011.

30.08.2011

До уваги акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк»!

 

 До уваги акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк»!

 

Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк»,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35960913,
місцезнаходження: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6,
повідомляє про проведення
позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк»,
які відбудуться 03 жовтня 2011 року об 10.00 годині за адресою:
м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6, ПуАТ «КБ «Акордбанк», зал засідань.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

 

1. Обрання секретаря Загальних зборів.

2. Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів.

3. Затвердження кількісного складу Спостережної Ради.

4. Дострокове припинення повноваженьСпостережної Ради.

5. Обрання голови та членів Спостережної Ради.

6. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів (цивільно-правових або трудових договорів), що укладатимуться з головою та членами Спостережної Ради.

 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складатиметься станом на 24 годину 27 вересня 2011 року.

Всі акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів, звернувшись до Голови Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк» за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6, ПуАТ «КБ «Акордбанк», приймальня, тел. (044) 593-99-60. Відповідальною особою за ознайомлення з документами є Голова Спостережної Ради Ратушнюк О.Я..

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде здійснюватись 03 жовтня 2011року з 09.15 до 09.45 за місцем проведення зборів.

Для реєстрації учасникам Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк» необхідно мати паспорт. Уповноваженим особам акціонерів – паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право представляти на Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк» інтереси акціонера, який надав такі права уповноваженій особі.

 

Довідки за телефоном

у м. Києві (044) 593-99-60

 

Голова Спостережної Ради

О.Я.Ратушнюк

09.08.2011

ПуАТ «КБ «Акордбанк» став членом Київської торгово-промислової палати.

    14 липня 2011 року Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк» став членом Київської торгово – промислової палати. 

05.07.2011

Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПуАТ «КБ «Акордбанк»

 

 1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:    Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк».

1.2. Організаційно-правова форма емітента:    Акціонерне товариство.

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:    35960913.

1.4. Місцезнаходження емітента:    Україна, 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд.6.

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:    0445939960.

1.6. Електронна поштова адреса емітента:    gusak@accordbank.com.ua

1.7. Веб-сайт емітента:    www.accordbank.com.ua

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:    www.accordbank.com.ua

1.9. Вид особливої інформації:    Інформація про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі.

 

2. Текст повідомлення

Відповідно до листа ПАТ «Фондова біржа «ПФТС» від 01.07.2011 року, отриманого емітентом 01.07.2011 року, на підставі рішення ПАТ «Фондова біржа «ПФТС» №0107/2011/02 від 01.07.2011 року, акції прості іменні (бездокументарної форми існування) ПуАТ «КБ «Акордбанк» (ISINUA4000029367) переводяться з Котирувального списку 2-го рівня лістингу до списку позалістингових паперів Біржового Списку Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа «ПФТС». Рішення набуває чинності з 04.07.2011 року. Підставою делістингу є невиконання п.5.28 Правил ПАТ «Фондова біржа «ПФТС», а саме не відповідність цінних паперів умовам перебування у Котирувального списку ПФТС 2 рівня лістингу. Номінальна вартість одного цінного паперу – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.).  Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія, – 96400 (дев’яносто шість тисяч чотириста) штук. Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів (у відсотках) – 100%. Відомості про державну реєстрацію випуску цінних паперів: дата реєстрації випуску – 04.08.2009 р., номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 228/1/09, орган, що здійснив реєстрацію випуску – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Вид, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу, права їх власників – цінні папери, які продовжують бути у лістингу, відсутні.

Інформація про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

 
з/п

Дія
(лістинг/
делістинг
або зміна рівня
лістингу)

Найменування
фондової
біржі

Дата дії

Вид цінних
паперів, щодо
яких вчинена дія

Номінальна вартість
цінних паперів,
щодо яких
вчинена дія
(тис. грн)

Кількість
цінних паперів,
щодо яких
вчинена дія
(шт.)

Частка
від розміру
статутного капіталу,
яку складають
цінні папери,
щодо яких
вчинена дія
(відсотки)

Дата реєстрації
випуску цінних паперів,
щодо яких вчинена дія

Номер свідоцтва
про реєстрацію випуску
цінних паперів,
щодо яких
вчинена дія

Найменування органу,
що здійснив
державну реєстрацію
випуску цінних паперів,
щодо яких
вчинена дія

Тип, форма існування
цінних паперів,
щодо яких
вчинена дія

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

делістинг

Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "ПФТС"

01.07.2011

акції

1

96400

100

04.08.2009

228/1/09

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

прості бездокументарної форми

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

3.2. Голова Правління З.П.Кот, 05.07.2011 р.

05.07.2011

Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПуАТ «КБ «Акордбанк»

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:    Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк».

1.2. Організаційно-правова форма емітента:    Акціонерне товариство.

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:    35960913.

1.4. Місцезнаходження емітента:    Україна, 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд.6.

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:    0445939960.

1.6. Електронна поштова адреса емітента:    gusak@accordbank.com.ua

1.7. Веб-сайт емітента:    www.accordbank.com.ua

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:    www.accordbank.com.ua

1.9. Вид особливої інформації:    Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

 

2. Текст повідомлення

Відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 30 червня 2011 р., отриманого ПуАТ «КБ «Акордбанк» від депозитарію цінних паперів ПрАТ «ВДЦП» 01.07.2011р., розмір пакету голосуючих акцій фізичної особи збільшився з 20,7469% (20000 шт. голосуючих акцій) до 22,1297% (21333 шт. голосуючих акцій) на підставі придбання вказаною особою акцій ПуАТ «КБ «Акордбанк».

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій


з/п

Дата
зміни

Дата
повідомлення
емітента особою,
що здійснює
облік права
власності на акції
в депозитарній системі

Повне найменування
юридичної особи -
власника пакета акцій
або
зазначення -
«фізична особа»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів
або
ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки
акціонера
до зміни
(у відсотках
до статутного
капіталу)

Розмір частки
акціонера
після зміни
(у відсотках
до статутного
капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

30.06.2011

01.07.2011

Фізична особа

-------

20.7469

22.1297

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

3.2. Голова Правління З.П.Кот, 05.07.2011 р.

23.06.2011

Акція "Сезон вдалих покупок" від MasterCard та ПуАТ "КБ "Акордбанк"

 

15.06.2011

Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПуАТ «КБ «Акордбанк»

 1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:    Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк».

1.2. Організаційно-правова форма емітента:    Акціонерне товариство.

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:    35960913.

1.4. Місцезнаходження емітента:    Україна, 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд.6.

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:    0445939960.

1.6. Електронна поштова адреса емітента:   gusak@accordbank.com.ua

1.7. Веб-сайт емітента:    www.accordbank.com.ua

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:    www.accordbank.com.ua

1.9. Вид особливої інформації:    Інформація про зміну складу посадових осіб емітента.

 

2. Текст повідомлення

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк» (протокол від 15.06.2011 р.), за ініціативою акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк»:

- достроково припинено повноваження: Голови Спостережної Ради Губенко Світлани Миколаївни, члена Спостережної Ради Бабича Ярослава Леонідовича, члена Спостережної Ради Печовала Віктора Івановича, Голови Ревізійної комісії Глинянчук Віолети Іванівни, члена Ревізійної комісії Архипенко Сергія Миколайовича, члена Ревізійної комісії Кам’янської Наталії Миколаївни;

- обрано на посаду: Голови Спостережної Ради Ратушнюк Ольгу Яківну, члена Спостережної Ради Кириченко Віктора Миколайовича, члена Спостережної Ради Фесенко Світлану Іллівну, Голови Ревізійної комісії Кам’янську Наталію Миколаївну, члена Ревізійної комісії Архипенко Сергія Миколайовича, члена Ревізійної комісії Глинянчук Віолету Іванівну.

Губенко Світлана Миколаївна: достроково припинено повноваження на посаді Голови Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк»; на посаді перебувала з 22.09.2009р.; акціями ПуАТ «КБ «Акордбанк» та часткою у загальній кількості голосуючих акцій не володіє; непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Бабич Ярослав Леонідович: достроково припинено повноваження на посаді члена Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк»; на посаді перебував з 22.09.2009р.; акціями ПуАТ «КБ «Акордбанк» та часткою у загальній кількості голосуючих акцій не володіє; непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Печовал Віктор Іванович: достроково припинено повноваження на посаді члена Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк»; на посаді перебував з 22.09.2009р.; акціями ПуАТ «КБ «Акордбанк» та часткою у загальній кількості голосуючих акцій не володіє; непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Ратушнюк Ольга Яківна: обрана на посаду Голови Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк» на строк 3 роки; володіє акціями ПуАТ «КБ «Акордбанк» в кількості 1 шт., частка у загальній кількості голосуючих акцій складає 0,001%; непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Кириченко Віктор Миколайович: обраний на посаду члена Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк» на строк 3 роки; володіє акціями ПуАТ «КБ «Акордбанк» в кількості 20000 шт., частка у загальній кількості голосуючих акцій складає 20,7469%; непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Фесенко Світлана Іллівна: обрана на посаду члена Спостережної Ради ПуАТ «КБ «Акордбанк» на строк 3 роки; володіє акціями ПуАТ «КБ «Акордбанк» в кількості 20000 шт., частка у загальній кількості голосуючих акцій складає 20,7469%; непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Глинянчук Віолета Іванівна: достроково припинено повноваження на посаді Голови Ревізійної комісії ПуАТ «КБ «Акордбанк»; на посаді перебувала з 22.09.2009р.; обрана на посаду члена Ревізійної комісії ПуАТ «КБ «Акордбанк» на строк 5 років; акціями ПуАТ «КБ «Акордбанк» та часткою у загальній кількості голосуючих акцій не володіє; непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Архипенко Сергій Миколайович: достроково припинено повноваження на посаді члена Ревізійної комісії ПуАТ «КБ «Акордбанк»; на посаді перебував з 22.09.2009р.; обраний на посаду члена Ревізійної комісії ПуАТ «КБ «Акордбанк» на строк 5 років; акціями ПуАТ «КБ «Акордбанк» та часткою у загальній кількості голосуючих акцій не володіє; непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Кам’янська Наталія Миколаївна: достроково припинено повноваження на посаді члена Ревізійної комісії ПуАТ «КБ «Акордбанк»; на посаді перебувала з 22.09.2009р.; обрана на посаду Голови Ревізійної комісії ПуАТ «КБ «Акордбанк» на строк 5 років; акціями ПуАТ «КБ «Акордбанк» та часткою у загальній кількості голосуючих акцій не володіє; непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Інформація про зміну складу посадових осіб ПуАТ «КБ «Акордбанк»


з/п

Дата
прийняття
рішення

Назва
уповноваженого
органу
емітента,
який
прийняв
рішення

Зміни
(призначено,
звільнено
або
відсторонено)

Посада

Строк, на
який особу
призначено
(обрано)
або строк,
протягом
якого особа
обіймала
посаду (роки)

Прізвище, ім'я, по батькові

Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер,
дата видачі,
орган, який видав)

Володіє
часткою в
статутному
капіталі
емітента
(відсотки)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

15.06.2011

Загальні збори акціонерів ПуАТ "КБ "Акордбанк"

звільнено

Голова Спостережної Ради ПуАТ "КБ "Акордбанк"

1

Губенко Світлана Миколаївна

згоди на розкриття не надано

0

2

15.06.2011

Загальні збори акціонерів ПуАТ "КБ "Акордбанк"

звільнено

Член Спостережної Ради ПуАТ "КБ "Акордбанк"

1

Бабич Ярослав Леонідович

згоди на розкриття не надано

0

3

15.06.2011

Загальні збори акціонерів ПуАТ "КБ "Акордбанк"

звільнено

Член Спостережної Ради ПуАТ "КБ "Акордбанк"

1

Печовал Віктор Іванович

згоди на розкриття не надано

0

4

15.06.2011

Загальні збори акціонерів ПуАТ "КБ "Акордбанк"

призначено

Голова Спостережної Ради ПуАТ "КБ "Акордбанк"

3

Ратушнюк Ольга Яківна

згоди на розкриття не надано

0.001

5

15.06.2011

Загальні збори акціонерів ПуАТ "КБ "Акордбанк"

призначено

Член Спостережної Ради ПуАТ "КБ "Акордбанк"

3

Кириченко Віктор Миколайович

згоди на розкриття не надано

20.7469

6

15.06.2011

Загальні збори акціонерів ПуАТ "КБ "Акордбанк"

призначено

Член Спостережної Ради ПуАТ "КБ "Акордбанк"

3

Фесенко Світлана Іллівна

згоди на розкриття не надано

20.7469

7

15.06.2011

Загальні збори акціонерів ПуАТ "КБ "Акордбанк"

звільнено

Голова Ревізійної комісії ПуАТ "КБ "Акордбанк"

1

Глинянчук Віолета Іванівна

згоди на розкриття не надано

0

8

15.06.2011

Загальні збори акціонерів ПуАТ "КБ "Акордбанк"

звільнено

Член Ревізійної комісії ПуАТ "КБ "Акордбанк"

1

Архипенко Сергій Миколайович

згоди на розкриття не надано

0

9

15.06.2011

Загальні збори акціонерів ПуАТ "КБ "Акордбанк"

звільнено

Член Ревізійної комісії ПуАТ "КБ "Акордбанк"

1

Кам`янська Наталія Миколаївна

згоди на розкриття не надано

0

10

15.06.2011

Загальні збори акціонерів ПуАТ "КБ "Акордбанк"

призначено

Голова Ревізійної комісії ПуАТ "КБ "Акордбанк"

5

Кам`янська Наталія Миколаївна

згоди на розкриття не надано

0

11

15.06.2011

Загальні збори акціонерів ПуАТ "КБ "Акордбанк"

призначено

Член Ревізійної комісії ПуАТ "КБ "Акордбанк"

5

Архипенко Сергій Миколайович

згоди на розкриття не надано

0

12

15.06.2011

Загальні збори акціонерів ПуАТ "КБ "Акордбанк"

призначено

Член Ревізійної комісії ПуАТ "КБ "Акордбанк"

5

Глинянчук Віолета Іванівна

згоди на розкриття не надано

0

 

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

3.2. Голова Правління З.П.Кот, 15.06.2011 р.

09.06.2011

Повідомлення про виникнення особливої інформації про ПуАТ «КБ «Акордбанк»

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:    Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк».

1.2. Організаційно-правова форма емітента:    Акціонерне товариство.

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:    35960913.

1.4. Місцезнаходження емітента:    Україна, 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд.6.

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:    0445939960.

1.6. Електронна поштова адреса емітента:    gusak@accordbank.com.ua

1.7. Веб-сайт емітента:    www.accordbank.com.ua

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:    www.accordbank.com.ua

1.9. Вид особливої інформації:    Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення

Відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 8 червня 2011 р., отриманого ПуАТ «КБ «Акордбанк» від депозитарію цінних паперів ПрАТ «ВДЦП» 09.06.2011р., розмір пакету голосуючих акцій фізичної особи зменшився з 20,7469% (20000 голосуючих акцій) до 20,7459% (19999 голосуючих акцій) на підставі відчуження вказаною особою акцій ПуАТ «КБ «Акордбанк».

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій


з/п

Дата
зміни

Дата
повідомлення
емітента особою,
що здійснює
облік права
власності на акції
в депозитарній системі

Повне найменування
юридичної особи -
власника пакета акцій
або
зазначення -
«фізична особа»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів
або
ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки
акціонера
до зміни
(у відсотках
до статутного
капіталу)

Розмір частки
акціонера
після зміни
(у відсотках
до статутного
капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

08.06.2011

09.06.2011

Фізична особа

-

20.7469

20.7459

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

3.2. Голова Правління З.П.Кот, 09.06.2011 р.

06.06.2011

Акція від MasterCard та Акордбанку

13.05.2011

До уваги акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк»!

Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк»,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35960913,
місцезнаходження: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6,
повідомляє про проведення
позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк»,
які відбудуться 15 червня 2011 року об 10.00 годині за адресою:
м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6, ПуАТ «КБ «Акордбанк», зал засідань.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

 

1. Обрання секретаря Загальних зборів.

2. Обрання голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів.

3. Дострокове припинення повноважень членів Спостережної Ради,обрання новихчленів Спостережної Ради та укладення договорів з новими членами Спостережної Ради.

4. Дострокове припинення повноваженьчленів Ревізійної комісії, обрання новихчленів Ревізійної комісії та укладення договорів з новими членами Ревізійної комісії.

5. Про внесення змін до Статуту ПуАТ «КБ «Акордбанк» шляхом викладення його у новій редакції.

6. Про затвердження внутрішніх положень, у т.ч.шляхом викладення їх у новій редакції.

 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складатиметься станом на 24 годину 08 червня 2011року.

Всі акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів, звернувшись до Голови Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк» за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6, ПуАТ «КБ «Акордбанк», приймальня Голови Правління, тел. (044) 593-99-60. Відповідальною особою за порядок ознайомлення з документами є Голова Правління Кот З.П..

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде здійснюватись 15 червня 2011 року з 09.15 до 09.45 за місцем проведення зборів.

Для реєстрації учасникам Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк» необхідно мати паспорт. Уповноваженим особам акціонерів – паспорт та засвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право представляти на Загальних зборах акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк» інтереси акціонера, який надав такі права уповноваженій особі.

