ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення Конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (далі – Банк) запрошує аудиторські фірми для участі у Конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути обрані (призначені) для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку (далі – Конкурс) за 2021 рік.

До Конкурсу запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»,зокрема банків.

Кожен учасник Конкурсу має право подати тільки одну конкурсну пропозицію. Валютою конкурсної пропозиції є гривня.
Конкурсні пропозиції, отримані Банком після закінчення строку їх подання або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядаються.
Учасник конкурсу має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання.

Кінцевий строк приймання конкурсної пропозиції: «15» вересня 2021 року

Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку включає:

  • Аудит фінансової звітності Банку (українська версія обов’язково та англійська версії за необхідності), складеної відповідно до МСФЗ за рік (далі – Фінансова Звітність) відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, НКЦПФР, а також вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті у якості Національних стандартів аудиту (далі – МСА), з урахуванням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
  • Проведення оцінки якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України, а також вимог МСА, з урахуванням вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
  • Проведення перевірки Звіту про управління (Звіт керівництва) Банку.
  • Термін випуску звітності: період з 10 березня 2021 до 25 квітня 2022 .

Фінансова звітність та інша публічна інформація ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» доступна на офіційному веб-сайті Банку https://accordbank.com.ua. Додаткова інформація про діяльність Банку може бути надана відповідно до запиту учасника Конкурсу.

Документи надсилайте, будь ласка, за адресою: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6 або на електронну пошту: auditFZ

Контактна особа: Літош Оксана Петрівна

Тел. (044) 593-99-63

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

Інформування переможця Конкурсу здійснюється після затвердження результатів Конкурсу Наглядовою Радою Банку засобами електронної пошти.
Про результати Конкурсу всі учасники, які брали участь, будуть повідомлені електронною поштою.

Критерії залучення до участі в конкурсі, критерії для відбору аудиторських фірм, а також інформація та документи, які мають бути надані для участі в конкурсі, визначаються Порядком проведення конкурсу з відбору зовнішнього аудитора для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» з додатками, повна версія якого доступна на офіційному веб-сайті Банку https://accordbank.com.ua

Ми використовуємо файли cookie для оптимізації нашого веб-сайту і підвищення якості досвіду користувача. Продовжуючи переглядати сайт, ви погоджуєтеся з правилами обробки персональних даних.