Депозити

Вклад «Щомісячний дохід»

Комфортний вклад з щомісячною виплатою відсотків

 

13,75%/2,75%/1,75%

максимальна ставка

12 місяців

максимальний термін

₴ $ €

валюти депозиту

 

Виняткові переваги вкладу "Щомісячний дохід"

Можливість вибору валюти вкладу

Можливість вибору терміну розміщення вкладу

Бонус при відкритті вкладу через Інтернет-Банкінг

Виплата відсотків щомісяця

Можливість виплати відсотків на картку

Низька та комфортна мінімальна сума для старту ваших заощаджень

Можливість поповнення вкладу

Керування вкладом через Інтернет-Банкінг

Можливість капіталізації

Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що забезпечує надійність Ваших коштів

Для відкриття вкладу

Для відкриття вкладу необхідно звернутись до найближчого відділення АКОРДБАНКУ та мати при собі:

 • паспорт (або документ, що його замінює)
 • оригінал довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру (ІПН)
deposits
Валюта вкладу
$
Мінімальна сума депозиту
1000₴
100$
100€
Максимальна сума депозиту
-
-
-
Максимальна ставка
13,75%
2,75%
1,75%
Виплата відсотків

Щомісяця, З капіталізацією

Поповнення

Передбачено

Часткове зняття

Не передбачено

Автопролонгація

Передбачено

Тип % ставки

Фіксована

Відсоткові ставки

Виплата відсотків, ₴
Ставка депозиту
3 міс.
6 міс.
12 міс.
Щомісяця
13.75%
13.75%
13.75%
З капіталізацією
13.25%
13.25%
13.25%
Виплата відсотків, $
Ставка депозиту
3 міс.
6 міс.
12 міс.
Щомісяця
2.0%
2.25%
2.75%
З капіталізацією
1.5%
1.75%
2.25%
Виплата відсотків, €
Ставка депозиту
3 міс.
6 міс.
12 міс.
Щомісяця
1.0%
1.25%
1.75%
З капіталізацією
0.5%
0.75%
1.25%

Нарахування процентів за Вкладом проводиться від дня, наступного за Днем укладання договору та Операційного дня надходження Вкладу у Банк, до дня, який передує його поверненню Вкладнику або списанню з Вкладного рахунка. При цьому, у разі пролонгації (продовження строку розміщення) Вкладу, проценти нараховуються починаючи з дня закінчення попереднього строку зберігання Вкладу.

Графік нарахування процентів за Вкладом щоденний за методом факт/факт (фактична кількість днів у місяці і році) для Вкладів, що розміщені як в національній, так і в іноземній валюті. При розрахунку процентів враховується фактичний залишок коштів на депозитному рахунку Вкладника станом на кінець кожного Операційного дня звітного періоду, за який здійснюється нарахування процентів.

Зазначені депозитні ставки та суттєві умови діють за умови розміщення вкладів через Інтернет-Банкінг. При розміщені вкладу у відділенні ставки та інші суттєві умови можуть відрізнятись. Повна версія тарифів при відкритті через відділення розміщена в розділі Документи.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

З метою інформаційного забезпечення клієнтів – фізичних осіб про умови та порядок надання банківських та Інших фінансових послуг, державне регулювання ринку яких здійснюється Національним банком України та на виконання вимог Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг, затвердженого постановою правління Національного банку України від 28.11.2019 №141 ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» повідомляє наступне:

1. Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківським вкладом (депозитом) або невиконання обов’язків згідно з договором банківського вкладу (депозиту):
a) доходи від вкладної (депозитної) операції, оподатковуються згідно чинного законодавства України:

 • - податком на доходи фізичних осіб (18,0% від суми нарахованих відсотків);
 • - військовим збором (1,5% від суми нарахованих відсотків);

b) за невиконання або неналежне виконання умов договору сторони несуть відповідальність згідно з «Правилами банківського обслуговування фізичних осіб у ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», які розміщені на сайті Банку в розділі «Тарифи та умови», та чинним законодавством України;

2. Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту):
У разі несвоєчасного звернення клієнта в банк щодо повернення грошових коштів вкладом (депозитом),такий вклад буде пролонговано на той же строк з процентною ставкою, що встановлена Банком для банківських строкових вкладів (депозитів) відповідного виду Вкладу та діє станом на перший день початку строку, на який продовжено розміщення Вкладу. У разі відсутності / скасування пролонгації за строковим вкладом, договір вважається продовженим на умовах вкладу на вимогу та нарахування процентів на суму вкладу на вимогу після закінчення вказаного строку за період подальшого знаходження коштів у користуванні Банку здійснюється по процентній ставці за вкладом на вимогу, розмір якої встановлено тарифами банку та є чинним у період знаходження коштів на вкладі на вимогу.

3. Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

4. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

5. Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

6. Клієнт має право відмовитися від договору до моменту внесення суми депозиту шляхом нерозміщення суми депозиту у строк, передбачений договором.

Документи

Сума депозиту
UAH
 • USD
 • EUR
 • UAH
Валюта депозиту
12
 • 12
 • 3
 • 6
Термін депозиту
Щомісяця
 • Щомісяця
 • З капіталізацією
Тип виплати відсотків
Ваш дохід, без урахування податків
-
Ставка % за вкладом (річних), без урахування податків
-
Загальна вартість додаткових і супутніх послуг
-
Оподаткування доходів
-
Сума доходу після оподаткування
-
Ставка % за вкладом (річних), з урахування податків
-

Ми використовуємо файли cookie для оптимізації нашого веб-сайту і підвищення якості досвіду користувача. Продовжуючи переглядати сайт, ви погоджуєтеся з правилами обробки персональних даних.