 

Довідки за телефоном

у м. Києві (044) 593-99-60

 

Спостережна Рада

ПуАТ «КБ «Акордбанк»

28.04.2011

Регулярна інформація ПуАТ "КБ "Акордбанк" за 2010 рік (продовження)

 

 Опис бізнесу

 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

ВАТ "КБ "Акордбанк" було створено 09 жовтня 2007 року за рiшенням двох учасникiв фiзичних осiб-резидентiв. Державним реєстратором 03 червня 2008 року Банк було внесено до державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України за реєстрацiйним номером 10711020000024705. Нацiональним Банком України було зареєстровано Банк 04 червня 2008 року за реєстрацiйним номером 324. Пiсля одержання банкiвської лiцензiї та письмового дозволу Банк розпочав свою дiяльнiсть 23 липня 2008 року. На виконання рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.06.2009р., здiйснено державну реєстрацiю банку, згiдно якої назву Вiдкрите акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Акордбанк" змiнено на Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Акордбанк". Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Акордбанк" є правонаступником за всiма правами i зобов'язаннями Вiдкритого акцiонерного товариства "Комерцiйний банк "Акордбанк". Протягом 2009 року банк збiльшив статутний капiтал на 16,4 млн.грн. до 96,4 млн.грн., а також вiдкрив 4 вiддiлення (два у м.Києвi, одне у м.Херсонi та одне у м.Одесi). За звiтний перiод банк досяг певних результатiв, якi характеризуються наступними показниками: - Активи банку станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року склали 476 489 тис.грн. З початку 2010 року вони зросли на 155 266 тис.грн. або 48,3%. У структурi активiв найбiльшу частку займають кредити та заборгованiсть клiєнтiв -34,3%, що в абсолютному значеннi становить 163 326 тис.грн.(примiтка 8), грошовi кошти та їх еквiваленти - 24,5% або 116 867 тис.грн.(примiтка 4). Значна частка приходиться на iншi фiнансовi активи - 22,5% або 107 250 тис.грн.(примiтка 15) та кошти в iнших банках -15,6% або 74 206 тис.грн.(примiтка 7). - Зобов'язання банку станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року склали 377 403 тис.грн.. Основну частку у структурi зобов'язань займають кошти клiєнтiв - 51,4%, що становить 193 895 тис.грн. (примiтка19), iншi фiнансовi зобов'язання -28,0% або 105 725 тис.грн. (примiтка 23) та кошти банкiв - 15,7% або 59 255 тис.грн. (примiтка18). ПуАТ "КБ "Акордбанк" здiйснює свою дiяльнiсть спiльно з контрагентами рiзних секторiв економiки - банками, небанкiвськими установами, суб'єктами господарювання (пiдприємствами i органiзацiями рiзних форм власностi), а також з фiзичними особами. Вiдповiдно до спецiалiзацiї станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року банк обслуговав 3 912 контрагента, iз яких: - 135 банкiвськi установи: - 582 юридичних осiб, iз них: - 33 фiнансових небанкiвських установ; - 127 суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi; - 422 iнших суб'єктiв господарювання; - 3195 фiзичнi особи. Серед контрагентiв банку клiєнти рiзних галузей економiки: - фiнансова дiяльнiсть; - оптова та роздрiбна торгiвля, - виробництво харчових продуктiв та напоїв, - виробництво паперової маси ,паперу,картону та виробiз з них, - xiмiчне виробництво, - сiльське господарство, - виробництво гумових та пластмасових виробiв, - послуги у сферi туризму та вiдпочинку, - будiвництво, - дiяльнiсть готелiв та ресторанiв та iншi. Протягом звiтного року банк своєчасно розраховувався зi своїми кредиторами, своєчасно та в повному обсязi здiйснював платежi клiєнтiв банку. У 2010 роцi реорганiзацiї банку шляхом злиття, приєднання, подiлу, видiлення та перетворення не вiдбувалося.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Органами управлiння Банку є: - Загальнi збори Акцiонерiв; - Спостережна (Наглядова) рада Банку; - Правлiння Банку (колегiальний виконавчий орган). Органами контролю Банку є: - Ревiзiйна комiсiя Банку; - Внутрiшнiй аудит Банку. Загальнi збори є вищим органом управлiння Банку. Загальнi збори здiйснюють управлiння Банком згiдно з чинним законодавством України та Статутом. До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить: - визначення основних напрямiв дiяльностi Банку та затвердження звiтiв про їх виконання; - внесення змiн до Статуту Банку; - прийняття рiшення про анулювання чи продаж викуплених Банком акцiй; - прийняття рiшення про змiну типу товариства; - прийняття рiшення про розмiщення акцiй; - прийняття рiшення про збiльшення Статутного капiталу Банку; - прийняття рiшення про зменшення Статутного капiталу Банку; - прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй; - затвердження положень про Загальнi збори, Спостережну раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Банку, а також внесення змiн до них; - затвердження iнших внутрiшнiх документiв Банку у випадках, встановлених законодавством України; - затвердження рiчного звiту Банку (рiчних результатiв дiяльностi Банку), включаючи його дочiрнi пiдприємства, затвердження звiтiв та висновкiв Ревiзiйної комiсiї та зовнiшнього аудитора; - розподiл прибутку i збиткiв Банку; - прийняття рiшення про викуп Банком розмiщених ним акцiй; - прийняття рiшення про форму iснування акцiй; - затвердження розмiру рiчних дивiдендiв; - прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв; - обрання членiв Спостережної ради, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Спостережної ради; - прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Спостережної ради; - обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень; - затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення про дострокове припинення її повноважень; - прийняття рiшення про видiл та припинення Банку, крiм випадкiв, передбачених законодавством України, про лiквiдацiю Банку, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж Акцiонерами Банку майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу; - прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзiйної комiсiї; - затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Банку; - обрання комiсiї з припинення Банку; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, за поданням Спостережної ради; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; - прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Банком протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi, якщо на дату проведення Загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться Банком у ходi поточної господарської дiяльностi. Спостережна рада дiє на пiдставi Положення про Спостережну раду i є органом, що здiйснює захист прав Акцiонерiв Банку, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння Банку. До виключної компетенцiї Спостережної ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; - прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України; - обрання та вiдкликання повноважень Голови i членiв Правлiння; - затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України та Статутом; - обрання зовнiшнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством України та Статутом; - визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства України i Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства України та Статуту; - вирiшення питань про участь Банку у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; - визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Банку або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй Акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення про вчинення Банком правочину, щодо якого є заiнтересованiсть визначених законодавством України осiб; - встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку; - розробка загальної економiчну стратегiї Банку, включаючи розробку положень рiчного бiзнес-плану, рiчних бюджетiв Банку, показникiв прибуткiв та проектiв капiтального iнвестування; - затвердження Положення про Внутрiшнiй аудит; - прийняття рiшення щодо участi Банку в благодiйнiй та спонсорськiй дiяльностi; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Спостережної ради згiдно iз законом або Статутом. Правлiння Банку дiє на пiдставi Положення про Правлiння i є колегiальним виконавчим органом, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку, формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку, та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рiшеннями Загальних зборiв i Спостережної ради. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку, крiм питань що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Спостережної ради. Зокрема, до компетенцiї Правлiння вiдноситься: - розгляд та вирiшення питань органiзацiї роботи Банку за рiзними напрямками його дiяльностi, в тому числi повноваження, щодо розгляду тих питань, якi переданi Правлiнню Загальними зборами та Спостережною радою; - розгляд основних планових показникiв дiяльностi Банку та їх розподiл мiж структурними пiдроздiлами Банку; - пiдготовка пропозицiй щодо подальшого розвитку Банку; - здiйснення контролю за роботою внутрiшнiх комiтетiв Банку, зокрема, кредитного комiтету, комiтету з питань управлiння активами i пасивами, тарифного комiтету; - вирiшення питань органiзацiї поточного облiку та контролю, оформлення та своєчасне подання звiтностi; - затвердження положень Банку, крiм тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв та Спостережної ради; - прийняття рiшень щодо створення, припинення дiяльностi вiддiлень Банку, затвердження їх положень; - керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв Банку; - прийняття рiшень щодо укладання договорiв з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України та Статутом; - прийняття рiшення щодо розпорядження майном Банку, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України та Статутом; - формування штату Банку, а також пiдбiр i пiдготовка кадрiв; - затвердження органiзацiйної структури Банку; - прийняття рiшення про випуск в обiг та затвердження умов випуску ощадних (депозитних) сертифiкатiв, а також векселiв Банку; - затвердження загального вигляду емблеми Банку; - прийняття рiшень щодо списання безнадiйної кредитної заборгованостi за рахунок резерву пiд нестандартну заборгованiсть; - контроль за дотриманням Банком законодавства України та документiв, що визначають порядок його дiяльностi; - вирiшення iнших питань поточної дiяльностi Банку, що вiднесенi Загальними зборами або Спостережною радою до компетенцiї Правлiння. Ревiзiйна комiсiя дiє на пiдставi Положення про Ревiзiйну комiсiю i є органом конролю, що здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку. Компетенцiя, повноваження, порядок утворення i роботи Ревiзiйної комiсiї, порядок обрання та вiдкликання її членiв визначаються Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю та законодавством України. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам. Ревiзiйна комiсiя: - контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; - розглядає звiти внутрiшнiх та зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; - вносить на Загальнi збори або Спостережнiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, винесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, що стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв; - при необхiдностi вимагає скликання позачергових Загальних зборiв; - проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року; - проводить спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку у встановлених законодавством України випадках. Управлiння внутрiшнього аудиту є органом оперативного контролю Спостережної ради. Управлiння внутрiшнього аудиту виконує такi функцiї: - наглядає за поточною дiяльнiстю Банку; - контролює дотримання законiв, нормативно - правових актiв Нацiонального банку України та рiшень органiв управлiння Банку; - перевiряє результати поточної фiнансової дiяльностi Банку; - аналiзує iнформацiю та вiдомостi про дiяльнiсть Банку, професiйну дiяльнiсть її працiвникiв, випадки перевищення повноважень посадовими особами Банку; - надає Спостережнiй радi висновки та пропозицiї за результатами перевiрок; - iншi функцiї пов'язанi з наглядом та контролем за дiяльнiстю Банку. Управлiння внутрiшнього аудиту пiдпорядковується Спостережнiй радi та звiтує перед нею, дiє на пiдставi положення, затвердженого Спостережною радою. Для забезпечення додаткових заходiв з метою управлiння ризиками в Банку стовренi постiйно дiючi колегiальнi органи, зокрема: - Кредитний комiтет; - Комiтет з питань управлiння активами та пасивами; - Тарифний комiтет. Кредитний комiтет, Тарифний комiтет та Комiтет з питань управлiння активами та пасивами являють собою колегiальнi органи, незалежнi в прийняттi своїх рiшень та створенi з цiллю виконання функцiй, покладених на них Правлiнням. Комiтети дiють на пiдставi Положення про кредитний комiтет, Положення про тарифний комiтет та Положення про комiтет з питань управлiння активами та пасивами, якi затверджуються Правлiнням банку. Очолюють комiтети Голови комiтетiв, кандидатури яких погоджуються Спостережною Радою Банку. Склад Комiтету затверджується Головою Правлiння Банку. Комiтети пiдзвiтнi Правлiнню Банку. Функцiями кредитного комiтету є щомiсячна оцiнка якостi активiв Банку, визначення кредитної полiтики Банку, розгляд та прийняття рiшень про надання кредитiв та вiдкриття кредитних лiнiй юридичним та фiзичним особам, розмiщення мiжбанкiвських депозитiв та кредитiв, пiдготовка та затвердження пропозицiй щодо формування резервiв на покриття можливих збиткiв вiд їх знецiнення та прийняття iнших рiшень за дорученням Правлiння. Рiшення засiдань кредитного комiтету фiксуються в протоколi засiдань, який веде секретар кредитного комiтету i зберiгаються у секретаря кредитного комiтету. Протокол засiдання пiдписується головою комiтету, всiма членами комiтету та секретарем. Рiшення кредитного комiтету обов'язковi для виконання yciмa структурними пiдроздiлами банку, пов'язаними з проведенням кредитних операцiй. Копiї протоколiв передаються у вiдповiднi пiдроздiли Банку. Комiтет з питань управлiння активами та пасивами Банку щомiсячно розглядає собiвартicть пасивiв та прибутковiсть активiв, прийматиме рiшення щодо полiтики вiдсоткової маржi, розглядатиме питання вiдповiдностi строковостi активiв та пасивiв та надаватиме вiдповiдним пiдроздiлам Банку рекомендацiї щодо усунення розбiжностей у часi, що виникають. Рiшення комiтету з питань управлiння активами та пасивами фiксується в протоколi засiдань, яке веде секретар комiтету i зберiгаються у секретаря комiтету. Протокол засiдання пiдписується головою комiтету, всiма членами комiтету та секретарем. Копiї протоколiв передаються у вiдповiднi пiдроздiли Банку. Тарифний комiтет щомiсяця аналiзує спiввiдношення собiвартостi послуг та ринкової конкурентоспроможностi дiючих тарифiв, затверджує тарифи Банку, вiдповiдає за полiтику Банку з питань операцiйних доходiв . Рiшення тарифного комiтету фiксуються в протоколi засiдань, якi веде секретар комiтету i зберiгаються у секретаря комiтету. Протокол засiдання пiдписується Головою, всiма членами та секретарем тарифного комiтету i має бути обов'язковим для виконання всiма пiдроздiлами i працiвниками Банку. В Банку сформовано органiзацiйну структуру, основним завданням якої є забезпечення чiткого дотримання пiдроздiлами Банку своїх функцiй при виконаннi бiзнес-процесiв. Кожна гiлка структури об'єднує пiдроздiли по зонах вiдповiдальностi та пiдпорядковується одному з членiв Правлiння. При побудовi дiючої структури були максимально використанi принципи колегiального ухвалення рiшень i вiдповiдальностi за їх виконання. Органiзацiйна структура банку визначається рiшенням Правлiння за погодженням Спостережної ради. Кожний пiдроздiл дiє вiдповiдно до завдань,функцiй , повноважень та прав, встановлених для нього у положеннi про вiдповiдний пiдроздiл та iншими актами внутрiшнього регулювання. Наявна органiзацiйна структура дає банку можливiсть чiтко i ефективно визначити i розмежувати функцiї кожного структурного пiдроздiлу при виконаннi та обслуговуваннi всiх банкiвських операцiй i процесiв. Станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року банк мав наступну органiзацiйну структуру: - Правлiвння банку; - Управлiння внутрiшнього аудиту; - Казначейське управлiння; - Управлiння розвитку бiзнесу ; - Управлiння розвитку карткового бiзнесу; - Управлiння iнвестицiйного бiзнесу; - Депозитарне управлiння. - Операцiйне управлiння, - Кредитне управлiння, - Управлiння грошового обiгу та касових операцiй. - Управлiння облiку та контролю банкiвських операцiй банку, - Управлiння внутрiшньобанкiвських операцiй, податкового облiку та статистичної звiтностi. - Управлiння iнформацiйних технологiй, - Управлiння оцiнки ризикiв та аналiзу, - Управлiння фiнансового монiторингу, - Управлiння безпеки, - Юридичне управлiння, - Управлiння справами; - Управлiння розвитку мережi; - Управлiння стратегiї та корпоративних фiнансiв; - Вiддiлення №1 у м.Києвi; - Вiддiлення №2 у м.Херсонi; - Вiддiлення №3 у м.Києвi; - Вiддiлення №4 у м.Одесi. У складi певного управлiння можуть бути утворенi вiддiли. В структуру Банку входять структурнi пiдроздiли мережi банку - вiддiлення Банку, якi здiйснюють банкiвськi та iншi операцiї, передбаченi Положеннями про цi пiдроздiли . Загальне керiвництво дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв банку здiйснює Правлiння банку згiдно зi своїми рiшеннями, рiшеннями Спостережної Ради та Загальних зборiв акцiонерiв банку через структурнi пiдроздiли Головного офiсу банку. Усi взаємовiдносини мiж структурними пiдроздiлами банку будуються на загальних принципах, а саме: оперативного прийняття рiшень структурними пiдроздiлами Головного офiсу банку та контроль за рiшеннями начальникiв вiддiлень, не замiняючи їх функцiй прийняття рiшень та вiдповiдальностi за їх наслiдки. Пiдтримання вертикальних зв'язкiв мiж структурними пiдроздiлами Головного офiсу банку та регiональними пiдроздiлами банку з питань органiзацiї процесу продажiв банкiвських продуктiв в мережi ПуАТ "КБ "Акордбанк" координує Управлiння розвитку бiзнесу та Управлiння розвитку карткового бiзнесу. Така органiзацiйна структура дозволяє Банку ефективно проводити управлiнську полiтику, адекватно реагувати на будь-якi змiни ринку, оперативно приймати зваженi i об'єктивнi рiшення.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Банк є представником банкiвської системи України. Банк у своїй дiяльностi виконує всi вимоги чинного законодавства України . Пiд час виконання своїх функцiй банк керується Конституцiєю України, Цивiльним та Господарським Кодексами України, Кодексом законiв про працю, законами України "Про Нацiональний банк України", "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Про господарськi товариства", "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про заставу", "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом", "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi", "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" , "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом", "Про систему оподаткування", "Про оподаткування прибутку пiдприємств","Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi", "Про фiнансовий лiзинг", "Про iпотеку", "Про електроннi документи та електронний документообiг", "Про електронний цифровий пiдпис", "Про забезпечення вимог кредиторiв та реєстрацiю обтяжень" ,мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi, iншими законами та пiдзаконними актами, нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України, Державної податкової адмiнiстрацiї та iнших органiв державного нагляду та регулювання, Статутом банку та внутрiшнiми нормативними документами банку. Банк здiйснює дiяльнiсть на територiї України. Структурнi одиницi i пiдроздiли , що входять до системи банку i забезпечують його дiяльнiсть представленi у таблицi 1. В структуру банку входять структурнi пiдроздiли мережi банку-вiддiлення, якi здiйснюють банкiвськi операцiї та iншi операцiї , передбаченi Положеннями про цi пiдроздiли та на пiдставi довiреностi , наданої Головою Правлiння керуючим. За станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року до складу банку входять чотири вiддiлення, два з яких розташованi у м Києвi та по одному м. Одеса та м. Херсонi. Банк здiйснює широкий спектр розрахунково-касових, кредитних, депозитних (вкладних) операцiй в нацiональнiй та iноземнiй валютах, операцiй з цiнними паперами та iнших банкiвських операцiй вiдповiдно до отриманої ним лiцензiї та дозволу Нацiонального банку України. Облiкова полiтика банку викладена у "Положеннi про облiкову полiтику ПуАТ "КБ "Акордбанк" ", затвердженого рiшенням Правлiння вiд 30 грудня 2009 року та погодженого рiшенням Спостережної Ради Банку вiд 30 грудня 2009 року . Це Положення встановлює методи , принципи, процедури та засоби органiзацiї бухгалтерського облiку, порядок вiдображення в облiку результатiв операцiй, що використовуються банком для складання та подання фiнансової звiтностi. Положення розроблене вiдповiдно до законодавчих актiв України та нормативних документiв Нацiонального банку України, якi є обов`язковими до виконання та розробленi на основних принципах мiжнародних та нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, внутрiшнiх документiв, що визначають дiяльнiсть банку. Облiкова полiтика - це один iз основних внутрiшнiх документiв банку, головною задачею якого є повна регламентацiя прийомiв та методiв бухгалтерського облiку, технологiй обробки облiкової iнформацiї та документообороту, що застосовуються на практицi в банку. Основнi принципи облiкової полiтики є невiд`ємною частиною загальної облiкової полiтики банку. Iншi нормативнi документи банку (положення, iнструкцiї та технологiчнi карти) деталiзують та в окремих моментах доповнюють основнi принципи облiкової полiтики банку. Метою облiкової полiтики банку є методологiчне об?рунтування i визначення порядку оцiнки статей балансу банку та основних принципiв ведення бухгалтерського облiку, забезпечення повноти та достовiрностi операцiй у сферi облiку. У межах чинного законодавства, нормативних документiв Нацiонального банку України та банкiвської лiцензiї облiкова полiтика визначає: - основнi принципи ведення бухгалтерського облiку та формування статей звiтностi; - єдинi методи оцiнки активiв, зобов`язань та iнших статей балансу; - порядок нарахування доходiв за кожним фiнансовим iнструментом, вiднесення їх на рахунки прострочених, критерiї визнання активiв сумнiвними чи безнадiйними до отримання; - порядок створення та використання спецiальних резервiв; - вимоги та вказiвки щодо облiку i контролю окремих операцiй, тощо. Основними методологiчними принципами бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi , на яких ?рунтується облiкова полiтика банку є: Безперервнiсть дiяльностi (установи, що працює) Передбачає оцiнку активiв та зобов'язань банку, виходячи iз припущення, що банк постiйно функцiонує i продовжуватиме свою дiяльнiсть у майбутньому. Тобто вiн не має нi намiру, нi потреби у лiквiдуваннi чи скороченнi масштабiв своєї дiяльностi. Стабiльнiсть (послiдовнiсть) правил бухгалтерського облiку Передбачає постiйне (iз року в рiк) застосування банком обраної облiкової полiтики. Змiна методiв облiку можлива лише у випадках, передбачених мiжнародними стандартами та нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, i потребує додаткового об?рунтування i розкриття у фiнансових звiтах. Повне висвiтлення Усi банкiвськi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського облiку без будь-яких виняткiв. Фiнансова звiтнiсть має мiстити всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй банку, яка може впливати на рiшення, що приймаються згiдно з нею. Прийнятнiсть вхiдного балансу Залишки за балансовими рахунками на початок поточного звiтного перiоду мають вiдповiдати залишкам на кiнець попереднього звiтного перiоду. Превалювання сутностi над формою Операцiї облiковуються та розкриваються у звiтностi вiдповiдно до їх сутностi та економiчного змiсту, а не лише за їх юридичною формою. Оцiнка (iсторична (фактична) собiвартiсть) Активи i пасиви облiковуються прiоритетно за вартiстю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних статей, переоцiнюються у разi змiни офiцiйного курсу валют на звiтну дату. Автономнiсть Активи та зобов'язання банку мають бути вiдокремленi вiд активiв i зобов'язань власникiв цього банку та iнших банкiв (пiдприємств), у зв'язку з цим особисте майно та зобов'язання власникiв не мають вiдображатися у фiнансовiй звiтностi банку. Обачнiсть Застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких активи та/або дохiд не завищується, а зобов'язання та/або витрати - не занижуються. Нарахування доходiв та витрат (подiл звiтних перiодiв) Для визначення фiнансового результату звiтного перiоду потрiбно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для отримання цих доходiв. Облiк доходiв та витрат в банку ведеться за слiдуючими принципами: а) доходи та витрати облiковуються в перiод, до якого вони вiдносяться; б) доходи та витрати попереднiх облiкових перiодiв, якi виникли: - у разi змiни у правилах бухгалтерського облiку; - у разi сторнуючих проводок, облiковуються на тих рахунках до яких вони повиннi вiдноситися за економiчною суттю; в) отриманi доходи, якi вiдносяться до майбутнiх перiодiв, облiковуються як вiдстроченi доходи (рахунок доходiв майбутнiх перiодiв); г) облiк доходiв та витрат здiйснюється наростаючим пiдсумком з початку року; д) здiйсненi затрати та платежi, якi вiдносяться до майбутнiх перiодiв, облiковуються як вiдстроченi витрати (рахунок витрат майбутнiх перiодiв); е) доходи та витрати в iноземнiй валютi мають вiдображатися в балансi за рахунками "Доходи" та "Витрати" за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату їх нарахування, а не на дату сплати. Дата операцiї Дата операцiї - це дата (день) виникнення прав (активiв) або зобов'язань (пасивiв) або дата з якої банк зобов'язується придбати або продати актив. Дата валютування - це зазначена платником у розрахунковому документi або в документi на переказ готiвки дата , починаючи з якої кошти, переказанi платником отримувачу, переходять у власнiсть отримувача. До настання дати валютування сума переказу облiковується в обслуговуючому отримувача банку або в установi - членiв платiжної системи. Дата розрахунку - дата, з якої актив передається банку або банком. Дата розрахунку та дата валютування можуть збiгатися. Рiзниця мiж датою розрахунку та датою валютування виникає при передплатi або при вiдстроченнi платежу. Окреме вiдображення активiв та пасивiв Всi рахунки активiв та пасивiв оцiнюються окремо i вiдображаються в розгорнутому виглядi. Усi рахунки є активними або пасивними, за винятком транзитних або технiчних рахункiв. Процедури бухгалтерського облiку повиннi виключати можливiсть здiйснення взаємозалiку (крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством) активiв та зобов'язань, або доходiв та видаткiв як у бухгалтерських записах, так i у фiнансовiй звiтностi. Вiдкритiсть Фiнансовi звiти складаються достатньо зрозумiлими i детальними, щоб уникнути двозначностi, тобто всi операцiї вiдображуються правдиво та вiдповiдають змiсту статей звiтiв, а також мiстять необхiднi роз`яснення в супроводжувальних записках. Суттєвiсть У фiнансових звiтах вiдображається уся iстотна iнформацiя, корисна для прийняття рiшень керiвниками установи чи iнвесторами. Конфiденцiйнiсть До конфiденцiйної iнформацiї вiдноситься iнформацiя, розголошення якої може призвести до негативних наслiдкiв у дiяльностi банку. Вона повинна бути вiдповiдно захищена. Службовцi не повиннi розголошувати iнформацiю як поза межами, так i в межах банку, за винятком випадкiв встановлених чинним законодавством України. Активи та зобов'язання вiдображаються за iсторичною (первiсною) вартiстю за винятком активiв у виглядi цiнних паперiв та окремих груп основних засобiв, якi облiковуються за справедливою (ринковою) вартiстю. Для ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi активи i зобов'язання банку облiковуються: - за iсторичною (первiсною) вартiстю: активи - за сумою фактично сплачених за них коштiв, їх еквiвалентiв або iнших форм компенсацiї; зобов'язання - за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на такi зобов'язання або сумою коштiв чи їх еквiвалентiв, якi пiдлягають сплатi для погашення зобов'язань у процесi звичайної господарської дiяльностi; - за справедливою (ринковою) вартiстю: активи - за сумою, яку необхiдно було б сплатити для придбання (обмiну) таких активiв у поточний час; зобов'язання - за сумою коштiв, якою може бути погашене таке зобов'язання в результатi операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами у поточний час. Приведення вартостi активiв (основних засобiв, цiнних паперiв у портфелi банку) у вiдповiднiсть до ринкової здiйснюється шляхом їх переоцiнки. У примiтках до рiчної фiнансової звiтностi банком застосованi правила бухгалтерського облiку вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, якi враховують правила бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Вiдповiдно, вiдмiнностi мiж облiковою полiтикою банку та Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi визначаються тими вiдмiнностями, якi iснують мiж Нацiональними положеннями (стандартами) та Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi банку є нацiональна валюта України - гривня (надалi - "грн."). Фiнансова звiтнiсть складена у тисячах гривень.

