Новини

03.06.2019

Сплачуйте за кредити мобільно!

Відтепер сплатити свій наступний платіж по кредиту Ви можете у мобільному додатку у розділі КРЕДИТИ.

Легко та просто контролюйте свої кредити в банку, в будь-який зручний для себе час, і з будь-якого зручного пристрою.
Бо це дозволяє:

- безкоштовно і швидко погашати кредити (зі своїх карткових або поточних рахунків)
- переглядати деталі діючих кредитів (дату та суму наступного платежу, суму залишку і т.д.)
- контролювати стан кредиту, а також своєчасність внесення щомісячного платежу
- перевіряти актуальний номер рахунку для погашення кредиту (для погашення через інші канали)

Спробуйте, як це швидко, зручно, а ще й без комісії!

03.06.2019

Повідомляємо про проведення ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» процедури Squeeze-out за акціями ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК»

Повідомляємо про проведення ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» процедури Squeeze-out за акціями ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191282).

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» починаючи з 05.06.2019 р. буде здійснювати виплати за рахунком умовного зберігання (ЕСКРОУ) щодо акцій ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК» (код за ЄДРПОУ 00191282, надалі – «Товариство»).

Міноритарні акціонери можуть звертатися до найближчого відділення банку у своєму місті за отриманням коштів за акції Товариства. Головним обслуговуючим відділенням за процедурою визначено Відділення №17 (39806, м.Горішні Плавні, пр-т Героїв Дніпра , 75), тел.  (068)641-41-49 .

Акціонерам фізичним особам необхідно мати при собі паспорт та РНОКПП.

Акціонери юридичні особи, з метою ідентифікації, повинні надати до банку:

 • статут юридичної особи (або лист з кодом  доступу до результатів надання адміністративної послуги);
 • документи, що підтверджують повноваження керівника  - рішення органу управління про обрання керівника юридичної особи (копія протоколу/наказу щодо призначення керівника  тощо);
 • паспорт та РНОКПП директора;
 • У разі, якщо до Банку звертається уповноважений представник юридичної особи, тоді він повинен мати при собі паспорт, РНОКПП та нотаріально завірену довіреність, в якій буде зазначено, що юридична особа ________(назва, код ЄДРПОУ) «… уповноважує ______(ПІБ представника, його місце реєстрації, серія та номер паспорта, ким і коли виданий, РНОКПП) отримати грошові кошти за акції, емітентом яких є (зазначається назва емітента) з рахунку умовного зберігання (ескроу), відкритогого в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» шляхом заповнення Заяви на  отримання коштів з рахунку умовного зберігання (ескроу), за формою, встановленою ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Якщо фізична або юридична особа акціонер відсутня в реєстрі , така особа додатково надає належним чином завірену копію рішення суду, що набуло чинності та що встановлює факт наявності права власності на акції емітента на дату складення реєстру.

Додатково звертаємо увагу фізичних осіб, які бутуть звертатися до Банку для отримання належних їм коштів за акції:

 • якщо в реєстрі зазначений паспорт СРСР  – бенефіціар (особа, що отримує кошти за акції) надає до Банку довідку з Державної міграційної служби (колишні паспортні столи) в якій зазначено, що взамін паспорту СРСР  був виданий паспорт громадянина України. З довідки ДМС буде видно серію та номер паспорту РС, який зазначений в реєстрі;
 • якщо в реєстрі зазначено свідоцтво про народження - в такому випадку акціонеру (бенефіціару) необхідно буде надати банку засвідчене нотаріально свідоцтво про народження (або його оригінал) та свій паспорт та РНОКПП. Тобто ідентифікація буде проводитись по свідоцтву.; 
 • якщо в реєстрі зазначена інше прізвище фізичної особи – в такому випадку акціонеру (бенефіціару) необхідно надати банку оригінал або засвідчене нотаріально свідоцтво про шлюб або свідоцтво про розірвання шлюбу або свідоцтво про зміну прізвища або імя або по батькові заявника, батька чи матері, якщо воно було раніше змінено, свідоцтво про народження та свій паспорт і РНОКПП;
 • якщо до банку звертається спадкоємець – паспорт та РНОКПП спадкоємця + нотаріально завірена копія документу або оригінал, що підтверджує право на спадок – акції відповідного емітента з зазначенням їх кількості, що має відповідати кількості, заначеній у реєстрі (наприклад, свідоцтво про спадщину).

