• Банківська гарантія – будь-яке платіжне зобов’язання Банка по відношенню до отримувача коштів здійснити виплату за клієнта у випадку невиконання останнім своїх платіжних або інших зобов’язань.
 • Акредитив - це умовне грошове зобов'язання, що надається банком-емітентом за дорученням та з інструкціями клієнта – заявника акредитива або від власного імені, здійснити платіж на користь одержувача коштів проти передбачених документів з урахуванням дотримання умов акредитиву.

Типи гарантій
Акордбанк пропонує своїм клієнтам банківські гарантії:

 • в національній та іноземних валютах
 • покриті та непокриті (в залежності від форми забезпечення гарантії)
 • прямі та непрямі (видається напряму отримувачу коштів чи через банк отримувача).

а також:

 • Гарантія платежу
  використовується для забезпечення будь-яких платіжних вимог продавця по відношенню до покупця в частині сплати вартості договору в межах обумовленого строку
 • Гарантія забезпечення повернення кредиту
  забезпечує платіжні вимоги кредитора по відношенню до боржника, що можуть виникнути у зв’язку з невиконанням останнім фінансових зобов’язань за кредитним договором
 • Гарантія повернення авансового платежу
   забезпечує виконання будь-яких вимог покупця по відношенню до продавця, що можуть виникнути в частині повернення авансового платежу по контракту, у разі невиконання продавцем своїх зобов’язань
 • Гарантія виконання зобов’язань
  забезпечує будь-які платіжні вимоги покупця по відношенню до продавця, що можуть виникнути у разі не поставки товару або невиконання умов укладеного між ними контракту
 • Гарантія пропозиції (тендерна)
  забезпечує платіжні вимоги сторони-організатора тендеру по відношенню до сторони, що робить пропозицію у разі якщо останній  відмовляється від пропозиції  або відхиляє замовлення після торгів. Гарантія може надаватись як на паперовому носії , так і в електронній формі.
 • Контргарантія
  гарантія Банку або інше платіжне зобов’язання банка контргаранта, що надано у письмовій формі банку-гаранту, та передбачає здійснення платежу при наданні письмової вимоги банком-гарантом на оплату, відповідно до умов даного зобов’язання.

Типи акредитивів
Акордбанк пропонує своїм клієнтам документарні акредитиви:

 • в національній та іноземних валютах;
 • покритий та непокритий (в залежності від форми забезпечення);

а також

 • трансферабельні (переказні)
  якщо посередник у торговельній трансакції не має можливості забезпечити постачальнику акредитив від свого імені, тоді він може доручити банку перевести постачальнику акредитив, що був відкритий на його користь банком покупця;
 • резервні / "stand by"
  подібний до банківської гарантії та використовується у тих випадках, коли використання гарантії є неможливим

Документарні акредитиви активно  застосовуються у міжнародних розрахунках у всьому світі як надійний, різносторонній і гнучкий платіжний інструмент, вигідний обом сторонам контракту: як покупцю, так і продавцю.
Як інструмент забезпечення платежу документарний акредитив вигідний для продавця тим, що після відвантаження товару та надання всіх документів відповідно до умов акредитива він отримає кошти незалежно від покупця, оскільки в цьому випадку оплату за акредитивом здійснює банк.
За допомогою документарного акредитива покупець може знизити до мінімуму ризик невиконання постачальником своїх зобов’язань щодо відвантаження товару.

 

Заява на:

 

Перелік документів для:

Більш детальну інформацію Ви можете отримати за телефоном (044) 538-18-54 або завітавши до нас на чашку чаю!

Ми використовуємо файли cookie для оптимізації нашого веб-сайту і підвищення якості досвіду користувача. Продовжуючи переглядати сайт, ви погоджуєтеся з правилами обробки персональних даних.