Текст аудиторського висновку

ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Акцiонерам та правлiнню ПУАТ "КБ "АКОРДБАНК" Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Аудиторська фiрма "ПКФ Аудит-фiнанси" провела аудит рiчної фiнансової звiтностi ПуАТ "КБ "Акордбанк" (далi - Банк) за 2010 рiк, яка включає баланс станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв та звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився зазначеною датою, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi, що пiдготовлена у вiдповiдностi до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України (затверджена постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 27 грудня 2007 року № 480) та iнших вимог i рекомендацiй Нацiонального банку України. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" та Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, прийнятих в якостi нацiональних стандартiв аудиту в Українi, а також з урахуванням вимог та рекомендацiй Нацiонального банку України щодо проведення аудиторських перевiрок банкiв України. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства i помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також i оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Висновок На нашу думку, фiнансова звiтнiсть Банку за 2010 рiк у складi балансу за станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року, звiту про фiнансовi результати, звiту про рух грошових коштiв та звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився зазначеною датою, опису важливих аспектiв облiкової полiтики та iнших пояснювальних примiток представляє достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Банку станом на кiнець дня 31.12.2010 р. та його фiнансовi результати на зазначену дату у вiдповiдностi до нормативних вимог щодо бухгалтерського облiку та звiтностi в банкiвських установах України. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ РОЗДIЛУ II ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПIДГОТОВКИ АУДИТОРСЬКИХ ВИСНОВКIВ, ЯКI ПОДАЮТЬСЯ ДО ДЕРЖАВНОЇ КОМIСIЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ ПРИ РОЗКРИТТI IНФОРМАЦIЇ ЕМIТЕНТАМИ ТА ПРОФЕСIЙНИМИ УЧАСНИКАМИ ФОНДОВОГО РИНКУ Виходячи з вимог Роздiлу II "Пiдготовка аудиторського висновку, що подається до Комiсiї, при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку" положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку (затверджено рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 р. N 1528) надаємо наш висновок щодо питань, якi викладенi нижче. Iнформацiя за видами активiв, якi класифiкованi за ознакою лiквiдностi, розкрита Банком вiдповiдно до вимог нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку, Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України (затверджена Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 27 грудня 2007 року № 480) та мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Вiдповiдне розкриття наведено у балансi Банку, примiтках з 4 по 17 до рiчної фiнансової звiтностi. Iнформацiя про зобов'язання розкрита Банком вiдповiдно до вимог нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку, Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України (затверджена Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 27 грудня 2007 року № 480) та мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Вiдповiдне розкриття наведено у балансi Банку, примiтках з 18 по 25 та в 39 до рiчної фiнансової звiтностi. Структура активiв та пасивiв в розрiзi строкiв погашення наведена у примiтцi 37 до рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2010 рiк. Данi таблицi "Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi очiкуваних строкiв погашення" за звiтний рiк свiдчать про кумулятивне позитивне значення розриву мiж фiнансовими активами та зобов'язаннями у всiх строкових iнтервалах. В той же час, в окремих iнтервалах (а саме в iнтервалi "вiд 1 до 3 мiсяцiв") iснують дискретнi негативнi розриви мiж фiнансовими активами та зобов'язаннями. Наведенi данi свiдчать про певну незбалансованiсть за строками погашення та розмiщення активiв i зобов'язань Банку. При цьому управлiння строковими розривами Банком здiйснюється в рамках внутрiшнього нормативного поля на постiйнiй основi шляхом розгляду вiдповiдної управлiнської звiтностi та прийняття рiшень, спрямованих на забезпечення управлiння активами та пасивами, оптимального рiвня лiквiдностi та мiнiмiзацiю банкiвських ризикiв. З огляду на дiяльнiсть Банку та джерела його фондування, наявнi вiд'ємнi розриви вважаються Банком припустимими та такими, що не несуть загрози для стану лiквiдностi. Якiсть управлiння активами i пасивами Банку, на думку аудиторiв, прийнятна та забезпечує належне статутним та нормативним вимогам виконання Банком функцiй унiверсальної банкiвської установи. Виходячи з даних фiнансової звiтностi Банку за 2010 рiк, розмiр капiталу Банку вiдповiдав нормативним вимогам Нацiонального банку України. На нашу думку, Банк має продовжувати роботу в частинi нарощення розмiру регулятивного капiталу (як шляхом нарощення розмiру статутного капiталу, так i iз застосуванням iнших механiзмiв), з огляду на граничнi значення його розмiру в поточних умовах ведення банкiвської дiяльностi. Принципи формування резервiв та регулятивний капiтал Банку вiдповiдають нормативним вимогам Нацiонального банку України. За станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року регулятивний капiтал Банку, розрахований у вiдповiдностi до вимог Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi, затвердженої Постановою Правлiння НБУ вiд 28 серпня 2001 року №368, з урахуванням коригуючих проведень, становить 97 356 тис. грн. Капiтал Банку з позицiї стабiльностi є виваженим. Структура капiталу, що склалася на кiнець звiтного року, не мiстить ознак загрози фiнансової стiйкостi, а його абсолютний розмiр вiдповiдає нормативним вимогам щодо його розмiру. Вартiсть чистих активiв Банку в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам законодавства, зокрема статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України. Так, за станом на звiтну дату вартiсть чистих активiв Банку, як акцiонерного товариства є бiльшою, нiж величина статутного капiталу та мiнiмальний розмiр статутного капiталу, встановленого законом для акцiонерних товариств. За станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року балансовий капiтал Банку становить 99 086 тис. грн. Статутний капiтал банку станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року складає 80 000 тис. грн. Статутний капiтал Банку є повнiстю сплаченим, що вiдповiдає даним установчих документiв. Резерви пiд активнi операцiї, яким притаманнi ризики (зокрема, кредитнi операцiї, операцiї з цiнними паперами та iншi фiнансовi активи) в усiх суттєвих аспектах сформовано в повному обсязi, а їх розмiр є достатнiм для покриття вiдповiдних ризикiв. Банк дотримується економiчних нормативiв регулювання дiяльностi комерцiйних банкiв, якi визначенi Iнструкцiю про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi, затвердженою Постановою Правлiння НБУ вiд 28 серпня 2001 року № 368. Протягом звiтного перiоду фактичнi значення нормативiв задовольняли нормативнi вимоги Нацiонального банку України. Доходнiсть активiв Банку розкрита у Звiтi про фiнансовi результати, примiтках 20 - 25 до рiчної фiнансової звiтностi. Iнформацiя щодо фiнансового результату дiяльностi розкрита Банком у Звiтi про фiнансовi результати. Iнформацiя щодо кiлькiсної оцiнки ризику банкiвських операцiй та операцiй з пов'язаними сторонами розкрита у примiтках 37 та 42 рiчної фiнансової звiтностi. На думку аудиторiв, систему управлiння ризиками, якi пов'язанi з банкiвськими операцiями, з урахуванням поточної позицiї Банку на ринку банкiвських послуг, в цiлому можна оцiнити як помiрковану та адекватну. Iнформацiя про дiї, якi вiдбувались протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово- господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, зокрема визначенi частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", в разi наявностi таких, розкрита у Загальнiй iнформацiї про Банк, що надана у складi рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк. Генеральний директор аудиторської фiрми ПКФ "Аудит-фiнанси" I.О. Каштанова (Сертифiкат аудитора банкiвських установ № 0000050, свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв банкiв Нацiонального банку України № 0000040) АФ "ПКФ Аудит-фiнанси" здiйснює дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення в Реєстр суб`єктiв аудиторської дiяльностi вiд 26.10.2006 р. № 3886, видане за рiшенням Аудиторської палати України 26.10.2006 р. №167/3, чинне до 26.10.2011 р. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв № АБ 000952 вiд 20.10.2009 р. Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи №128060, видане Шевченкiвською районною в м. Києвi Державною адмiнiстрацiєю вiд 28.09.2006 року за № 1 074 105 0002 019892. Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 34619277. 18 квiтня 2011 року вул. Прорiзна 19-б, мiсто Київ, Україна, 01034.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Банк проводить банкiвськi операцiї, передбаченi Статутом банку, на пiдставi банкiвської лiцензiї вiд 14 липня 2009 року №245 та письмового дозволу вiд 19 жовтня 2009 року №245-2, виданих Нацiональним банком України. Банкiвськi операцiї та угоди, якi має право здiйснювати банк на пiдставi банкiвської лiцензiї без отримання письмового дозволу: 1. приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб; 2. вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них; 3. розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик; 4. надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi; 5. придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв (факторинг); 6. лiзинг; 7. послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв; 8. випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв; 9. випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток; 10. надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй. Банкiвськi операцiї, якi має право здiйснювати банк за наявностi банкiвської лiцензiї та отриманого письмового дозволу: 1) Операцiї з валютними цiнностями: - неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; - операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземною валюти банкiв; - операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в пунктах обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських договорiв з юридичними особами-резидентами; - ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України; - ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi; - ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; - вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; - вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; - залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України; - залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках; - торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмiнних операцiй); - торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках; - iншi операцiї з валютними цiнностями на валютному ринку України. 2) Емiсiя власних цiнних паперiв. 3) Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв. 4) Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андерайтинг); 5) Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi: а) з iнструментами грошового ринку; б) з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках; в) з фiнансовими ф'ючерсними та опцiонами. 6) Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв Згiдно лiцензiї Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України № 470739 вiд 16.07.2009 р. ПуАТ "КБ "Акордбанк" має право здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: брокерську дiяльнiсть. Згiдно лiцензiї Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України № 470740 вiд 16.07.2009 р. ПуАТ "КБ "Акордбанк" має право здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть. Згiдно лiцензiї Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України № 470741 вiд 16.07.2009 р. ПуАТ "КБ "Акордбанк" має право здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: андеррайтинг. Згiдно лiцензiї Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України № 470738 вiд 16.07.2009 р. ПуАТ "КБ "Акордбанк" має право здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарну дiяльнiсть: депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. Членство в мiжнародних системах грошових переказiв: Банк здiйснює вiдправлення та виплату коштiв через мiжнароднi системи грошових переказiв Western Union, Money Gram, AVERS та Migom. Western Union. Банк працює з системою з серпня 2008 року в якостi субагента системи на пiдставi договору з АТ "Банк "Фiнанси та Кредит" (АТ "Банк "Фiнанси та Кредит" - агент системи). AVERS. Банк працює з системою з лютого 2010 року в якостi субагента системи на пiдставi договору з АТ "Банк "Фiнанси та Кредит" (АТ "Банк "Фiнанси та Кредит" - агент системи). MoneyGram . Банк працює з системою з листопада 2009 року в якостi субагента системи на пiдставi договору з ПАТ "ВТБ Банк"(ПАТ " ВТБ Банк" - агент системи). Migom. Банк працює з системами з грудня 2010 року в якостi субагента системи на пiдставi договору з ПАТ "ВТБ Банк"(ПАТ " ВТБ Банк" - агент системи). Членство в мiжнародних платiжних системах: Банк є Афiлiйованим членом МПС MasterCard WorldWide. Послуги по операцiям з картками мiжнародної платiжної системи MasterCard здiйснюються згiдно з договором Принципового члена МПС MasterCard, банком- спонсором Публiчним акцiонерним товариством "Перший український мiжнародний банк" . Банк володiє такими лiцензiями: - лiцензiєю на емiсiю карток платiжної системи Mastercard, - лiцензiєю на здiйснення cash-еквайрiнга в рамках Mastercard, - лiцензiєю на здiйснення торгiвельного еквайрiнга в рамках Mastercard. ПуАТ "КБ "Акордбанк" є членом таких мiжбанкiвських об'єднань, бiрж, асоцiацiй: - Асоцiацiї "Українськi фондовi торговцi", - Асоцiацiї "Фондове Партнерство" (ранiше - Асоцiацiя "ПФТС"), - Профессiйної асоцiацiї реєстраторiв i депозитарiїв (ПАРД), - Приватного акцiонерного товариства "Всеукраїнсьий депозитарiй цiнних паперiв" (ПАТ "ВДЦП"), - Вiдкритого акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" (ВАТ "НДУ"), - Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб. Основними напрямками дiяльностi банку є: 1. Кредитування юридичних та фiзичних осiб. Протягом 2010 року банк продовжував кредитувати клiєнтiв. Банк видавав кредити клiєнтам у виглядi поновлювальної та не поновлювальної кредитної лiнiї, iпотечнi кредити, кредити на поточнi потреби та кредити типу "овердрафт" по поточним та картковим рахункам. Також банк здiйснював операцiї по наданню банкiвських гарантiй для тендеру та для забезпечення платежу. Протягом 2010 року кредитний портфель (без урахування резерву) збiльшився на 25 634 тис.грн. та станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року склав 170 857 тис.грн. (примiтка 8, табл.8.4.). Прирiст кредитного портфелю стався за рахунок видачi кредитiв юридичним особам та суб'єктам пiдприємницької дiяльностi на 41 463 тис.грн. (48,3%). По фiзичним особам вiдбулося зменшення кредитiв на -15 829 тис.грн. (-26,6%). Станом на кiнець дня 2010 року заборгованiсть по кредитам (без урахування резерву) юридичних осiб та суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi становила 127 249 тис.грн. та 43 608 тис.грн. фiзичних осiб. Резерви пiд заборгованiсть за кредитами сформованi в повному обсязi та становили - 7 531 тис.грн. 2. Мiжбанкiвськi операцiї, мiжбанкiвськi розрахунки. Протягом 2010 року банк проводив операцiї на мiжбанкiвському ринку України як з розмiщення ресурсiв, так iз залучення. Проводилися операцiї "СВОП", за якими банки обмiнювалися кредитами (депозитами) у рiзних валютах на приблизно еквiвалентну суму з однаковим термiном повернення. Притаманний цим операцiям досить незначний рiвень ризику дозволяв забезпечити пiдтримання необхiдного рiвня короткострокової лiквiдностi за оптимальним спiввiдношенням "цiна-ризик". Юридичною основою проведення мiжбанкiвських операцiй є укладання вiдповiдних договорiв з банками-контрагентами вiдповiдно до чинного законодавства України. З найбiльш надiйними та постiйними банками-партнерами укладалися генеральнi угоди про спiвробiтництво, що значно прискорювало термiни проведення мiжбанкiвських платежiв та документообiгу по оформленню мiжбанкiвських угод. Протягом 2010 року банком було укладено 14 генеральних угод. На кiнець 2010 року загальна кiлькiсть склала 56 генеральних угоди. Станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року кошти в iнших банках становили 74 206 тис.грн., резерв пiд них сформований повнiстю та склав 4 тис.грн. (примiтка 7), кошти банкiв становили 59 255 тис.грн. (примiтка 18). Загальний обiг коштiв, розмiщених у 2010 роцi на мiжбанкiвському ринку у виглядi кредитiв та депозитiв, становив (у гривневому еквiвалентi) 1 945,3 млн. грн. та складався з таких статей: обiг за кредитами та депозитами у нацiональнiй валютi - 1 681,1 млн. грн.; обiг за кредитами та депозитами у доларах США - 124,4 млн. грн.; обiг за кредитами та депозитами у євро - 139,8 млн. грн. Загальний обiг коштiв, залучених у 2010 роцi на мiжбанкiвському ринку у виглядi кредитiв та депозитiв, становив (у гривневому еквiвалентi) 598,0 млн. грн. та складався з таких статей: обiг за кредитами та депозитами у нацiональнiй валютi - 69,8 млн. грн.; обiг за кредитами та депозитами у доларах США - 385,5 млн. грн.; обiг за кредитами та депозитами у євро - 142,7 млн. грн. 3. Розвиток кореспондентських вiдносин. Протягом 2010 року банк продовжував розвивати кореспондентськi вiдносини з банками-кореспондентами. Станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року кореспондентськi вiдносини встановленi з 10 банками-резидентами та 2 банками-нерезидентами. Основними банками-кореспондентами є - VTB Bank (Deutschland) AG (м.Франкфурт, Нiмеччина), ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" (м.Київ, Україна) та ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" (м.Москва, Росiя). Станом на кiнець дня 31.12.2010 року кiлькiсть вiдкритих рахункiв в нацiональнiй та iноземних валютах: 37 рахункiв типу "НОСТРО" i 5 рахункiв типу "ЛОРО". 