27.05.2019

Повідомляємо про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35960913, місцезнаходження: 04136, м.Київ, вул.Стеценко, буд.6) повідомляє про скликання 27 червня 2019 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк», початок  Зборів о 12 год. 00 хв., місце проведення:
м.Київ, вул.Стеценко, буд.6, ПуАТ «КБ «Акордбанк», зал засідань.

Докладніше >>

14.05.2019

Повідомляємо про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35960913, місцезнаходження: 04136, м.Київ, вул.Стеценко, буд.6) повідомляє про скликання 22 травня 2019 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк», початок  Зборів о 12 год. 00 хв., місце проведення:
м.Київ, вул.Стеценко, буд.6, ПуАТ «КБ «Акордбанк», зал засідань.

Докладніше >>

26.04.2019

Графік роботи відділень Акордбанку у передсвяткові та святкові дні

Шановні клієнти!

Звертаємо Вашу увагу на графік роботи відділень у передсвяткові та святкові дні на Великдень та Травневі свята:

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ БАНКУ
(26.04-13.05.2019)

26.04.2019 Банк працює в звичайному режимі
27.04 - 01.05 2019 Вихідні дні
02.05 - 03.05.2019 Банк працює в звичайному режимі
04.05 - 05.05.2019 Вихідні дні
06.05. - 07.05.2019 Банк працює в звичайному режимі
08.05.2019 Банк працює у режимі скороченого на 1 годину робочого дня
09.05.2019 Вихідний день
10.05.2019 Банк працює в звичайному режимі
11.05.2019 Банк працює у режимі скороченого на 1 годину робочого дня
12.05.2019 Вихідний день
13.05.2019 Банк працює в звичайному режимі

Будь ласка, враховуйте цю інформацію при плануванні проведення операцій. Сподіваємось, що надана інформація буде корисною для Вас.

З повагою,
Адміністрація ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

18.04.2019

Увага! Нові тарифи на розрахунково-касове обслуговування для суб’єктів господарювання з 07.05.2019

Повідомляємо, що з 07 травня 2019 року вступають в силу нові тарифи на розрахунково-касове обслуговування для суб’єктів господарювання.

25.03.2019

Повідомлення про можливість реалізації акціонерами ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» переважного права на придбання акцій додаткової емісії

Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35960913, місцезнаходження: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд.6, тел./факс +380445939960, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.accordbank.com.ua/main/ua/news/, а також http://www.accordbank.com.ua/ua/247.htm) повідомляє про прийняття 22.03.2019 позачерговими Загальними зборами акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк» рішення (протокол №2019032201) про збільшення статутного капіталу ПуАТ «КБ «Акордбанк» (надалі - Банк) на 16283150,00 грн. (Шістнадцять мільйонів двісті вісімдесят три тисячі сто п’ятдесят гривень 00 коп.), з 231308675,00 грн. (Двісті тридцять один мільйон триста вісім тисяч шістсот сімдесят п’ять гривень 00 коп.), до 247591825,00 грн. (Двісті сорок сім мільйонів п’ятсот дев’яносто одна тисяча вісімсот двадцять п’ять гривень 00 коп.) шляхом розміщення 15886 (П’ятнадцять тисяч вісімсот вісімдесят шість) штук простих іменних акцій, бездокументарної форми існування, існуючої номінальної вартості 1025,00 грн. (Одна тисяча двадцять п’ять гривень 00 коп.) за рахунок додаткових внесків.

Детальніше >>

14.03.2019

Повідомляємо про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35960913, місцезнаходження: 04136, м.Київ, вул.Стеценко, буд.6) повідомляє про скликання 22 березня 2019 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк», початок  Зборів о 12 год. 00 хв., місце проведення:
м.Київ, вул.Стеценко, буд.6, ПуАТ «КБ «Акордбанк», зал засідань.

Детальніше >>

13.03.2019

Визначення переможців по Акції "Свята наближаються"!

У період з 17.12.2018 по 18.02.2019 Акордбанк разом з міжнародною системою грошових переказів Ria  проводив розіграш коштовних подарунків.