4. Розрахунково-касове обслуговування та залучення коштiв клiєнтiв. На сьогоднiшнiй день неможливо уявити життя суспiльства без такого банкiвського продукту, як розрахунково-касове обслуговування. Враховуючи це, банк активно розвиває даний напрямок, в першу чергу, щодо якостi та швидкостi обслуговування. На кiнець звiтного перiоду було залучено на обслуговування 3 777 клiєнти (582 - суб'єкти господарювання та 3 195 - фiзичнi особи), вiдкрито 5 013 рахункiв в нацiональнiй одиницi України i в iноземних валютах, з яких 4 513 поточних рахункiв та 500 - вкладних (депозитних) рахункiв. Впродовж 2010 року банк надавав такi послуги корпоративним клiєнтам: - вiдкриття та ведення поточних рахункiв в нацiональнiй та iноземнiй валютi; - обслуговування рахункiв за системою дистанцiйного зв'язку через Internet; - перекази iноземної валюти; - купiвля/продаж iноземної валюти; - вклади у нацiональнiй та iноземних валютах; - кредитування; - факторинговi операцiї; - банкiвськi гарантiї; - прийняття платежiв вiд фiзичних та юридичних осiб без вiдкриття рахунку на користь юридичних осiб та iншi. Банк надавав такi основнi послуги фiзичним особам: - вiдкриття та ведення поточних рахункiв в нацiональнiй та iноземнiй валютi; - перекази iноземної валюти; - прийом платежiв вiд фiзичних осiб за комунальнi послуги та квартплату, телефон, кабельне телебачення та за iншi послуги на користь пiдприємств та органiзацiй; - прийняття вiд фiзичних осiб платежiв на користь юридичних осiб без вiдкриття рахунку; - здiйснення переказiв по системi Western Union, MoneyGram; - купiвля/продаж iноземної валюти через касу банку та iншi. Для юридичних осiб,фiзичних осiб-пiдприємцiв, адвокатiв та нотарiусiв встановлюється система дистанцiйного обслуговування рахункiв -"Iнтернет-банкiнг", яка дозволяє реалiзувати наступнi послуги швидко та якiсно: - платежi в нацiональнiй та iноземнiй валютi; - заяви на купiвлю/продаж/конвертацiю iноземної валюти; - отримання виписок по рахунках, перегляд оборотiв та залишкiв за рахунками; - обмiн електронними повiдомленнями з банком. В 2010 роцi системою "Iнтернет-Банкiнг" користувалось 346 клiєнтiв. Станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року залишки коштiв клiєнтiв складали 193 895 тис.грн. (примiтка 19), з них 58 144 тис.грн - кошти юридичних осiб та 135 751 тис.грн. - кошти фiзичних осiб. Протягом 2010 року залишки клiєнтiв зросли на 79 960 тис.грн. або 70,2%. Прирiст в основному вiдбувся за рахунок коштiв фiзичних осiб на 48 977 тис. грн., що складає 61,3% вiд загального приросту. У структурi коштiв юридичних осiб 78% складають кошти до запитання, а у структурi фiзичних осiб, навпаки, 70,3% - це строковi кошти. Залучення депозитiв є одним iз важливих джерел формування ресурсної бази банку. Приймання вкладiв вiд юридичних та фiзичних осiб здiйснювалося банком на строки вiд 3 до 60 мiсяцiв, iз виплатою вiдсоткiв щомiсячно, щоквартально або в кiнцi строку. Також залучалися кошти по програмi "Депозитна лiнiя", що давало можливiсть клiєнтам оперативно управляти коштами. Протягом 2010 року портфель строкових депозитiв зрiс на 40 752 тис.грн. або 60,4%, в тому числi на 31 780 тис.грн. за вкладами фiзичних осiб. 5. Iндивiдуальний банкiнг На сьогоднiшньому етапi розвитку банкiвської системи України одним з перспективних напрямкiв банкiвського бiзнесу є обслуговування великих приватних та корпоративних VIP-клiєнтiв. Тому наприкiнцi 2008 року в органiзацiйну структуру банка було введено вiддiл по роботi з VIP-клiєнтами. До VIP-клiєнтiв банку вiдносяться клiєнти за економiчними показниками, обсягами спiвробiтництва з банком або iмiджевими критерiями. Такi клiєнти потребують особливого ставлення, нових стандартiв обслуговування та оперативного реагування на свої потреби у банкiвських продуктах. Основним завданням VIP-банкiнгу є забезпечення iндивiдуального комплексного пiдходу до VIP-клiєнта. Концепцiя VIP-банкiнгу передбачає закрiплення за клiєнтом персонального менеджера, який, вивчивши потреби й побажання клiєнта, формує для нього iндивiдуальний пакет послуг i повнiстю супроводжує й координує його дiї в усiх функцiональних пiдроздiлах Банку (кредити, депозити, мiжнароднi розрахунки, розрахунково-касовi операцiї, цiннi папери тощо) .Це дозволяє забезпечити комплекснiсть обслуговування при вирiшеннi рiзних дiлових завдань VIP-клiєнтiв та значно прискорює стандартнi процедури надання банкiвських послуг. Таким чином VIP-клiєнт має в банку свого представника, що лобiює його iнтереси i є вiдповiдальним за надання всього комплексу банкiвських послуг. Вiддiл по роботi з VIP-клiєнтами надає оперативне та iндивiдуалье обслуговування, що суттєво збiльшує лояльнiсть клiєнтiв до банку та надає їм можливiсть вiдчути задоволення вiд спiвробiтництва з банком. 6. Цiннi папери Протягом 2010 року банк здiйснював операцiї з купiвлi-продажу цiнних паперiв, а саме - цiнних паперiв фiнансових установ та державних облiгацiй. Станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року у структурi активiв портфель цiнних паперiв банку є незначним, всього - 0,4 % та становить 2 057 тис.грн. (примiтка 9). Всi цiннi папери облiковуються у портфелi на продаж. 7. Операцiї з платiжними картками Послуги по операцiям з картками мiжнародної платiжної системи MasterCard банк почав надавати з квiтня 2009 року. На початковому етапi свого розвитку банк особливу увага придiляв питанням: - органiзацiї обслуговування клiєнтiв (Call-центр), - вибору i iнсталяцiї програмного забезпечення, яке дозволить здiйснювати якiсний супровiд карткових продуктiв i монiторинг транзакцiй i термiнального устаткування ("Carduniverse ", SR Bank 4, Sheeva), - питанням безпеки (взаємозв'язок з Управлiнням безпеки банку), - розвитку еквайрiнгової мережi (установка банкоматiв i термiналiв). Обслуговування здiйснює процесинговий центр. Оперативне обслуговування клiєнтiв здiйснюється 7 днiв на тиждень при забезпеченнi цiлодобової iнформацiйної та сервiсної пiдтримки службами ПАТ "ПУМБ". ПуАТ "КБ "Аккордбанк" - банк-партнер ПАТ "Першого Українського Мiжнародного банку" та разом з iншими 35-ма банками-партнерами є членом всеукраїнської об'єднаної мережi банкоматiв "Радiус", яка налiчує 1 917 банкоматiв на всiй територiї України, в тому числi 193 банкомата в м. Києвi. Це один з наймасштабнiших проектiв в Українi за кiлькiстю банкiв-учасникiв, а також задiяних в ньому термiнальних пристроїв. При зняттi готiвки в мережi "Радiус" комiсiя буде зниженою, а для спiвробiтникiв органiзацiй, з якими пiдписаний договiр на обслуговування зарплатного проекту, комiсiя зовсiм вiдсутня. Станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року банком досягнуто результат: - емiтовано 4582 платiжних карток ( 3759 -Cirrus/Maestro, 513- MC Standart, 310-MC Gold); - встановлено 6 банкоматiв, 6 платiжних термiнали та 9 торгових термiнали, - запроваджено 62 зарплатних проекти. Загальна сума доходiв, отриманих по розрахунках з платiжними картками за 2010 рiк склала 722,3 тис.грн. Залишки коштiв за картковими рахунками фiзичних осiб станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року склали 5 691,2 тис.грн. В якостi ядра АБС банк використовує банкiвське програмне забезпечення (ПЗ) нового поколiння - "SR BANK4"" українського розробника - фiрми "Софт Ревю" ( м.Київ), яке дозволяє проводити yci загальнобанкiвськi операцiї, а також надавати необхiдну звiтнiсть.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Угод на придбання основних засобiв та нематерiальних активiв у майбутньому Банк протягом 2009-2010 рокiв не укладав. У звязку iз тим, що Банк розпочав свою дiяльнiсть 23 липня 2008 року, суттєвих придбань та/або вiдчужень активiв не було. На найближчий час значних iнвестицiй або придбань, повязаних iз господарською дiяльнiстю Банку, не передбачається.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Облiк основних засобiв проводиться банком згiдно Iнструкцiї з бухгалтерського облiку основних засобiв i нематерiальних активiв банкiв України, затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку України №480 вiд 20.12.2005 р. iз змiнами та доповненнями. Основнi засоби оприбутковуються за первiсною вартiстю (вартiстю придбання), яка включає всi витрати з їх придбання. Балансова (залишкова) вартiсть основних засобiв визначається як рiзниця мiж первiсною вартiстю та сумою зношення (амортизацiї) . Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат з їх реконструцiї, полiпшення, перебудови, модернiзацiї, а також змiнюється в результатi переоцiнки. Переоцiнка вартостi основних засобiв та iнших матерiальних цiнностей здiйснюється згiдно з чинним законодавством. Основнi засоби, якi в результатi зносу чи старiння не придатнi для роботи, пiдлягають списанню. Облiк витрат на придбання чи виготовлення основних засобiв здiйснюється за рахунками капiтальних вкладень. Вартiсть основних засобiв систематично i рацiонально розподiляється на витрати протягом строку корисного їх використання. Амортизацiя основних засобiв здiйснюється щомiсяця. За активами, що надiйшли, амортизацiя нараховується з 1-го числа мiсяця, наступного за мiсяцем придбання, а за активами, що вибули - припиняється 1-го числа мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття. При нарахуваннi амортизацiї використовується прямолiнiйний метод - це означає, що витратами поточного перiоду визначається завжди однакова частина цiни придбання активiв протягом усього визначеного банком строку їх корисного використання. Дiапазон строкiв корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв складає вiд 1-го до 20-ти рокiв, а для будiвль та споруд - до 30 рокiв. Амортизацiя iнших необоротних матерiальних активiв (роботи по полiпшенню орендованого примiщення) нараховується прямолiнiйним методом iз строком корисного використання, рiвного строку оренди. Iншi необоротнi матерiальнi активи iз цiною придбання до 1000 грн. амортизуються на 100% у тому мiсяцi, коли вони були введенi в експлуатацiю. Банк застосовує термiни корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв, вiдповiдно до внутрiшнього "Положення про термiни корисного використання необоротних активiв в ПуАТ "КБ "Акордбанк". Класифiкацiя груп необоротних активiв за змiстом та строками корисного використання: Група / Пiдгрупа / Найменування / Строк корисного використання, рокiв Земельнi дiлянки / / Земельнi дiлянки / не обмежений Будинки споруди i передавальнi пристрої / / Будiвлi / 30 / / Споруди / 30 / / Квартири / 20 / / Гаражi / 10 / / Обмiнний кiоск (дерев'яний) / 7 / / Обмiнний кiоск (металевий) / 10 / / Естакада / 10 Машини та обладнання / Електронно-обчислювальнi машини, iншi обчислювальнi машини для автоматичної обробки iнформацiї / Електронно-обчислювальнi машини та iншi машини для автоматичної обробки iнформацiї / 5 / / Iнформацiйнi машини / 5 / / Блоки безперебiйного живлення / 5 / / Принтер лазерний / 5 / / Принтер матричний / 4 / / Багатофункцiональний пристрiй / 5 / / Сканер / 5 / / Калькулятор / 3 / / Калькулятор друкуючий / 3 / Обладнання для обслуговування пластикових карток / Банкомат / 8 / / Термiнали для обслуговування пластикових карток / 5 / / Система для персоналiзацiї пластикових карток / 8 / Засоби зв'язку / Мiнi АТС / 10 / / Телефонний апарат / 5 / / Радiотелефон / 5 / / Телефон мобiльного зв'язку / 3 / / Телефоннi станцiї / 5 / / Комутацiйне обладнання / 5 / / Телетайпи / 5 / / Телекси / 5 / / Факси / 5 / / Модеми / 5 / Iншi машини та обладнання / Електронно-пишучi та пишучi машинки / 5 / / Електронно-касовi апарати / 5 / / Апарати для перевiрки купюр / 3 / / Апарат для знищення купюр, документiв / 5 / / Машинки для пiдрахунку грошей / 6 / / Копiювальнi апарати, ксерокс / 5 / / Пакувальна машина для купюр / 5 / / Обладнання для ламiнування документiв / 5 Транспортнi засоби / Автомобiльний транспорт / Автомобiлi легковi / 7 / / Автомобiлi вантажнi i спецiалiзованi / 7 Iнструменти прилади, iнвентар(меблi) / Обладнання до автомобiлiв / Авто-приймачi та авто-магнiтоли, авто-магнiтофони / 5 / / Анти-радари / 4 / / Протиугонi пристрої, авто-сигналiзацiя / 5 / / Комплекти iнструментiв / 2 / / Iнше обладнання до автомобiлiв / 2 / Побутовi електроннi, оптичнi, електромеханiчнi прилади i iнструменти / Телевiзори / 5 / / Магнiтофони / 5 / / Вiдеомагнiтофони / 5 / / Музичнi центри / 5 / / Антени супутниковi / 5 / / Радiоприймачi / 5 / / Вiдеокамери / 5 / / Фотоапарати / 5 / / Пiчки СВЧ / 3 / / Електроплити побутовi / 3 / / Фритюрницi / 3 / / Побутовi холодильники, морозильнi i холодильнi камери / 5 / / Електричнi сушилки / 3 / / Електровентилятори побутовi / 5 / / Обiгрiвачi, електрокамiни / 3 / / Очищувачi повiтря, кондицiонери / 5 / / Електрокавоварки / 3 / / Електрочайники / 3 / / Водонагрiвники електричнi / 3 / / Машини посудомийнi / 5 / / Електродрилi, Електроперфоратори та iншi iнструменти / 3 / / Настiльнi електролампи / 3 / / Люстри / 3 / / Свiтильники / 3 / / Пилосос / 3 / Меблi / Меблi офiснi / 5 / / М'якi кутки, дивани / 5 / / Гарнiтури / 5 / / Кухнi / 5 / / Сейфи / 10 / / Вогнетривкi шафи / 10 / / Шафи з картотечними шухлядами / 10 Iншi основнi засоби / Офiснi аксесуари / Годинник / 2 / / Вази / 2 / / Картини / 4 / / Iншi iнтер'єрнi предмети / 2 / / Жалюзi / 5 / / Портфелi, дипломати, сумки д / ноутбукiв / 2 / / Попiльницi напiльнi / 3 / Iнше обладнання / Опалювальнi агрегати / 6 / / Котельнi / 6 / / Будiвельне обладнання / 6 / / Силове обладнання i машини / 6 / / Дизель-генератор / 6 / / Бензо-генератор / 6 / / Системи безперервного живлення / 8 / / Пожежна сигналiзацiя / 8 / / Система вiдео нагляду, теле-охорона сигналiзацiя / 8 / Iншi основнi засоби / Вивiска / 5 / / Таблички iнформацiйнi фасаднi / 5 / / Електронно-iнформацiйнi вивiски / 5 / / Щити / 5 / / Плакати рекламнi / 3 / / Iнформацiйнi щити, стенди / 3 / / Дошка бронзова / 5 / / Металеве обладнання (огорожа, дверi та iншi) / 5 / / Зброя / 6 / / Засоби iндивiдуального захисту (бронежилети, каски, шлеми) / 6 / / Шлагбаум / 7 / / Драбина / 3 / / Вiзок металевий / 5 / / Вiзок унiверсальний / 5 / / Спортивне обладнання / 3 / / Обладнання для вiдпочинку / 3 / / Пристрої для мийки автомобiлiв / 3 / / Пристрої для вуличного поливу / 3 / / Електроннi освiжувачi повiтря / 3 / / Вогнегасники / 3 / / Дзеркала / 3 / / Кулер / 3 / / Штампи, печатки / 3 / / Пломбiратори / 3 / / Тримач етикеток / 3 / / Диспенсери / 3 / / Пристрiй для прошиву документiв / 5 / / Господарський iнвентар (контейнери, вiдра, корзини) / 3 Перегляд строкiв корисного використання та норм амортизацiї належить до повноважень постiйно дiючої комiсiї з оприбуткування, вибуття, оцiнки основних засобiв та нематерiальних авкивiв. Нарахування амортизацiї, виходячи з нового строку корисного використання та норм амортизацiї об'єкта, здiйснюється в мiсяцi, наступному за мiсяцем, в якому прийнято рiшення про замiну строкiв корисного використання та норм амортизацiї. Змiн методу амортизацiї та термiнiв корисного використання протягом звiтного року - не вiдбувалося. Переоцiнка первiсної вартостi основних засобiв банком у 2009 та 2010 роках не здiйснювалася у зв'язку iз застосуванням в облiку методу первiсної вартостi. Угод про надання та отримання основних засобiв у фiнансовий лiзинг у звiтному перiодi банк не укладав. Угод на придбання основних засобiв у майбутньому банк у звiтному перiодi не укладав. За 2010 рiк амортизацiя необортних активiв склала -2546 тис.грн.(примiтки 14 та 31), та вiдображена на рахунках витрат (за 2009 рiк-2303 тис.грн). Iнформацiя про основнi засоби розкривається у примiтцi 14. Нематерiальнi активи банком облiковуються згiдно Iнструкцiї з бухгалтерського облiку основних засобiв i нематерiальних активiв банкiв України, затвердженої Постановою Правлiння НБУ № 480 вiд 20.12.2005р. iз змiнами та доповненнями. Придбанi (виготовленi) нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю, яка складається iз фактичних витрат на придбання (виготовлення) i приведення у стан, при якому вони придатнi для використання вiдповiдно до запланованої мети. При нарахуваннi амортизацiї на нематерiальнi активи банком використовується прямолiнiйний метод, який полягає в тому, що економiчна вигода вiд нематерiальних активiв використовується повнiстю впродовж всього строку їх служби. Норми амортизацiї визначаються як рiзниця мiж первiсною вартiстю нематерiальних активiв та лiквiдацiйною вартiстю, подiлена на строк корисного використання, який визначається Банком самостiйно. Амортизацiя кожного нематерiального активу визначається рiшенням постiйно дiючої комiсiї на пiдставi первинних документiв, та очiкуваних економiчних вигод вiд його використання. Нарахування амортизацiї починається з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому об`єкт нематерiальних активiв став придатним для корисного використання, i припиняється, починаючи з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття об`єкта нематерiальних активiв. Нематерiальнi активи чутливi до технологiчного старiння i строк їх корисного використання не може бути бiльше нiж 10 рокiв. Дiапазон строкiв корисного використання (експлуатацiї) нематерiальних активiв складає вiд 2-х до 10-ти рокiв. За 2010 рiк амортизацiя нематерiальних активiв склала -283 тис.грн.(примiтки 14 та 31), та вiдображена на рахунках витрат ( за 2009 рiк-231 тис.грн). Термiни корисного використання нематерiальних активiв банком у 2009 та 2010 роцi не переглядалися. Переоцiнка первiсної вартостi нематерiальних активiв у звiтному роцi не здiйснувалася. Протягом звiтного перiоду банк не укладав угод на придбання у майбутньому нематерiальних активiв. Iнформацiя про нематерiальнi активи розкривається у примiтцi 14. Операцiйна оренда - це будь яка оренда, крiм фiнансової. Оренда класифiкується як операцiйна, якщо вона не передає в основному всi ризики та винагороди щодо володiння. Об'єкт необоротних активiв, що є предметом договору операцiйної оренди, облiковується на балансi орендодавця. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Iнформацiя про витрати на операцiйнiй лiзинг розкривається у примiтцi 31. Станом на кiнець дня 31.12.2010 року та 31.12.2009 року прийнятi в оперативний лiзинг (оренду) необоротнi активи складають 4 862 тис. грн. та 4 623 тис. грн. вiдповiдно за вартiстю, що зазначається в договорi про оперативний лiзинг (оренду). Потенцiйнi зобов'язання за не вiдмовною операцiйною орендою зазначенi у примiтцi 39. Доход вiд оренди за умовами про операцiйну оренду банк визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Iнформацiя про доходи вiд операцiйної оренди розкривається у примiтцi 30. Витрати, включаючи амортизацiю, понесенi на утримання необоротних активiв, наданих в оренду, визнаються як витрати. На протязi 2009 та 2010 рокiв в оперативний лiзинг банком надавалися депозитнi комiрки, облiк та операцiї по якому здiйснюються згiдно до внутрiшнiх положень банку. Фiнансовий лiзинг - це господарча операцiя, що передбачає придбання лiзингодавцем матерiальних цiнностей за замовленням лiзингоотримувача з наступною передачею лiзингоотримувачу права користування такими матерiальними цiнностями з обов'язковою передачею права власностi на такi матерiальнi цiнностi лiзингоотримувачу. При цьому матерiальнi цiнностi на протязi всього строку дiї договору лiзингу залишаються власнiстю лiзингодавця. Активи, що переданi у фiнансовий лiзинг, облiковуються банком як виданий кредит за амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотку. Банк визнає зменшення корисностi за такими активами шляхом формування резервiв на повний розмiр чистого кредитного ризику, зваженого на вiдповiдний коефiцiєнт резервування. Протягом 2009-2010 рокiв Банк не укладав угод на надання активiв у фiнансовий лiзинг. Основних засобiв, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, користування та розпорядження - не має. На протязi звiтного перiоду основнi засоби та нематерiальнi активи банком у заставу не передавалися. У банку вiдсутнi такi основнi засоби, що тимчасово не використовуються або вилученi з експлуатацiї для продажу. Основнi засоби, що повнiстю амортизованi облiковуються за балансовим рахунком 4500 "Iншi необоротнi матерiальнi активи (МНМА)" на суму 365 тис. грн.. Обмеження права власностi щодо нематерiальних активiв у ПуАТ "КБ"Акордбанк" станом на кiнець дня 31.12.2010 року не було. Створення нематерiальних активiв не здiйснювалося. Збiльшення або зменшення протягом звiтного перiоду, якi виникали у результатi переоцiнок, а також у результатi збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капiталi - не вiдбувалося. Данi примiтки 14 використовуються для розрахунку рядка 13 Балансу, а також аналiзуються у рядку 29 Звiту про рух грошових коштiв та у примiтцi 31.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Банк здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Оскiльки закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися, активи та операцiйна дiяльнiсть Банку можуть опинитися пiд загрозою через несприятливi змiни в полiтичному та економiчному середовищi. Протягом 2010 року найбiльшими, на думку банку, були наступнi ризики: Операцiйний ризик - пов'язаний iз тим, що банк знаходиться на етапi становлення своєї дiяльностi, що тягне за собою необхiднiсть налагодження процесiв функцiонування iнформацiйних систем, системи безпеки, системи взаємодiї мiж пiдроздiлами, системи безперервностi дiяльностi, системи документообiгу тощо. Концепцiєю управлiння ризиками ПуАТ "КБ "Акордбанк" передбачено, що система управлiння операцiйним ризиком банку обов'язково включає: 1. Процедури i засоби контролю за операцiйним ризиком: - процедури та засоби контролю за дотриманням облiкової полiтики банку та вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку щодо методiв оцiнки активiв та складання звiтностi; - процедури та засоби контролю за функцiонуванням iнформацiйних систем банку та забезпечення безперебiйної дiяльностi; - iнформацiйну систему управлiння для керiвництва банку щодо монiторингу уразливостi всiх видiв дiяльностi банку до операцiйного ризику. 2. Програму управлiння персоналом, яка охоплює: - постiйний, ефективний процес залучення i утримання достатньої кiлькостi квалiфiкованого персоналу; - продуманi i визначенi рiвнi повноважень з прийняття будь-яких рiшень; - доведення до персоналу його обов'язкiв; - контроль за дiяльнiстю персоналу; - розроблення i впровадження процесу навчання; - технологiчнi схеми (карти) продуктiв та послуг банку, що пiдтримуються в постiйно актуальному станi. 3. Процедури забезпечення потреб банку в iнфраструктурi вiдповiдно до його обсягiв та складностi поточної та запланованої дiяльностi, передбачають санкцiонування, тестування та документування всiх операцiйно-технологiчних систем банку перед початком їх експлуатацiї, а також механiзми їх актуалiзацiї. 4. Процес перiодичного тестування встановлених процедур та технологiй здiйснення операцiй, у тому числi процедур фiзичної та iнформацiйної безпеки, з метою контролю за дотриманням цих процедур i технологiй та збору iнформацiї щодо їх вдосконалення. Банк використовує два пiдходи до керуваннi операцiйним ризиком: - процесно-орiєнтований пiдхiд - передбачає попередження ризику на етапi його виникнення; - прецедентний пiдхiд - здiйснюється в межах системи внутрiшнього контролю шляхом аналiзу причин реалiзованих ризикiв та їх попередження у майбутньому. Звiти про масштаби i джерела операцiйного ризику банку формуються Управлiнням оцiнки ризикiв та аналiзу за наступними напрямками: - випадки реалiзацiї ризику, оцiнка причин їхнього виникнення; - результати аналiзу бiзнес-процесiв банку з оцiнкою iмовiрностi виникнення операцiйного ризику i пропозицiями по їх мiнiмiзацiї. Кредитний ризик зумовлений значними темпами нарощення кредитного портфелю Банку та необхiднiстю управлiння ним через систему внутрiшнiх лiмiтiв. Процес управлiння кредитним ризиком банку є неперервним та базується на таких принципах: - дотримання нормативiв кредитного ризику, встановлених НБУ; - розподiл функцiй та вiдповiдальностi щодо управлiння ризиком; - формування звiтностi по кредитному ризику на постiйнiй основi; - встановлення нормативних значень показникiв ризику та регулярний контроль за їх дотриманням; - регулярнiсть перегляду нормативiв кредитного ризику (принаймнi один раз на рiк); - регулярнiсть iнформування керiвництва банку щодо рiвня кредитного ризику. Пiд час управлiння кредитним ризиком банк керується наступними пiдходами: 1. При оцiнцi кредитний ризик роздiляється на iндивiдуальний та портфельний. 2. Окремий аналiз ризику концентрацiї активiв. 3. Аналiтична об?рунтованiсть рiшень про надання кредитiв. 4. Достатнiсть iнформацiйної бази для адекватного адмiнiстрування i монiторингу кредитiв. 5. Належна робота з проблемними активами. Валютний ризик як рiзновид ринкового ризику потребує посиленого контролю через значнi зовнiшнi впливи, спричиненi нестабiльнiстю курсiв нацiональної валюти та iноземних валют внаслiдок свiтової фiнансової кризи. Управлiння валютним ризиком здiйснюється через механiзм управлiння валютною позицiєю та втрат, що можуть бути понесенi банком через несприятливу змiну курсiв валют. Основними засобами оцiнки та контролю за валютним ризиком виступають: - методи для оцiнки його величини - основним методом є Value-at-Risk (далi - VaR); - граничнi значення показникiв ризику, що залежать вiд виду портфеля i фiнансових iнструментiв, що до нього входять: - максимальний розмiр нетто-позицiї (спекулятивної позицiї) по кожнiй валютi окремо; - максимальний розмiр сукупної нетто-позицiї; - система звiтностi для керiвництва банку щодо поточної та перспективної валютної позицiї у розрiзi валют та загальної валютної позицiї. Ризик лiквiдностi банку знаходиться на прийнятному рiвнi, але його рiвень посилений через загальну кризу лiквiдностi банкiвської системи України. Управлiння ризиком лiквiдностi передбачає структурування активiв i пасивiв банку, при якому вiн був би спроможний виконувати свої зобов'язання у належнi строки та у повному обсязi. Механiзм управлiння ризиком лiквiдностi базується на методах ГЕП-аналiзу та побудови майбутнiх грошових потокiв (так званого Кеш-фло). Здiйснення ГЕП-аналiзу передбачає щоденний розрахунок розривiв мiж активами i пасивами iз вiдповiдними кiнцевими строками погашення у розрiзi окремих валют, а також встановлення нормативних значень таких розривiв i забезпечення їх виконання. Побудова майбутнiх грошових потокiв також здiйснюється на щоденнiй основi у розрiзi валют iз розрахунком кумулятивних Кеш-фло за певнi промiжки часу, на якi також встановлено граничнi значення для щоденного виконання. Ризик змiни процентної ставки виникає через: - рiзницю в строках погашення активiв i пасивiв та переоцiнки величини ставки; - ризик змiни кривої прибутковостi; - вiдсутнiсть достатньо тiсного зв'язку мiж коригуванням ставок, отриманих та сплачених за рiзними iнструментами; - ризик права вибору, який виникає у разi наявностi права вiдмови вiд виконання угоди. Ризик змiни процентної ставки вимiрюється як чутливiсть вартостi портфелiв до змiни процентної ставки, тобто як змiна ринкової вартостi iнструментiв i портфелiв в результатi паралельного перемiщення кривої прибутковостi на визначену кiлькiсть базисних пунктiв. Також iнструментами управлiння ризиком змiни процентної ставки є: - адекватнi та ефективнi процедури оцiнки ризику - основними методами оцiнки є метод коефiцiєнтiв та метод оцiнки розриву на основi GAP-аналiзу; - засоби контролю за управлiнням ризиком - встановлення лiмiтiв та обмежень вiдповiдно до рiвня толерантностi банку до даного виду ризику; - система звiтностi для керiвних органiв банку щодо ризику змiни процентної ставки. План дiй банку щодо управлiння ризиком лiквiдностi на випадок кризових обставин визначений у Положеннi щодо дiяльностi ПуАТ "КБ "Акордбанк" на випадок виникнення непередбачених обставин, що затверджене рiшенням Правлiння Банку вiд 01.07.2009 р.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Протягом звiтного перiоду вiдсутнi факти виплати штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Власний капiтал банку протягом 2010 року зрiс на 154 тис. грн. до 99,1 млн. грн. на кiнець року. Статутний капiтал банку захищає кредиторiв i вкладникiв вiд непередбачуваних збиткiв, яких може зазнати банк в процесi своєї дiяльностi залежно вiд розмiру рiзноманiтних ризикiв. Позитивна динамiка збiльшення регулятивного капiталу та виконання банком нормативних вимог щодо капiталу свiдчить про фiнансову стабiльнiсть банку. На звiтну дату на кiнець дня 31 грудня 2010 року чистий прибуток Банку склав 136 тис. грн. Станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року розмiр регулятивного капiталу Банку становив 100 161 тис.грн.( за даними форми 611). Станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року платоспроможнiсть банку (покриття регулятивним капiталом ризикових активiв) становила 31,0 % при нормативному значеннi не менше 10 %, що свiдчить про достатнiсть капiталу банку для проведення активних операцiй з урахуванням ризикiв, якi характернi для рiзних видiв банкiвської дiяльностi. Норматив адекватностi регулятивного капiталу (Н2) на протязi 2010 року дотримувався. Норматив спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв (Н3) на протязi 2010 року дотримувався. Значення Н3 станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року склало 26,63% при нормативному значеннi не менше 9%. Здатнiсть банку своєчасно та в повному обсязi вiдповiдати за своїми зобов'язаннями ?рунтується на пiдтримання лiквiдностi банку на вiдповiдному рiвнi.Станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року банк мав наступнi показники: - миттєва лiквiдность (Н4) -132,08%, при нормативному значеннi не менше 20%; - поточна лiквiдность (Н5) -137,00%, при нормативному значеннi не менше 40%; - короткострокова лiквiдность (Н6) -132,00%, при нормативному значеннi не менше 60%. За звiтний рiк банк не порушивав економiчнi нормативи, встановлених Нацiональним банком України. Вищезазначене пiдтверджує здатнiсть банку своєчасно та в повному обсязi розраховуватись за зобов'язаннями. Банк здiйснює управлiння капiталом з метою отримання впевненостi, що вiн буде здатен функцiонувати, як органiзацiя, що продовжує свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, максимiзуючи при цьому прибуток акцiонерiв, шляхом оптимiзацiї спiввiдношення мiж запозиченими коштами та власним капiталом. Банк покриває кредитний, ринковий та операцiйний ризики за рахунок власних коштiв (капiталу) з метою забезпечення фiнансової стiйкостi та обмеження ризику неплатоспроможностi. Показник достатностi капiталу визначається як вiдношення розмiру власних засобiв i активiв, зважених за рiвнем ризику. Розрахунок достатностi капiталу банку складається з наступних етапiв: - проведення розрахунку економiчних нормативiв, що виконується вiдповiдно до вимог "Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi", затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28 серпня 2001 року № 368; - встановлення мiнiмального рiвня капiталу, який необхiдно мати на покриття основних видiв ризикiв (кредитного, ринкового та операцiйного) вiдповiдно до рекомендацiй Базельського комiтету з банкiвського нагляду (перша складова Базелю II); - врахування iнших факторiв, що впливають на достатнiсть капiталу. Розрахунок достатностi капiталу здiйснюється щоквартально Управлiнням оцiнки ризикiв та аналiзу, яке за результатами розрахунку готує звiти та висновок щодо достатностi капiталу. Результати аналiзу достатностi капiталу надаються керiвництву банку для прийняття рiшень. На пiдставi звiтiв та висновку Управлiння оцiнки ризикiв та аналiзу, КУАП приймає наступнi рiшення: - про необхiднiсть зниження ризикiв (або можливiсть прийняття додаткових ризикiв), властивих операцiям на кредитному i фiнансовому ринках шляхом встановлення один раз на квартал наступних обмежень та лiмiтiв: - вiдношення обсягу негативно класифiкованих активiв до регулятивного капiталу; - вiдношення обсягу залучених вкладiв фiзичних осiб до регулятивного капiталу; - вiдношення обсягу нарахованих, але фактично несплачених доходiв до регулятивного капiталу; - про необхiднiсть змiни структури активiв для пiдвищення ефективностi використання капiталу; - про необхiднiсть змiни статутного капiталу банку. У разi прийняття рiшення щодо необхiдностi збiльшення капiталу, КУАП та/або Правлiння банку формують вiдповiднi пропозицiї для Спостережної Ради банку. Збiльшення капiталу може бути здiйснене: - за рахунок внутрiшнiх джерел (збiльшення доходiв вiд операцiй, продаж активiв з прибутком); - за рахунок зовнiшнiх джерел (збiльшення вкладень до статутного капiталу Банку, залучення субординованого боргу). Станом на кiнець дня 31.12.2010 року банк має наступнi показники щодо регулятивного капiталу: - обсяг регулятивного капiталу (з врахуванням коригучих проводок) складає 97 356 тис.грн., адекватнiсть регулятивного капiталу (Н2 - платоспроможнiсть) складає 30,1%, при нормативному значеннi не менше 10%); - спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв (Н3) складає 25,9%, при нормативному значеннi не менше 9%. Протягом 2010 р. банк не порушував нормативи адекватностi капiталу, встановленi Нацiональним банком України.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Потенцiйнi зобов'язання Банку. Полiтика банку по веденню податкового облiку спрямована на дотримання принципiв обережностi та обачливостi. В зв'язку з чим банк не передбачає ризикiв, пов'язаних з виникненням потенцiйних податкових зобов'язань та, вiдповiдно, не здiйснює оцiнку їх фiнансового впливу, оцiнку невизначеностi з можливими подальшими змiнами зазначених зобов'язань. Контрактних зобов'язань, пов'язаних iз придбанням основних засобiв та нематерiальних активiв, станом на кiнець дня 31.12.2010 року банк не має. Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за невiдмовною орендою: Найменування статтi / 2010 рiк / 2009 рiк До 1 року / - / 3 278 Вiд 1 до 5 рокiв / 4 908 / 6 117 Понад 5 рокiв / 4 621 / - Усього / 9 529 / 9 395 За позабалансовим рахунком 9840 облiковується загальна вартiсть основних засобiв, що прийнятi в оперативний лiзинг (оренду), у сумi 4 862 тис. грн.., у тому числi: вартiсть орендованих банком примiщень - 4 502 тис. грн.; вартiсть суборендованих банком примiщень - 45 тис. грн.; вартiсть орендованих банком транспортних засобiв - 315 тис. грн. Станом на 31.12.2010 р. та 31.12.2009 р. банк не мав не вiдмовних угод про суборенду. Станом на 31 грудня 2010 року та на 31 грудня 2009 року банк не мав непередбачених зобов'язань, пов'язаних з кредитуванням. Банк не має частки в непередбачених зобов'язаннях асоцiйованої компанiї , за якi вiн несе солiдарну вiдповiдальнiсть з iншими iнвесторами. Банк не має непередбачених зобов'язань, якi виникають унаслiдок роздiльної вiдповiдальностi iнвестора за всiма або частиною зобов'язань асоцiйованої компанiї. Обсяг заставлених активiв пiд отриманi мiжбанкiвськi кредити та депозити станом на кiнець дня 31 грудня 2010р. складає 59253 тис. гривень, що дорiвнює сумi наданого забезпечення. Обсяг заставлених активiв пiд отриманий мiжбанкiвський кредит станом на кiнець дня 31 грудня 2009р. складає 4007 тис. гривень, що дорiвнює сумi наданого забезпечення . Iнших обмежень щодо заставного майна банк не має.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегiчною метою банку є збiльшення ринкової вартостi банкiвської установи в iнтересах акцiонерiв. Основною метою для менеджменту ПуАТ "КБ "Акордбанк" є створення фiнансово стiйкої установи, конкурентоспроможного кредитного закладу з достатнiми технологiями взаємодiї з клiєнтами (маркетинговими комунiкацiями) з урахуванням високого рiвня конкуренцiї, який здатний задовольнити вимоги i надавати широкий спектр банкiвських послуг юридичним особам та приватним клiєнтам на рiвнi мiжнародних банкiв. Банк планує у 2011 роцi продовжувати розширення мережi за рахунок вiдкриття нових вiддiлень, а також розширювати продуктовий ряд надаваємих послуг.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Протягом звiтного перiоду дослiдження та розробки не здiйснювалися, витрати за вказаними статтями вiдсутнi.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Протягом 2010 року та станом на кiнець дня 31 грудня 2010 року Банк не мав справ, якi б розглядалися у судi.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Протягом 2010 року банк дотримувався економiчних нормативiв Нацiонального банку України. В необхiдному обсязi резервувалися кошти на кореспондентському рахунку в Нацiональному банку України. Фiнансова звiтнiсть надавалась до Головного управлiння Нацiонального банку України по м. Києву та Київськiй областi якiсно та у встановленi термiни. У 2010 роцi змiн у облiковiй полiтицi не вiдбувалося.У липнi 2009 року було затверджено нову редакцiю Положення про облiкову полiтику, в зв'язку iз змiною назви банку з Вiдкритого акцiонерного товариства на Публiчне акцiонерне товариство. Суттєвих помилок у фiнансовiй звiтностi виявлено не було.