Нагадуємо, згідно з офіційними умовами акції, для того щоб поборотись за один з призів необхідно було в період акції здійснити переказ (надіслати чи отримати) за допомогою системи Rіa у будь-якій валюті, але в еквіваленті не менше 50 євро у будь-якому відділенні Акордбанку.

Визначення Переможців серед Учасників Акції, було проведено шляхом випадкового комп’ютерного вибору з бази Учасників.

За результатами визначення переможців, подарунки отримають клієнти з наступних міст:

 • Хмельницький
 • Кривий Ріг
 • Одеса
 • Харків
 • Чугуїв
 • Київ
 • Чорноморськ
 • Надвірна

Щиро вітаємо всіх переможців!
Слідкуйте за новими акціями від Акордбанку та вигравайте цінні призи!

07.03.2019

Акордбанк вітає Вас із 8 Березня!

Вітаємо з 8 Березня, святом жіночності, весни та краси!

Бажаємо легкості, ніжності, уваги, тепла, турботи та добра. Будьте щасливі, кохані й прекрасні!

05.03.2019

Графік роботи відділень Акордбанку у передсвяткові та святкові дні

Шановні клієнти!

Звертаємо Вашу увагу на графік роботи відділень у передсвяткові та святкові дні на 8 березня:

 • 07 березня 2019 – Банк працює у режимі скороченого на 1 годину робочого дня.
 • 08 березня 2019 – вихідний день

Будь ласка, враховуйте цю інформацію при плануванні проведення операцій. Сподіваємось, що надана інформація буде корисною для Вас.

01.03.2019

Повідомляємо про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35960913, місцезнаходження: 04136, м.Київ, вул.Стеценко, буд.6) повідомляє про скликання 12 березня 2019 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «Акордбанк», початок  Зборів о 12 год. 00 хв., місце проведення:
м.Київ, вул.Стеценко, буд.6, ПуАТ «КБ «Акордбанк», зал засідань.

Детальніше >>

01.02.2019

Повідомляємо про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35960913, місцезнаходження: 04136, м.Київ, вул.Стеценко, буд.6) повідомляє про скликання 04 березня 2019 року річних Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», початок Зборів о 12 год. 00 хв., місце проведення:
м.Київ, вул.Стеценко, буд.6, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», зал засідань.

Детальніше >>

15.01.2019

Повідомляємо про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35960913, місцезнаходження:  04136, м.Київ, вул.Стеценко, буд.6) повідомляє про скликання 15 лютого 2019 року позачергових Загальних зборів акціонерів  ПуАТ «КБ «Акордбанк», початок Зборів о 12 год. 00 хв., місце проведення:
м.Київ, вул.Стеценко, буд.6, ПуАТ «КБ «Акордбанк», зал засідань.

Детальніше >>

29.12.2018

Акордбанк успішно пройшов стрес-тестування Національного банку України

За результатами оцінки стійкості, проведеної Національним банком України, Акордбанк не потребує додаткового збільшення регулятивного капіталу.

Регулятивний капітал Акордбанку станом на 28.12.2018 року становить 240 млн. грн. З початку року Банк збільшив його обсяг на 48%.

З результатами стрес-тесту можна ознайомитися за посиланням.

Усього: 299
Сторінка:  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  >>

 

 

Курси валют банку

ВалютаКупівляПродаж
Долар США27.2627.59
Євро29.2030.19
Російський рубль0.2700.354
Англійський фунт стерлінгів00.0000.00
Швейцарський франк25.8028.89
Шведська крона00.0000.00
Польський злотий05.8506.59
* курси валют Головного Банку
(в регіонах можуть відрізнятися)

Крос-курси конвертації готівкової валюти

на 03.04.2020
EUR / USD USD / EUR
1,0700 0,9180

Курси для розрахунків
платіжними картками

на 03.04.2020
Валюта Купівля Продаж
USD (840) 27,20 27,80
EUR (978) 29,30 30,30
Операції по картковому рахунку у валютах, відмінних від UAH, USD та EUR конвертуються згідно з курсами MasterCard.

  

ПуАТ «КБ «Акордбанк»  Ліцензія НБУ №245 від 07.11.2011 року
Україна, 04136, м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6
0 800 503 880, 044 538-18-61
info[@]accordbank.com.ua