 

 

 

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

11506

10424

4623

4862

16129

15286

будівлі та споруди

1160

0

4308

4547

5468

4547

машини та обладнання

2056

2865

0

0

2056

2865

транспортні засоби

317

268

315

315

632

583

інші

7973

7291

0

0

7973

7291

2. Невиробничого призначення:

76

44

0

0

76

44

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

76

44

0

0

76

44

Усього

11582

10468

4623

4862

16205

15330

Опис

За позабалансовим рахунком 9840 облiковується загальна вартiсть основних засобiв, що прийнятi в оперативний лiзинг (оренду), у сумi: - станом на 31/12/2010 р. - 4 862 тис. грн., у тому числi: - вартiсть орендованих банком примiщень - 4 502 тис. грн.; - вартiсть суборендованих банком примiщень - 45 тис. грн.; - вартiсть орендованих банком транспортних засобiв - 315 тис. грн.; - станом на 31/12/2009 р. - 4 623 тис. грн., у тому числi: - вартiсть орендованих банком примiщень - 4 263 тис. грн.; - вартiсть суборендованих банком примiщень - 45 тис. грн.; - вартiсть орендованих банком транспортних засобiв - 315 тис. грн..

 

 

 

Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

59255

X

X

у тому числі:

 

Комерцiйний банк - резидент України (валюта долар США)

28.12.2010

7962

0.5

11.01.2011

Комерцiйний банк - резидент України (валюта долар США)

30.12.2010

7962

0.5

10.01.2011

Комерцiйний банк - резидент України (валюта долар США)

30.12.2010

7502

0.1

05.01.2011

Комерцiйний банк - резидент України (валюта долар США)

30.12.2010

7962

1

06.01.2011

Комерцiйний банк - резидент України (валюта долар США)

23.12.2010

7962

0.5

10.01.2011

Комерцiйний банк - резидент України (валюта долар США)

21.12.2010

7962

0.5

05.01.2011

Комерцiйний банк - резидент України (валюта долар США)

22.12.2010

11943

0.5

06.01.2011

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

Протягом звiтного перiоду не випускалися

31.12.2010

0

0

31.12.2010

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

Протягом звiтного перiоду не випускалися

2010-12-31

0

0

2010-12-31

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

Протягом звiтного перiоду не випускалися

2010-12-31

0

0

2010-12-31

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

17364

X

X

Короткостроковi депозитнi сертифiкати (валюта долар США)

2010-12-22

16509

10

2011-03-22

Довгостроковi депозитнi сертифiкати (валюта долар США)

2010-04-30

855

11

2011-05-06

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Протягом звiтного перiоду не випускалися

31.12.2010

0

X

31.12.2010

Податкові зобов'язання

X

8

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

300776

X

X

Усього зобов'язань

X

377403

X

X

Опис:

Приведена в таблицi дата 31.12.2010 не вiдповiдає дiйсностi, її вiдображено в данiй таблицi лише з метою заповнення всiх полiв даної таблицi та коректного проведення перевiрки звiту.

 

 

 

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

01.06.2010

02.06.2010

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

26.02.2010

01.03.2010

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

01.02.2010

01.02.2010

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

01.01.2010

11.01.2010

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

 

 

Інформація про стан корпоративного управлінняЯку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2010

1

0

2

2009

4

3

3

2008

4

3

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Ні

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

1

Кількість членів наглядової ради

3

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

3

Кількість представників держави

0

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

3

5

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

40

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Спостережної Ради iнших комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

У складi Спостережної Ради iнших комiтетiв не створено.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Голова Спостережної Ради на постiйнiй основi працює в Банку, з посадовим окладом, установленим Загальними зборами акцiонерiв.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть):

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

1

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

2

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

3

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Так

Ні

4

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

5

Секретар правління

Ні

Ні

Так

6

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

7

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

8

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

9

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

10

Інше(запишіть): Управлiння iнвестицiйного бiзнесу

Так

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

1

Положення про загальні збори акціонерів

X

2

Положення про наглядову раду

X

3

Положення про виконавчий орган (правління)

X

4

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

5

Положення про ревізійну комісію

X

6

Положення про акції акціонерного товариства

X

7

Положення про порядок розподілу прибутку

X

8

Інше (запишіть):

Положення про дивiдендну полiтику

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

1

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

2

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

3

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

4

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

5

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

6

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Так

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

1

Не проводились взагалі

X

2

Менше ніж раз на рік

X

3

Раз на рік

X

4

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Правління або директор

X

Інше (запишіть)

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Iншi причини вiдсутнi, аудитор не змiнювався.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Iншi вiдсутнi.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

1

Випуск акцій

X

2

Випуск депозитарних розписок

X

3

Випуск облігацій

X

4

Кредити банків

X

5

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

6

Інше (запишіть):

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Так

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:

акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

Особу було змiнено у звязку iз об'єднанням у 2009 роцi депозитарiю ВАТ "МФС" та депозитарiю ПрАТ "ВДЦП". ПрАТ "ВДЦП" є правонаступником ВАТ "МФС".

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 2009-07-01 ; яким органом управління прийнятий: Спостережна Рада.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Данi вiдсутнi.

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві: Дотримання принципiв, зазначених у положеннi про корпоративне управлiння, спрямоване не тiльки на формування позитивної репутацiї Банку серед його акцiонерiв, працiвникiв, клiєнтiв, контрагентiв та iнших зацiкавлених сторiн , але i на здiйснення контролю за ризиками, пов'язаними iз банкiвською дiяльнiстю, пiдтримання постiйного зростання фiнансових показникiв Банку, його фiнансової прозоростi, рiвноваги впливу та балансу iнтересiв, запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю, урахування iнтересiв широкого кола заiнтересованих сторiн, що забезпечує роботу Банку на благо суспiльства, зростання нацiонального багатства та успiшного здiйснення його статутної дiяльностi.

 

 

 

Річна фінансова звітність

 

Баланс на 31.12.2010 року

 

Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

5

Актив

1

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

116867

45792

2

Торгові цінні папери

5

0

0

3

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

6

0

0

4

Кошти в інших банках

7

74206

11783

5

Кредити та заборгованість клієнтів

8

163326

143139

6

Цінні папери в портфелі банку на продаж

9

2057

2551

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

10

0

0

8

Інвестиції в асоційовані компанії

11

0

0

9

Інвестиційна нерухомість

12

0

0

10

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

752

124

11

Відстрочений податковий актив

26

25

12

Гудвіл

13

0

0

13

Основні засоби та нематеріальні активи

14

10718

11800

14

Інші фінансові активи

15

107250

105076

15

Інші активи

16

1287

933

16

Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття

17

0

0

17

Усього активів

476489

321223

Зобов'язання

18

Кошти банків

18

59255

3983

19

Кошти клієнтів

19

193895

113935

20

Боргові цінні папери, емітовані банком

20

17364

0

21

Інші залучені кошти

21

0

0

22

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток

0

0

23

Відстрочені податкові зобов’язання

8

7

24

Резерви за зобов’язаннями

22

15

6

25

Інші фінансові зобов'язання

23

105725

103499

26

Інші зобов'язання

24

1141

861

27

Субординований борг

25

0

0

28

Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття)

17

0

0

29

Усього зобов'язань

377403

222291

Власний капітал

30

Статутний капітал

26

96400

96400

31

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1582

1784

32

Резервні та інші фонди банку

27

1104

748

33

Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку

0

0

34

Частка меншості

0

0

35

Усього власного капіталу та частка меншості

99086

98932

36

Усього пасивів

476489

321223Примітки

д/в

Прізвище та ініціали виконавця, телефон

Асауленко Т.О. 044 5381856

Керівник

Кот З.П.

Головний бухгалтер

Лiтош О.П.
Звіт про фінансові результати за рік

 

Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

5

1

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

22532

22644

1.1

Процентні доходи

28

40196

33548

1.2

Процентні витрати

28

-17664

-10904

2

Комісійні доходи

29

11360

11400

3

Комісійні витрати

29

-1260

-2171

4

Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

0

0

5

Результат від операцій з хеджування

40

0

0

6

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

0

0

7

Результат від торгівлі іноземною валютою

4348

-5003

8

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

7, 8

0

0

9

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов’язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

18, 19

0

0

10

Результат від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості

0

0

11

Результат від переоцінки іноземної валюти

-2420

-1366

12

Резерв під заборгованість за кредитами

7, 8

-5215

-1296

13

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

9

0

0

14

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

9

0

151

15

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

0

0

16

Резерви за зобов’язаннями

22, 38

-8

-7

17

Інші операційні доходи

30

130

65

18

Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості

18, 19

0

0

19

Адміністративні та інші операційні витрати

31

-29227

-22527

20

Дохід від участі в капіталі

11

0

0

21

Прибуток/(збиток) до оподаткування

240

1890

22

Витрати на податок на прибуток

32

-104

-106

23

Прибуток/(збиток) після оподаткування

136

1784

24

Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу

33

0

0

25

Чистий прибуток/(збиток)

136

1784

26

Прибуток/(збиток) консолідованої групи:

0

0

26.1

Материнського банку

0

0

26.2

Частки меншості

0

0

27

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

34

1.41

18.51

28

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

34, 35

1.41

20.74Примітки

д/в

Прізвище виконавця, номер телефону

Асауленко Т.О. 044 5381856

Керівник

Кот З.П.

Головний бухгалтер

Лiтош О.П.Звіт про рух грошових коштів за рік
(прямий метод)

 

Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

5

Грошові кошти від операційної діяльності:

1

Процентні доходи, що отримані

0

0

2

Процентні витрати, що сплачені

0

0

3

Комісійні доходи, що отримані

0

0

4

Комісійні витрати, що сплачені

0

0

5

Доходи, що отримані за операціями з торговими цінними паперами

0

0

6

Доходи, що отримані за операціями з фінансовими похідними інструментами

0

0

7

Доходи, що отримані за операціями з іноземною валютою

0

0

8

Інші отримані операційні доходи

0

0

9

Витрати на утримання персоналу

0

0

10

Сплачені адміністративні та інші операційні витрати

0

0

11

Сплачений податок на прибуток

0

0

12

Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов’язань

0

0

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:

13

Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами

0

0

14

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

0

0

15

Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках

0

0

16

Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам

0

0

17

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами

0

0

18

Чистий (приріст)/зниження за іншими активами

0

0

19

Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків

0

0

20

Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів

0

0

21

Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком

0

0

22

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов’язаннями

0

0

23

Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов’язання

0

0

24

Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/(використані в операційній діяльності)

0

0

Грошові кошти від інвестиційної діяльності:

25

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

0

0

26

Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

0

0

27

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

0

0

28

Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

0

0

29

Придбання основних засобів

14

0

0

30

Дохід від реалізації основних засобів

14, 17

0

0

31

Дивіденди отримані

0

0

32

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів

44

0

0

33

Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів

17

0

0

34

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

35

Дохід від реалізації асоційованих компаній

11, 17

0

0

36

Придбання інвестиційної нерухомості

12

0

0

37

Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості

12, 17

0

0

38

Придбання нематеріальних активів

14

0

0

39

Дохід від вибуття нематеріальних активів

14, 17

0

0

40

Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)

0

0

Грошові кошти від фінансової діяльності:

41

Отримані інші залучені кошти

21

0

0

42

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

43

Отримання субординованого боргу

25

0

0

44

Погашення субординованого боргу

25

0

0

45

Емісія простих акцій

26

0

0

46

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

47

Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій

26, 27

0

0

48

Викуп власних акцій

26

0

0

49

Продаж власних акцій

26

0

0

50

Дивіденди виплачені

26

0

0

51

Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів

26, 27

0

0

52

Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/(використані у фінансовій діяльності)

0

0

53

Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти

0

0

54

Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх еквівалентів

0

0

55

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року

0

0

56

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

1, 4

0

0Примітки

д/в

Прізвище виконавця, номер телефону

Данi вiдсутнi.

Керівник

Кот З.П.

Головний бухгалтер

Лiтош О.П.Звіт про рух грошових коштів за рік
(непрямий метод)

 

Рядок

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

5

Грошові кошти від операційної діяльності:

1

Чистий прибуток/(збиток) за рік

136

1784

Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від операцій:

2

Амортизація

2829

2534

3

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами

5223

1303

4

Нараховані доходи

-810

-918

5

Нараховані витрати

929

630

6

Торговельний результат

0

0

7

Нарахований та відстрочений податок

632

290

8

Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій

0

0

9

Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії

0

0

10

Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів

-771

-1381

11

Інший рух коштів, що не є грошовим

-386

-5572

12

Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов’язань

7782

-1330

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:

13

Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами

0

0

14

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки

0

0

15

Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках

-62424

17413

16

Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам

-30582

-38650

17

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами

-2356

-105274

18

Чистий (приріст)/зниження за іншими активами

-335

-447

19

Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків

55272

-19117

20

Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів

79133

57994

21

Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком

17287

0

22

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов’язаннями

3202

103460

23

Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов’язання та відрахування та інші зобов’язання

18

-8492

24

Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/(використані в операційній діяльності)

66997

5557

Грошові кошти від інвестиційної діяльності:

25

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

-12070

-62172

26

Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж

9, 17

12703

62367

27

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

0

0

28

Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення

10

0

0

29

Придбання основних засобів

14

-1270

-3176

30

Дохід від реалізації основних засобів

14, 17

0

0

31

Дивіденди отримані

0

0

32

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів

44

0

0

33

Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів

17

0

0

34

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

35

Дохід від реалізації асоційованих компаній

11, 17

0

0

36

Придбання інвестиційної нерухомості

12

0

0

37

Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості

12, 17

0

0

38

Придбання нематеріальних активів

14

-472

-856

39

Дохід від вибуття нематеріальних активів

14, 17

0

0

40

Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)

-1109

-3837

Грошові кошти від фінансової діяльності:

41

Отримані інші залучені кошти

21

0

0

42

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

43

Отримання субординованого боргу

25

0

0

44

Погашення субординованого боргу

25

0

0

45

Емісія звичайних акцій

26

0

16400

46

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

47

Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій

26, 27

0

0

48

Викуп власних акцій

26

0

0

49

Продаж власних акцій

26

0

0

50

Дивіденди виплачені

26

0

0

51

Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів

26, 27

0

0

52

Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/(використані у фінансовій діяльності)

0

16400

53

Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти

2420

-1366

54

Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх еквівалентів

68308

16754

55

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року

44365

27611

56

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

1, 4

112673

44365Примітки

Прирiст активiв/зниження пасивiв вiдображено сумами зi знаком "-" (вiдток грошових коштiв). На виконання вимог Листа НБУ за №12-111/1791-24239 вiд 29/12/2009 року "Роз"яснення щодо порядку складання фiнансової звiтностi банкiв України за 2009 рiк", чистий приплив (вiдплив) грошових коштiв та їх еквiвалентiв за 2010 та 2009 (рядок 56 Звiту) вiдрiзняється вiд даних Примiтки 4 на суму обов'язкових резервiв в Нацiональному Банку України( 2010 рiк- 4194 тис.грн,2009 рiк-1427 тис.грн.).

Прізвище виконавця, номер телефону

Мартинюк Т.П. 044 5381856

Керівник

Кот З.П.

Головний бухгалтер

Лiтош О.П.Звіт про власний капітал рік

 

Рядок

Назва статті

Примітки

Належить акціонерам материнського банку

Частка меншості

Усього власного капіталу

статутний капітал

резервні та інші фонди банку (примітка 27)

нерозподілений прибуток

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Залишок на 1 січня попереднього року

80000

-25

737

80712

0

80712

2

Вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення, що забезпечують контекст, у якому слід читати стандарти

3

0

0

0

0

0

0

3

Скоригований залишок на 1 січня попереднього року

80000

-25

737

80712

0

80712

4

Цінні папери в портфелі банку на продаж:

0

36

0

36

0

36

4.1

Результат переоцінки до їх справедливої вартості

9

0

36

0

36

0

36

4.2

Продаж або втрати від зменшення корисності

9

0

0

0

0

0

0

5

Основні засоби та нематеріальні активи:

0

0

0

0

0

0

5.1

Результат переоцінки

14

0

0

0

0

0

0

5.2

Реалізований результат переоцінки

14

0

0

0

0

0

0

6

Результат переоцінки за операціями хеджування

0

0

0

0

0

0

7

Накопичені курсові різниці

27

0

0

0

0

0

0

8

Відстрочені податки

32

0

0

0

0

0

0

9

Чистий дохід/(збиток), що визнаний безпосередньо у складі власного капіталу

0

36

0

36

0

36

10

Прибуток/(збиток) за рік

0

0

1784

1784

0

1784

11

Усього доходів/(збитків), що визнані за рік

0

36

1784

1820

0

1820

12

Емісія акцій

26

16400

0

0

16400

0

16400

13

Власні акції, що викуплені в акціонерів:

0

0

0

0

0

0

13.1

Викуплені

26

13.2

Продаж

26

13.3

Анулювання

26

14

Об'єднання компаній

44

0

0

0

0

0

0

15

Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати

35

0

0

0

0

0

0

16

Залишок на кінець дня 31 грудня попереднього року (залишок на 1 січня звітного року)

96400

11

2521

98932

0

98932

17

Скоригований залишок на початок звітного року

96400

748

1784

98932

0

98932

17.1

Коригування: Зміна облікової політики

17.2

Виправлення помилок

18

Цінні папери в портфелі банку на продаж:

0

18

0

18

0

18

18.1

Результат переоцінки до їх справедливої вартості

9

18.2

Продаж або втрати від зменшення корисності

9

19

Основні засоби та нематеріальні активи:

0

0

0

0

0

0

19.1

Результат переоцінки

14

19.2

Реалізований результат переоцінки

14

20

Результат переоцінки за операціями хеджування

0

0

0

0

0

0

21

Накопичені курсові різниці

27

0

0

0

0

0

0

22

Відстрочені податки

32

0

0

0

0

0

0

23

Чистий дохід/(збиток), що визначений безпосередньо у складі власного капіталу

0

356

-338

18

0

18

24

Прибуток/(збиток) за рік

0

0

136

136

0

136

25

Усього доходів/(збитків), що визнані за рік

0

356

-202

154

0

154

26

Емісія акцій

26

0

0

0

0

0

0

27

Власні акції, що викуплені в акціонерів:

0

0

0

0

0

0

27.1

Викуплені

26

27.2

Продаж

26

27.3

Анулювання

26

28

Об'єднання компаній

0

0

0

0

0

0

29

Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати

35

0

0

0

0

0

0

30

Залишок на кінець дня 31 грудня звітного року

96400

1104

1582

99086

0

99086

 

Примітки

Рядок 17.3. Резервний фонд сформовано для покриття непередбачених втрат та збиткiв за рахунок прибутку за 2008р. у розмiрi 737 тис. грн. згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.03.2009р. Рядок 23. Резервний фонд сформовано для покриття непередбачених втрат та збиткiв за рахунок прибутку за 2009р. у розмiрi 338 тис. грн. згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2010р. Довiдково: Сума внеску за незареєстрованим статутним капiталом станом на кiнець дня 31 грудня 2010р. вiдсутня. Сума нарахованих i не отриманих доходiв, яка є складовою частиною залишку на балансовому рахунку 5040, складає 1 883 тис. грн. Сума нарахованих i несплачених витрат, яка є складовою частиною залишку на балансовому рахунку 5040, складає 2 909 тис. грн..

Прізвище виконавця, номер телефону

Мартинюк Т.П. 044 538 18 56

Керівник

Кот З.П.

Головний бухгалтер

Лiтош О.П.

28.04.2011

Регулярна інформація ПуАТ "КБ "Акордбанк" за 2010 рік

 

 

Склад регулярної інформації

 

Титульний аркуш

Зміст

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Інформація про державну реєстрацію емітента

Банки, що обслуговують емітента

Основні види діяльності

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Інформація про загальні збори акціонерів

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

Інформація про випуски акцій емітента

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Опис бізнесу

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Інформація про зобов'язання емітента

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Інформація про стан корпоративного управління

Річна фінансова звітність

 

 

 

Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Кот З.П.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2011

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2010 рік

 

Загальні відомості

Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Акордбанк"

Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

35960913

Місцезнаходження емітента

м.Київ р-н 04136 м. Київ вул. Стеценко, 6

Міжміський код, телефон та факс емітента

0445939960 0445939960

Електронна поштова адреса емітента

mhtml:file://C:Documents%20and%20SettingsgusakМои%20документыBANKZvit.2010.ASSMSCРегулярна%20інформація%20за%202010%20рік%20-%20Титульний%20аркуш.mht!http://stockmarket.gov.ua/im.php?i=email

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2011

(дата)

 

Річна інформація опублікована у

Бюлетень. Цінні папери України

 

29.04.2011

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності)

www.accordbank.com.ua

в мережі Інтернет

28.04.2011

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

 

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство

-

є) інформація про органи управління емітента

-

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

-

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент

-

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

-

г) інформація про похідні цінні папери

-

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

-

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

X

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

-

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

-

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

-

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

-

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

-

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

-

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

-

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

-

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

-

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

-

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

-

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

-

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

-

20. Основні відомості про ФОН

-

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

-

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

-

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

-

24. Правила ФОН

-

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

-

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)

-

 

30. Примітки

Рiчна iнформацiя емiтента ПуАТ "КБ "Акордбанк" складена у вiдповiдностi до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних пеперiв", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку вiд 19.12.2006р. № 1591 (зi змiнами та доповненнями). ПуАТ "КБ "Акордбанк" в текстi рiчної iнформацiї також вживається як "Банк" або "емiтент". ПуАТ "КБ "Акордбанк" не отримував протягом звiтного перiоду кредитного рейтингу вiд жодного рейтингового агенства. Станом на звiтну дату ПуАТ "КБ "Акордбанк" не має кредитного рейтингу вiд жодного рейтингового агенства. Iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнюється, оскiльки станом на звiтну дату емiтент є акцiонерним товариством. Засновниками ПуАТ "КБ "Акордбанк" виступили двi фiзичнi особи-громадяни України. Зведений облiковий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв ПуАТ "КБ "Акордбанк" складений 31.12.2010 р. станом на 01.01.2011 р. Станом на звiтну дату посадовi особи акцiями емiтента не володiють. За результатами дiяльностi у 2009 та 2010 роках рiшень про виплату дивiдендiв не приймалося, дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися, частина прибутку за 2009 рiк була спрямована до резервного фонду, залишок - залишився нерозподiленим, прибуток за 2010 рiк був спрямований на формування резервного фонду Банку. Банк не здiйснював протягом звiтного перiоду випуск облiгацiй, у т.ч. процентних, дисконтних та цiльових (безпроцентних) облiгацiй. Банк не здiйснював протягом звiтного перiоду випуск iнших цiнних паперiв, емiсiя яких потребує реєстрацiї. Банк не здiйснював протягом звiтного перiоду випуск похiдних цiнних паперiв. Банк не здiйснював протягом звiтного перiоду викуп власних акцiй у акцiонерiв. У першому кварталi 2010 року Банком було отримано бланки депозитних (ощадних) сертифiкатiв, виготовлення яких було замовлене в груднi 2009 року. Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента не розраховується, оскiльки емiтент провадить банкiвську дiяльнiсть. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не приводиться, оскiльки емiтент не провадить дiяльнiсть, що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Гарантiї третьої особи за випуском боргових цiнних паперiв Банк не отримував. Станом на дату складання звiту рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до МСФЗ, вiдсутня. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, оскiльки протягом звiтного перiоду цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не випускалися.

 

 

 

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

 

Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Акордбанк"

Скорочене найменування (за наявності)

ПуАТ "КБ "Акордбанк"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Поштовий індекс

04136

Область, район

Населений пункт

м. Київ

Вулиця, будинок

вул. Стеценко, 6

 

 

 

Інформація про державну реєстрацію емітента

 

Серія і номер свідоцтва

А01 № 606298

Дата державної реєстрації

03.06.2008

Орган, що видав свідоцтво

Подiльська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя

Зареєстрований статутний капітал (грн.)

96400000

Сплачений статутний капітал (грн.)

96400000

 

 

 

Банки, що обслуговують емітента

 

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Головне управлiння Нацiонального банку України у м. Києвi i Київськiй областi

МФО банку

321024

Поточний рахунок

32006160601

 

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

VTB Bank (Deutschland) AG, S.W.I.F.T. OWHBDEFF, валюта USD

МФО банку

000000

Поточний рахунок

0105442412

 

 

 

Основні види діяльності


65.12.0 Iнше грошове посередництво

 

 

 

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Банкiвськi операцiї, визначенi п.п.1-4 ч.2 та ч.4 ст.47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", згiдно з додатком до дозволу

Дозвiл № 245-2

19.10.2009

Нацiональний Банк України

безстроковий

Опис

Дозвiл, виданий ПуАТ "КБ "Акордбанк", є безстроковим. Перелiк операцiй, що зазначенi у додатку до Дозволу № 245-2 вiд 19.10.2009 р.: - неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; - операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо), що зiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв; - операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що зiйснюються в пунктах обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських договорiв з юридичними особами-резидентами; - ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України; - ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; - ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; - вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; - вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; - залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України; - залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках; - торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валюто-обмiнних операцiй); - торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках; - iншi операцiї з валютними цiнностями на валютному ринку України; - емiсiя власних цiнних паперiв; - органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв; - здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг); - операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi: з iнструментами грошового ринку, з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках, з фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами; - депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

 

Банкiвськi операцiї, визначенi ч.1 та п.п.5-11 ч.2 ст.47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть"

№ 245

14.07.2009

Нацiональний Банк України

безстрокова

Опис

Банкiвська лiцензiя, видана ПуАТ "КБ "Акордбанк", є безстроковою. Перелiк банкiвських операцiй, що зазначенi в банкiвськiй лiцензiї № 245 вiд 14.07.2009 р.: - приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб; - вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них; - розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик; - надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi; - придбання або вiдчуження права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв (факторинг); - лiзинг; - послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв; - випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв; - випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток; - надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.

 

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть: депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

АВ № 470738

16.07.2009

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

01.09.2013

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiценцiї (дозволу): пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї Банк має намiр отримати нову лiцензiю згiдно з порядком, що передбачений чинним законодавством.

 

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: андеррайтинг

АВ № 470741

16.07.2009

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

28.08.2013

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiценцiї (дозволу): пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї Банк має намiр отримати нову лiцензiю згiдно з порядком, що передбачений чинним законодавством.

 

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть

АВ № 470740

16.07.2009

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

28.08.2013

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiценцiї (дозволу): пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї Банк має намiр отримати нову лiцензiю згiдно з порядком, що передбачений чинним законодавством.

 

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: брокерська дiяльнiсть

АВ № 470739

16.07.2009

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

28.08.2013

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiценцiї (дозволу): пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї Банк має намiр отримати нову лiцензiю згiдно з порядком, що передбачений чинним законодавством.

 

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

 

 

 

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

Найменування об'єднання

Місцезнаходження об'єднання

Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi"

Україна, 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30

Опис

Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi" (УФТ) - є господарською асоцiацiєю, неприбутковим вiдкритим добровiльним договiрним об'єднанням пiдприємств - професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, що створене за iнiцiативою засновникiв. Асоцiацiя здiйснює свою дiяльнiсть як саморегулiвна органiзацiя на ринку цiнних паперiв. Дiяльнiсть Асоцiацiї грунтується на таких основних принципах: добровiльнiсть вступу та свобода виходу з Асоцiацiї; рiвноправнiсть Членiв Асоцiацiї; самоврядування; iнформацiйна вiдкритiсть. ПуАТ "КБ "Акордбанк" є членом Асоцiацiї "УФТ" з 26.10.2009 року.

 

Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб

Україна, 01034, м. Київ, вул. Ярославiв Вал, 32-А

Опис

Фонд є державною, спецiалiзованою установою, яка виконує функцiї державного управлiння у сферi гарантування вкладiв фiзичних осiб. Основною цiллю дiяльностi Фонду в Українi є захист прав та iнтересiв фiзичних осiб - вкладникiв банкiв, фiлiй iноземних банкiв. В Українi учасниками Фонду є банки, фiлiї iноземних банкiв, якi мають банкiвську лiцензiю на право здiйснювати банкiвську дiяльнiсть та свiдоцтво учасника Фонду. ПуАТ КБ "Акордбанк" є членом фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб з 14.08.2008 року.

 

Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв

Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 32 б, примiщення 61

Опис

Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiїв (ПАРД) - об'єднання юридичних осiб, що отримали лiцензiю на здiйснення депозитарної дiяльностi на ринку цiнних паперiв. ПАРД створена з метою забезпечення провадження дiяльностi професiйними учасниками фондового ринку, якi є членами ПАРД, розроблення i затвердження правил, стандартiв професiйної поведiнки. Виконання повноважень саморегулiвної органiзацiї на ринку цiнних паперiв є прiоритетним напрямком дiяльностi ПАРД. ПуАТ "КБ "Акордбанк" є членом ПАРД з 22 вересня 2008 року.

 

Асоцiацiя "Фондове Партнерство"

Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31

Опис

Асоцiацiя "Фондове Партнерство" є господарською асоцiацiєю, неприбутковим об'єднанням, яке створено на засадах добровiльностi, рiвноправностi, вiльного волевиявлення, саморегулювання, спiльностi iнтересiв своїх членiв та об'єднує учасникiв фондового ринку, якi провадять професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку з торгiвлi цiнними паперами. Найменування Асоцiацiї "Фондове Партнерство" змiнено з Асоцiацiї "Перша Фондова Торговельна Система" (ПФТС) вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв членiв Асоцiацiї вiд 24.12.2010року (протокол №04/10). ПуАТ "КБ "Акордбанк" є членом Асоцiацiї "Фондове Партнерство" з 14.11.2008 року.

 

 

 

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Печовал Володимир Iванович

9.3361

Волинець Данило Мефодiйович

20.7469

Усього

30.083

_______________

* Не обов'язково для заповнення.

 

 

 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу: 100 осiб.

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом: 1 особа.

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 4 особи.

Фонд оплати працi: 13 915,3 тис.грн.

Штат Банку укомплектовано висококвалiфiкованими фахiвцями, освiта, досвiд роботи та дiлова репутацiя
яких вiдповiдають квалiфiкацiйним вимогам та спецiальним вимогам, що встановленiнормативно-правовими
актами Нацiонального банку України щодо здiйснення окремих банкiвських операцiй. Працiвники Банку на
регулярнiй основi
 пiдвищують свою квалiфiкацiю шляхом участi у конференцiях, семiнарах та "круглих
столах", якiпроводяться Нацiональним Центром Пiдготовки Банкiвських Працiвникiв України,
Нацiональним банком України та рядом консультацiйних компанiй.

 

 

 

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

Посада

Заступник Голови Правлiння

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кошлата Ольга Борисiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Згоди на розкриття паспортних даних не надано

Рік народження**

1956

Освіта**

Вища економiчна.

Стаж керівної роботи (років)**

22

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор Другої Київської фiлiї АТ "ВАБанк". Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах у теперiшнiй час вiдсутня.

Опис

Вiдповiдно до Статуту ПуАТ "КБ "Акордбанк" до компетенцiї Правлiння вiдноситься: - розгляд та вирiшення питань органiзацiї роботи Банку за рiзними напрямками його дiяльностi, в тому числi повноваження, щодо розгляду тих питань, якi переданi Правлiнню Загальними зборами та Спостережною радою; - розгляд основних планових показникiв дiяльностi Банку та їх розподiл мiж структурними пiдроздiлами Банку; - пiдготовка пропозицiй щодо подальшог - здiйснення контролю за роботою внутрiшнiх комiтетiв Банку, зокрема, кредитного комiтету, комiтету з питань управлiння активами i пасивами, тарифного комiтету; - вирiшення питань органiзацiї поточного облiку та контролю, оформлення та своєчасне подання звiтностi; - затвердження положень Банку, крiм тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв та Спостережної ради; - прийняття рiшень щодо створення, припинення дiяльностi вiддiлень Банку, затвердження їх положень; - керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв Банку; - прийняття рiшень щодо укладання договорiв з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України та Статутом; - прийняття рiшення щодо розпорядження майном Банку, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України та Статутом; - формування штату Банку, а також пiдбiр i пiдготовка кадрiв; - затвердження органiзацiйної структури Банку; - прийняття рiшення про випуск в обiг та затвердження умов випуску ощадних (депозитних) сертифiкатiв, а також векселiв Банку; - затвердження загального вигляду емблеми Банку; - прийняття рiшень щодо списання безнадiйної кредитної заборгованостi за рахунок резерву пiд нестандартну заборгованiсть; - контроль за дотриманням Банком законодавства України та документiв, що визначають порядок його дiяльностi; - вирiшення iнших питань поточної дiяльностi Банку, що вiднесенi Загальними зборами або Спостережною радою до компетенцiї Правлiння. Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди вiдсутня.

 

Посада

 

Начальник Управлiння фiнансового монiторингу

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Савченко Людмила Борисiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Згоди на розкриття паспортних даних не надано

Рік народження**

1969

Освіта**

Вища.

Стаж керівної роботи (років)**

7

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Член Правлiння - начальник Управлiння фiнансового монiторингу ВАТ "КБ "Актив-банк". Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах у теперiшнiй час вiдсутня.

Опис

Вiдповiдно до Статуту ПуАТ "КБ "Акордбанк" до компетенцiї Правлiння вiдноситься: - розгляд та вирiшення питань органiзацiї роботи Банку за рiзними напрямками його дiяльностi, в тому числi повноваження, щодо розгляду тих питань, якi переданi Правлiнню Загальними зборами та Спостережною радою; - розгляд основних планових показникiв дiяльностi Банку та їх розподiл мiж структурними пiдроздiлами Банку; - пiдготовка пропозицiй щодо подальшого розвитку Банку; - здiйснення контролю за роботою внутрiшнiх комiтетiв Банку, зокрема, кредитного комiтету, комiтету з питань управлiння активами i пасивами, тарифного комiтету; - вирiшення питань органiзацiї поточного облiку та контролю, оформлення та своєчасне подання звiтностi; - затвердження положень Банку, крiм тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв та Спостережної ради; - прийняття рiшень щодо створення, припинення дiяльностi вiддiлень Банку, затвердження їх положень; - керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв Банку; - прийняття рiшень щодо укладання договорiв з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України та Статутом; - прийняття рiшення щодо розпорядження майном Банку, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України та Статутом; - формування штату Банку, а також пiдбiр i пiдготовка кадрiв; - затвердження органiзацiйної структури Банку; - прийняття рiшення про випуск в обiг та затвердження умов випуску ощадних (депозитних) сертифiкатiв, а також векселiв Банку; - затвердження загального вигляду емблеми Банку; - прийняття рiшень щодо списання безнадiйної кредитної заборгованостi за рахунок резерву пiд нестандартну заборгованiсть; - контроль за дотриманням Банком законодавства України та документiв, що визначають порядок його дiяльностi; - вирiшення iнших питань поточної дiяльностi Банку, що вiднесенi Загальними зборами або Спостережною радою до компетенцiї Правлiння. Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди вiдсутня.

 

Посада

 

Член Ревiзiйної комiсiї

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кам'янська Наталiя Миколаївна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Згоди на розкриття паспортних даних не надано

Рік народження**

1980

Освіта**

Вища економiчна.

Стаж керівної роботи (років)**

6

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Фiнансовий директор-головний бухгалтер ВАТ "ОЗПI". Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах у теперiшнiй час: фiнансовий директор ТОВ "М'ясний Альянс" (02081, м. Київ, вул. Сортувальна, 5), фiнансовий директор-головний бухгалтер ЗАТ "Укравторесурс" (м. Київ, вул. Короленкiвська, 4), головний бухгалтер ТОВ "Крокус-7" (03150, м. Київ, вул. Фiзкультури, 30).

Опис

Вiдповiдно до Статуту ПуАТ "КБ "Акордбанк" Ревiзiйна комiсiя: - контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; - розглядає звiти внутрiшнiх та зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; - вносить на Загальнi збори або Спостережнiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, винесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, що стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв; - при необхiдностi вимагає скликання позачергових Загальних зборiв; - проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року; - проводить спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку у встановлених законодавством України випадках. Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди вiдсутня.

 

Посада

 

Член Ревiзiйної комiсiї

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Архипенко Сергiй Миколайович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Згоди на розкриття паспортних даних не надано

Рік народження**

1965

Освіта**

Вища економiчна.

Стаж керівної роботи (років)**

18

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник голови правлiння ЗАТ "Транспортник". Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах у теперiшнiй час: директор ВАТ "Фiрма Київздравреконструкцiя" (01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 12 А), директор ТОВ "АБН" (04119, м. Київ, вул. Дегтярiвська, буд.25-А).

Опис

Вiдповiдно до Статуту ПуАТ "КБ "Акордбанк" Ревiзiйна комiсiя: - контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; - розглядає звiти внутрiшнiх та зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; - вносить на Загальнi збори або Спостережнiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, винесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, що стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв; - при необхiдностi вимагає скликання позачергових Загальних зборiв; - проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року; - проводить спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку у встановлених законодавством України випадках. Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди вiдсутня.

 

Посада

 

Голова Ревiзiйної комiсiї

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Глинянчук Вiолета Iванiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Згоди на розкриття паспортних даних не надано

Рік народження**

1969

Освіта**

Вища.

Стаж керівної роботи (років)**

17

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова Спостережної Ради ВАТ фiрма "Укрбудресурси". Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах у теперiшнiй час вiдсутня.

Опис

Вiдповiдно до Статуту ПуАТ "КБ "Акордбанк" Ревiзiйна комiсiя: - контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; - розглядає звiти внутрiшнiх та зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; - вносить на Загальнi збори або Спостережнiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, винесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, що стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв; - при необхiдностi вимагає скликання позачергових Загальних зборiв; - проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року; - проводить спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку у встановлених законодавством України випадках. Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди вiдсутня.

 

Посада

 

Член Спостережної Ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Печовал Вiктор Iванович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Згоди на розкриття паспортних даних не надано

Рік народження**

1957

Освіта**

Вища економiчна.

Стаж керівної роботи (років)**

19

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник директора - начальник вiддiлу органiзацiї роботи Київського мiського центру зайнятостi. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах у теперiшнiй час вiдсутня.

Опис

Вiдповiдно до Статуту ПуАТ "КБ "Акордбанк" Спостережна рада здiйснює такi функцiї: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; - прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України; - обрання та вiдкликання повноважень Голови i членiв Правлiння; - затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України та Статутом; - обрання зовнiшнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством України та пунктом 9.3 Статуту; - визначення дати складання перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства України i пiдпункту 11.15.2 Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства України та пункту 11.7 Статуту; - вирiшення питань про участь Банку у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; - визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Банку або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй Акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення про вчинення Банком правочину, щодо якого є заiнтересованiсть визначених законодавством України осiб; - встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку; - розробка загальної економiчну стратегiї Банку, включаючи розробку положень рiчного бiзнес-плану, рiчних бюджетiв Банку, показникiв прибуткiв та проектiв капiтального iнвестування; - затвердження Положення про Внутрiшнiй аудит; - прийняття рiшення щодо участi Банку в благодiйнiй та спонсорськiй дiяльностi; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Спостережної ради згiдно iз законом або Статутом. Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди вiдсутня.

 

Посада

 

Член Спостережної Ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бабич Ярослав Леонiдович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Згоди на розкриття паспортних даних не надано

Рік народження**

1976

Освіта**

Вища.

Стаж керівної роботи (років)**

10

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Помiчник адвоката Адвокатської контори "Байбара i Волков". Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах у теперiшнiй час: директор ЗАТ "КЕМЗ "Дарницький" (02081, м. Київ, вул. Сортувальна, 5), директор ТОВ "МТ-ПРОЕКТИ" (03150, м.Київ, вул. Фiзкультури, 30), директор ТОВ "Щаслива родина" (03150, м.Київ, вул. Фiзкультури, 30).

Опис

Вiдповiдно до Статуту ПуАТ "КБ "Акордбанк" Спостережна рада здiйснює такi функцiї: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; - прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України; - обрання та вiдкликання повноважень Голови i членiв Правлiння; - затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України та Статутом; - обрання зовнiшнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством України та пунктом 9.3 Статуту; - визначення дати складання перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства України i пiдпункту 11.15.2 Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства України та пункту 11.7 Статуту; - вирiшення питань про участь Банку у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; - визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Банку або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй Акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення про вчинення Банком правочину, щодо якого є заiнтересованiсть визначених законодавством України осiб; - встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку; - розробка загальної економiчну стратегiї Банку, включаючи розробку положень рiчного бiзнес-плану, рiчних бюджетiв Банку, показникiв прибуткiв та проектiв капiтального iнвестування; - затвердження Положення про Внутрiшнiй аудит; - прийняття рiшення щодо участi Банку в благодiйнiй та спонсорськiй дiяльностi; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Спостережної ради згiдно iз законом або Статутом. Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди вiдсутня.

 

Посада

 

Головний бухгалтер

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лiтош Оксана Петрiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Згоди на розкриття паспортних даних не надано

Рік народження**

1968

Освіта**

Вища економiчна.

Стаж керівної роботи (років)**

13

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ТОВ "КБ "Актив-банк. Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах у теперiшнiй час вiдсутня.

Опис

Вiдповiдно до Статуту ПуАТ "КБ "Акордбанк" до компетенцiї Правлiння вiдноситься: - розгляд та вирiшення питань органiзацiї роботи Банку за рiзними напрямками його дiяльностi, в тому числi повноваження, щодо розгляду тих питань, якi переданi Правлiнню Загальними зборами та Спостережною радою; - розгляд основних планових показникiв дiяльностi Банку та їх розподiл мiж структурними пiдроздiлами Банку; - пiдготовка пропозицiй щодо подальшого розвитку Банку; - здiйснення контролю за роботою внутрiшнiх комiтетiв Банку, зокрема, кредитного комiтету, комiтету з питань управлiння активами i пасивами, тарифного комiтету; - вирiшення питань органiзацiї поточного облiку та контролю, оформлення та своєчасне подання звiтностi; - затвердження положень Банку, крiм тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв та Спостережної ради; - прийняття рiшень щодо створення, припинення дiяльностi вiддiлень Банку, затвердження їх положень; - керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв Банку; - прийняття рiшень щодо укладання договорiв з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України та Статутом; - прийняття рiшення щодо розпорядження майном Банку, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України та Статутом; - формування штату Банку, а також пiдбiр i пiдготовка кадрiв; - затвердження органiзацiйної структури Банку; - прийняття рiшення про випуск в обiг та затвердження умов випуску ощадних (депозитних) сертифiкатiв, а також векселiв Банку; - затвердження загального вигляду емблеми Банку; - прийняття рiшень щодо списання безнадiйної кредитної заборгованостi за рахунок резерву пiд нестандартну заборгованiсть; - контроль за дотриманням Банком законодавства України та документiв, що визначають порядок його дiяльностi; - вирiшення iнших питань поточної дiяльностi Банку, що вiднесенi Загальними зборами або Спостережною радою до компетенцiї Правлiння. Вiдповiдно до Статуту ПуАТ "КБ "Акордбанк" Головний бухгалтер Банку органiзовує бухгалтерський облiк у Банку вiдповiдно до загальних засад, визначених законодавством України. Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди вiдсутня.

 

Посада

 

Голова Правлiння

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кот Зiнаїда Петрiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Згоди на розкриття паспортних даних не надано

Рік народження**

1960

Освіта**

Вища економiчна.

Стаж керівної роботи (років)**

18

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник Голови Правлiння ТОВ "КБ "Актив-банк". Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах у теперiшнiй час вiдсутня.

Опис

Вiдповiдно до Статуту ПуАТ "КБ "Акордбанк" до компетенцiї Правлiння вiдноситься: - розгляд та вирiшення питань органiзацiї роботи Банку за рiзними напрямками його дiяльностi, в тому числi повноваження, щодо розгляду тих питань, якi переданi Правлiнню Загальними зборами та Спостережною радою; - розгляд основних планових показникiв дiяльностi Банку та їх розподiл мiж структурними пiдроздiлами Банку; - пiдготовка пропозицiй щодо подальшого розвитку Банку; - здiйснення контролю за роботою внутрiшнiх комiтетiв Банку, зокрема, кредитного комiтету, комiтету з питань управлiння активами i пасивами, тарифного комiтету; - вирiшення питань органiзацiї поточного облiку та контролю, оформлення та своєчасне подання звiтностi; - затвердження положень Банку, крiм тих, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв та Спостережної ради; - прийняття рiшень щодо створення, припинення дiяльностi вiддiлень Банку, затвердження їх положень; - керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв Банку; - прийняття рiшень щодо укладання договорiв з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України та Статутом; - прийняття рiшення щодо розпорядження майном Банку, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України та Статутом; - формування штату Банку, а також пiдбiр i пiдготовка кадрiв; - затвердження органiзацiйної структури Банку; - прийняття рiшення про випуск в обiг та затвердження умов випуску ощадних (депозитних) сертифiкатiв, а також векселiв Банку; - затвердження загального вигляду емблеми Банку; - прийняття рiшень щодо списання безнадiйної кредитної заборгованостi за рахунок резерву пiд нестандартну заборгованiсть; - контроль за дотриманням Банком законодавства України та документiв, що визначають порядок його дiяльностi; - вирiшення iнших питань поточної дiяльностi Банку, що вiднесенi Загальними зборами або Спостережною радою до компетенцiї Правлiння. Вiдповiдно до Статуту ПуАТ "КБ "Акордбанк" Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Банку, в тому числi представляти iнтереси Банку, вчиняти правочини вiд iменi Банку, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Банку. Голова Правлiння має наступнi повноваження та несе вiдповiдальнiсть за: - здiйснення поточного управлiння справами Банку; - представлення iнтересiв Банку у вiдносинах з юридичними та фiзичними особами як в Українi, так i за її межами, при цьому враховуються рiшення i рекомендацiї Загальних зборiв i Спостережної ради; - укладання (пiдписання та контроль) вiд iменi Банку кредитних, депозитних, господарських та iнших договорiв, пов'язаних з основною дiяльнiстю Банку, а також договорiв щодо розпорядження майном Банку, з врахуванням обмежень, встановлених законодавством України та Статутом; - затвердження правил, iнструкцiй, технологiчних карт та всiх iнших внутрiшнiх документiв Банку; - надання довiреностей на право представництва iнтересiв Банку, здiйснення правочинiв, укладення договорiв i угод та пiдписання їх вiд iменi Банку для вирiшення окремих питань, що входять до компетенцiї Голови Правлiння; - затвердження штатного розкладу Банку, розмiру оплати працi; - найм (прийом), переведення, звiльнення працiвникiв Банку, з урахуванням вимог, передбачених Статутом, а також укладання колективного договору вiд iменi власника; - заохочення працiвникiв Банку, а також застосування до них дисциплiнарних стягнень; - створення тимчасових або постiйно дiючих органiв (комiсiй, комiтетiв) з числа компетентних працiвникiв Банку для вирiшення особливо важливих питань фiнансової та господарської дiяльностi Банку; - регулювання розмiру процентних, комiсiйних та iнших видiв винагород за операцiями Банку; - пiдписання та подання вiд iменi Банку претензiй, позовних заяв (та вiдзивiв на них), тощо; - пiдписання будь-яких документiв Банку, що вiдносяться до повноважень Голови Правлiння; - здiйснення iнших функцiй за дорученням Загальних зборiв, Спостережної ради або Правлiння, а також - будь-яких iнших дiй в межах своїх повноважень; - здiйснення контролю за виконанням рiшень Правлiння. Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди вiдсутня.

 

Посада

 

Голова Спостережної Ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Губенко Свiтлана Миколаївна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - Згоди на розкриття паспортних даних не надано

Рік народження**

1962

Освіта**

Вища економiчна.

Стаж керівної роботи (років)**

16

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник Голови Правлiння АБ "Клiринговий Дiм". Iнформацiя про посади на iнших пiдприємствах у теперiшнiй час вiдсутня.

Опис

Вiдповiдно до Статуту ПуАТ "КБ "Акордбанк" Спостережна рада здiйснює такi функцiї: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння; - прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України; - обрання та вiдкликання повноважень Голови i членiв Правлiння; - затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України та Статутом; - обрання зовнiшнього аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством України та пунктом 9.3 Статуту; - визначення дати складання перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства України i пiдпункту 11.15.2 Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства України та пункту 11.7 Статуту; - вирiшення питань про участь Банку у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; - визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Банку або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй Акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення про вчинення Банком правочину, щодо якого є заiнтересованiсть визначених законодавством України осiб; - встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку; - розробка загальної економiчну стратегiї Банку, включаючи розробку положень рiчного бiзнес-плану, рiчних бюджетiв Банку, показникiв прибуткiв та проектiв капiтального iнвестування; - затвердження Положення про Внутрiшнiй аудит; - прийняття рiшення щодо участi Банку в благодiйнiй та спонсорськiй дiяльностi; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Спостережної ради згiдно iз законом або Статутом. Вiдповiдно до Статуту ПуАТ "КБ "Акордбанк" Голова Спостережної ради органiзовує роботу Спостережної ради, скликає засiдання Спостережної ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Статутом та положенням про Спостережну раду. Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди вiдсутня.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

 

 

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Заступник Голови Правлiння

Кошлата Ольга Борисiвна

- - Згоди на розкриття паспортних даних не надано

31.12.2010

0

0

0

0

0

0

Начальник Управлiння фiнансового монiторингу

Савченко Людмила Борисiвна

- - Згоди на розкриття паспортних даних не надано

31.12.2010

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Кам'янська Наталiя Миколаївна

- - Згоди на розкриття паспортних даних не надано

31.12.2010

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Архипенко Сергiй Миколайович

- - Згоди на розкриття паспортних даних не надано

31.12.2010

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Глинянчук Вiолета Iванiвна

- - Згоди на розкриття паспортних даних не надано

31.12.2010

0

0

0

0

0

0

Член Спостережної Ради

Печовал Вiктор Iванович

- - Згоди на розкриття паспортних даних не надано

31.12.2010

0

0

0

0

0

0

Член Спостережної Ради

Бабич Ярослав Леонiдович

- - Згоди на розкриття паспортних даних не надано

31.12.2010

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Лiтош Оксана Петрiвна

- - Згоди на розкриття паспортних даних не надано

31.12.2010

0

0

0

0

0

0

Голова Правлiння

Кот Зiнаїда Петрiвна

- - Згоди на розкриття паспортних даних не надано

31.12.2010

0

0

0

0

0

0

Голова Спостережної Ради

Губенко Свiтлана Миколаївна

- - Згоди на розкриття паспортних даних не надано

31.12.2010

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

 

 

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Юридичнi особи-резиденти України (частка кожної менше 10%)

00000000

м.Київ д/в 00000 д/в д/в

31.12.2010

640

0.6639

640

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Фiзична особа-резидент України

31.12.2010

20000

20.7469

20000

0

0

0

Iншi фiзичнi особи-резиденти України (частка кожної менше 10%)

31.12.2010

35760

37.0954

35760

0

0

0

Фiзична особа-резидент України

31.12.2010

20000

20.7469

20000

0

0

0

Фiзична особа-резидент України

31.12.2010

20000

20.7469

20000

0

0

0

Усього

96400

100

96400

0

0

0

_______________

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

 

 

 

Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

23.04.2010

Кворум зборів**

100

Опис

Порядок денний: 1. Обрання секретаря Загальних зборiв. 2. Обрання голови та членiв Лiчильної комiсiї Загальних зборiв. 3. Звiт Спостережної Ради ПуАТ "КБ "Акордбанк" про результати дiяльностi у 2009 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної Ради. 4. Звiт Правлiння ПуАТ "КБ "Акордбанк" про результати дiяльностi у 2009 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї ПуАТ "КБ "Акордбанк" про результати дiяльностi у 2009 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження рiчного звiту (рiчних результатiв дiяльностi) ПуАТ "КБ "Акордбанк" за 2009 рiк, затвердження звiту та висновку зовнiшнього аудитора. 7. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) ПуАТ "КБ "Акордбанк" за результатами дiяльностi у 2009 роцi. 8. Визначення основних напрямiв дiяльностi ПуАТ "КБ "Акордбанк" на 2010 рiк. 9. Про чисельнiсть та склад управлiння внутрiшнього аудиту. 10. Про затвердження внутрiшнiх положень. Також розглядалося питання, внесене головуючим на зборах щодо черговостi розгляду питань 3 та 4 порядку денного зборiв. Було прийняте рiшення розглянути спочатку питання 4, а пiсля - питання 3 порядку денного зборiв. За результатами розгляду питань порядку денного були прийнятi рiшення щодо: - обрання секретаря зборiв, - обрання голови та членiв Лiчильної комiсiї зборiв, - визнання дiяльностi Правлiння ПуАТ "КБ "Акордбанк" у 2009 роцi задовiльною i затвердження Звiту Правлiння ПуАТ "КБ "Акордбанк" про результати дiяльностi у 2009 роцi, - визнання дiяльностi Спостережної Ради ПуАТ "КБ "Акордбанк" у 2009 роцi задовiльною i затвердження Звiту Спостережної Ради ПуАТ "КБ "Акордбанк" про результати дiяльностi у 2009 роцi, - визнання дiяльностi Ревiзiйної комiсiї ПуАТ "КБ "Акордбанк" у 2009 роцi задовiльною i затвердження Звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПуАТ "КБ "Акордбанк" про результати дiяльностi у 2009 роцi, - затвердження рiчного звiту (рiчних результатiв дiяльностi) ПуАТ "КБ "Акордбанк" за 2009 рiк, а також затвердження звiту та висновкiв зовнiшнього аудитора - ТОВ Аудиторська фiрма "ПКФ Аудит-фiнанси" за результатами пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi ПуАТ "КБ "Акордбанк" за 2009 рiк, - спрямування до резервного фонду ПуАТ "КБ "Акордбанк" частини отриманого чистого прибутку у сумi 338461,41 грн. та залишення нерозподiленою iншої частини чистого прибутку, яка залишилася, у сумi 1446000,00 грн., також було прийняте рiшення не виплачувати дивiденди за результатами дiяльностi у 2009 роцi, - затвердження основних напрямкiв роботи ПуАТ "КБ "Акордбанк" на 2010 рiк та затвердження Бiзнес-плану ПуАТ "КБ "Акордбанк" на 2010 рiк, - затвердження чисельностi управлiння внутрiшнього аудиту ПуАТ "КБ "Акордбанк", - затвердження деяких внутрiшнiх положень ПуАТ "КБ "Акордбанк" (в новiй редакцiї).

 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

 

 

 

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВ Аудиторська фiрма "ПКФ Аудит-фiнанси"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

34619277

Місцезнаходження

м.Київ 01034 м. Київ вул. Прорiзна 19-б

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3886

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.10.2006

Міжміський код та телефон

044 2782531

Факс

044 2788313

Вид діяльності

Юридична особа, яка надає аудиторськi послуги.

Опис

Надає аудиторськi послуги емiтенту.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

 

ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

м.Київ 04107 м. Київ вул. Тропiнiна, 7-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондовог ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

044 5854240

Факс

044 5854240

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю

Опис

Надає послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв емiтента.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

 

ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

м.Київ 01133 м. Київ вул. Щорса, 31

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 390872

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондовог ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.01.2010

Міжміський код та телефон

044 2775000

Факс